خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و ولادت پیغمبر اکرم صلی الله و علیه وآله

شاعر : پوریا باقری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

آفرینش، رنگ و بوی یاس و عنبر می دهد      حضرت حق، بر دل جبریل دلبــر می دهد

بیت "عبــــدالله" شد دریایی از لطف خـــدا      کودکی، با خنده‌اش،جان را به مادر می دهد


: امتیاز

مدح و ولادت پیغمبر اکرم صلی الله و علیه وآله

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

از این مولود فرُّخ پی هزارو چارصد سال است         زمین دور خودش می‌گردد و بسیار خوشحال است

فقط این جمله در تائید میلاد نبی کافی ست         که شیطان از نزولش تا همیشه ناخوش احوال است


: امتیاز

مدح و ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق سلام الله علهما

شاعر : نجمه ملکی نوع شعر : سرود قالب شعر : ترکیب بند

دوبــــاره مطلع شعـرم شده سـلام شمــا          بلال طبـــــع لطیفم شده غــــلام شما

دوباره رد شده‌اى از کنار و گوشۀ شهر         دوباره گــم شده‌ام بـین ازدحــــام شما


: امتیاز

مدح و ولادت پیغمبر اکرم صلی الله و علیه وآله

شاعر : محمدعلی کردی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : قصیده

ز رأفت باگدایانـش چنان گرم است رفـتارش    که فرق شاه ومسکین را نمی یابـی به دربارش

به لطـف بودنـش با ما حـسابـی از ازل دارد    که تامـحشــرهمـه هستیـم هستــی را بدهکارش


: امتیاز

مدح و ولادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : رضاباقریان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

نـگــاه کـن جَـلـواتِ کـتـاب نـاطـق را            به کوه طـور بـبـین سجـدۀ شـقـایق را
امـام پــنـجـم شـیـعـه پـدر شـد و حـالا            گرفـته در بغـل خویش امام صادق را


: امتیاز

مدح امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : مهدی جهاندار نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

به کودکان و زنان احـترام می‌فرمود            به احـتـرام فـقـیـران قـیـام می‌فـرمود

سلام نام هـمه انبـیـاست؛ او می‌گـفت            سپـس اشـاره به دارالـسلام می‌فرمود


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام عسکری علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

سیرتش نه درحقیقت صورت دنیایی‌اش            ماه را شرمندۀ خود می‌کند زیبایی‌اش

می‌چکد نهج البلاغه از لب پائـینی‌اش            می‌چکـد آیات قـرآن از لب بالایی‌اش


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : سید حمیدرضا برقعی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

یازده بار جهان گوشۀ زندان کم نیست            کـنج زنـدان بلا گـریۀ باران کم نیست

سـامــرایـی شـده‌ام، راه گـدایـی بـلـدم            لقمه نانی بده، از دست شما نان کم نیست


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : امیر علوی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

نگاه کن که مرا غـربتت کجا انداخت            مـرا حـوالـی بـازار سـامـرا انـداخـت

گـدای شهـر شـمایم گـدای لـطـف شما            خدا به گردن من منصب گـدا انداخت


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

زهـر جانکـاه به جـان جگـرش افـتاده            لـرزه بـر پـیکـرۀ بـال و پـرش افـتاده

عـطـش از سوخـتگـی لب او می‌بـارد            شـدت زهــر به لـبـهـا اثــرش افـتــاده


: امتیاز

شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دیگـر تـوانی در میان پـیکـرت نیست            آقا رمـق بیـن دو چـشمان ترت نیست

لعنت به این زهری که آبت کرد این طور            در بسترت انگـار جسم لاغرت نیست


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : حبیب نیازی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

چون یاکریمِ خسته و بی‌بـال و پَر شده            این آهِ مُختصر شده‌اش، مُحتضر شده!

برگشته رنگ و روش، تنش تیر میکشد            یعنی که زهـر بـر بدنـش کـارگر شده


: امتیاز

شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مادرت نیست ولیکن پسرت هست هنوز           جای شکر است که مهدی به سرت هست هنوز

نـفـست تـنـگ شده کـنـج قـفـس افـتـادی           باز خوب است که این بال و پرت هست هنوز


: امتیاز

مدح و شهادت امام عسکری علیه السلام

شاعر : قاسم صرافان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

سامرا، از غم تو، جامه‌دران است هنوز           چشم «نرگس» به جمالت، نگران است هنوز

دل شــهــزادۀ روم، آیــنــۀ دلــبــری‌ات           تاک‌ها مست تو و این لقب عسکری‌ات


: امتیاز

شهادت حضرت محسن علیه السلام

شاعر : ناصر شهریاری، وحید دکامین نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ای محـسن شش مـاهـۀ دیـده نگـشوده            رفـتی و نهان مانـد غـمت تا به قیامت

ای قـبلۀ حاجـات، دو دنیاست دخـیلت            ای سر نهان گشته، عیان است مقامت


: امتیاز

مصائب هجوم و جسارت به خانۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مخمس

خـانـۀ صدیـقـۀ اطـهـر پـنـاه اولـیـاسـت            چـشم امیـد تمام انـبـیاء بر این سراست

بر در این خانه رفتن کار ختم الانبیاست            فاطمه دلبستگیِ شیرمردان بود... حیف!


: امتیاز

هجوم و جسارت به خانۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : محسن ناصحی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

از در نـمی‌گویم که تـقصیری ندارد            جز سوختن این چوب تقدیری ندارد

در بشکـنـد نجـار از نـو می‌تـراشـد            دل بشکـند انـگـار تعـمـیری نـدارد


: امتیاز

زبانحال امام رضا علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

از سوز زهـر خـسته و از پا نشسته‌ام            چـشم انـتـظار مـقـدم زهـرا نـشـسته‌ام

پا می‌کشم به خاک و امانم بریده ‌است            یـاد اجـل بـه یــاد مــداوا نـشــسـتــه‌ام


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

کوثر اشک من از ساغر و پیمانه، توست            دل آتـش‌زده‌ام، شمع عـزاخانه تـوست
جگر سوخته، خاکستر پروانه تـوست            شعـله‌هـای دلـم از آه غـریبـانه تـوست


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

افـتاده‌ای بـر روی خـاك و پـر نداری            جـز دیـدۀ تـر مـونـسی دیـگـر نـداری

آنقـدر غـربت مـی‌چكـد از جـسمت آقا            ناخـواسـته می‌گـویـمـت مـادر نـداری


: امتیاز