خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و ولادت پیغمبرم اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

شاعر : مرتضی عابدینی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

حق رسیده است بگوئید که باطل برود            عـلـم آمد که هـمی زاهـد جاهـل برود

وحدت از بارقه‌اش، جلـوۀ دیگر دارد            آمـد او تـفـرقـه از بـیـن قـبـایـل بـرود


: امتیاز

مدح امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

دلم به غیر شما با کسی موافق نیست            گلی به عطر خوش پیچک و شقایق نیست

به دست آتش دوزخ همیشه در بند است            به نام نامی تو هرکسی که عاشق نیست


: امتیاز

مدح امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مدح قالب شعر : مثنوی

کـارِ مـا نیـست از شـمـا گـفـتن            مــا کـجـا وُ خــدا خــدا گـفـتـن

گـفتن از این قبیله کارِ خداست            این عـشیره عـشیرۀ زهـراست


: امتیاز

مدح و ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق علیهم السلام

شاعر : محمدعلی بیابانی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

در گرگ ومیش صبح پُر از ظلمتی که باز            افکـنـد پـرده روی سر مـردم حـجـاز
نـور حقیقت از طرف عرش سر زد و            لرزید روی فرش تن هرچه که مجاز


: امتیاز

مدح و ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق علیهم السلام

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

هر کس گرفـته غـیر تو مـأوای دیگر            خـیـری نـدیـده از گـدایـی‌هـای دیگـر

من روزی‌ام را از تو بی منّت گرفـتم            منّت فـراوان است در هر جای دیگر


: امتیاز

مناجات با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه در شهادت امام عسکری

شاعر : علی زمانیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

از ما زمیـنـیان به شما آسـمان سـلام            مـولای دلشکـسـته امـام زمـان سلام

این روزها هزار و دو چندان شکسته‌ای            حالا کجـای روضۀ بـابـا نشـسـته‌ای


: امتیاز

زبانحال امام حسن عسکری علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

شانه به درد زلف پـریشان من نخورد            مرهم به درد چاک گریبان من نخورد

از زهر معتمد دو سه جرعه خورده‌ام            یک قطره هم نماند که از جان من نخورد


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

وقت بیماری و غم ذکر حسن می‌گیرم            وسط روضه و دم ذکـر حسن می‌گیرم
هـمه جا زیر عـلم ذکـر حسن می‌گیرم            به خـدا بین حـرم ذکر حـسن می‌گـیرم


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمد علی بیابانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

کـام بـهـار طـعـمـۀ جـام خـزان شـده            زهـری بلای جـان امامی جـوان شده

غربت کم است در حق مردی که خانه‌اش            زنـدان و خود شبـیه به زنـدانیان شده


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : عادل حسین قربان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

حـسِّ نـابی شبـیـهِ بـاران داشت            به نگاهـش بهـار، ایـمان داشت

بـه شُـکـوه و ابـهّـتِ ایـن مــرد            دشمن و دوسـتدار اذعان داشت


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : وحید دکامین نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

امشب دو دیده‌ام ز غمت پُر ستاره است           آن را که نیست چاره بجز این، چه چاره است

در سـامـرا اگـر چه نـشد زائـرت شوم           دل را به یاد مقتلت از جان کناره است


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : حسین خیریان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

ظلـم از نَـفَـس حـقِّ تو مدهـوش نشد            این شـدّت غـربـتـت فـرامـوش نـشد
حرف دل و ایمان تو هم گـوش نشد            تـبـعـیـد شدی نـور تو خـامـوش نشد


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

خودش تنها خبر از داغ های بیکرانَش داشت           که مانند علی خنجر میانِ استخوانش داشت

امان از کینهٔ دیرینه! میدانم که پیش از زهر           بلا و خونِ دل، در لقمه‌هایِ خشکِ نانش داشت


: امتیاز

مناجات با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه در شهادت امام عسکری

شاعر : محمد بیابانی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

چنانکه درد ز مرهـم جـدا نخواهد شد            غـم از نگـاه تو یکـدم جدا نخواهد شد

محرم و صفر و فاطمیه، نه هر روز            دل تو لحظه‌ای از غم جدا نخواهد شد


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

حسن شدی که کریمان فقط دوتا باشند            دو تا کـریـم در عـالـم بـرای ما باشند

حسن شدی که اگر از بقـیع برگـشتـند            کـبـوتـران هـمه راهی سـامـرا باشـند


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : اسماعیل شبرنگ نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سامرایی می‌شوم وقتی هـوایی می‌شوم           از زمین پَر می‌کشم غرق رهایی می‌شوم

سـیـّدی ای حـســنِ دوم آل مـصـطـفـی           تو کریمی که چنین گرم گدایی می‌شوم


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مسعود اکثیری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : چهارپاره

بـیـن بـسـتر در اوج تـنهـایـی            بی صدا مانـده شیـونش انگار
با لبی تـشـنه از جـفای زهـر            لـرزه افـتـاده در تنـش انگـار


: امتیاز

زبانحال امام حسن عسکری علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

من آن مسافرم که دو چشمم بهاری است            بارانِ غربتم به روی گونه جاری است

مـن آن مـسـافـرم کـه ز اجـداد اطهـرم            غـربت برای زنـدگی‌ام یـادگاری است


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمدعلی بیابانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

باید که دنیا فصل در فصلش خزان باشد           وقـتی که با تو اینچـنین نامهـربان باشد

ای کاش که من نیز امشب زائرت بودم           جایی که فرزندت در آنجا روضه خوان باشد


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : قاسم صرافان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سامرا، از غم تو، جامه‌دران است هنوز           چشم نرگس به جمالت، نگران است هنوز

پـسر حـضرت هـادی! به فـدایت پـدرم           پـدر حـضرت مهدی! به فـدایت پـسرم


: امتیاز