امروز : دوشنبه, 1 مرداد 1397 - ۱۰ دی القعده ۱٤۳۹
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : محمود حبیبی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

رسـیـدم دوبـاره بـه درگــاه شـاهـی            چه شاهی که دارد ز شاهان سپاهی
فــلـک آسـتـانـی مــلـک پـاسـبـانـی            ضمان کارگـاهـی جـنـان بارگـاهی


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : بردیا محمدی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

نـقـّـارۀ تـو فـخــر تـمـامـیِّ سـازهـا            نـاز تو را خـریـده خـداونـدِ نـازهـا

تو پادشاه عـشقی و در پیش پای تو            خـم می‌شـود سر هـمۀ سر فـرازها


: امتیاز

مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

رخصت گرفت بـادصبا از امام ما            تا که به محـضرش برساند سلام ما

سائل سلام داد و کریمی علیک گفت            سلـطان اشـاره کرد نـوشتـنـد نام ما


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : عالیه رجبی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

ای در تن بی‌تاب زمین، قـلب تپـنده            در گوش زمان اسم تو اعجاز کننده

هـمنام یدالـلهی و اعجاب برانگـیـز            در دست تو هر معجزه یک برگ برنده


: امتیاز

مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

شاعر : منصوره محمدی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

از عشقِ رضا، نبضِ زمان در نوسان است            از برکتِ عشقش، نفسم در هیجان است

وقتی که دلم محفل آشوب و هیاهوست            آغوش حرم، اَمن‌ترین جای جهان است


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

سـال‌ها دیـدۀ دل جانب رضوان داریم            این چنین میل تماشای تو جانان داریم
چون که دوریم ز تو حال پریشان داریم            روز و شب قبلۀ جان سوی خراسان داریم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

باید به عـشق گـنـبـد تو یـاکـریم شد            روی مـنـاره‌هـای الـهـی مـقـیـم شـد

حیف است پا به صحن و سرای شما نهم            بـاید سـوار بـال مـلک یا نـسـیم شد


: امتیاز

مدح و ولادت امام رضا علیه السلام

شاعر : محمد قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

دلـمُـردۀ مَحـضیم به ما جان برسانید            مـا را به حَـرمـخٰانۀ جـانـان برسانید

مائـیم و غـم هجر و تمنّـای وصالـش            ایـن دلـهُـره را زود به پایان برسانید


: امتیاز

مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

شاعر : مجتبی صمدی شهاب نوع شعر : مدح قالب شعر : ترکیب بند

امـشب دوبـاره بـال پـروازم درآمـد            امشب دوباره عشق سویم با سرآمد
گـشـتم کـبـوتر تا دیـار خـانه زادی            تنها همین کار از دل عـاشق برآمد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : مرتضی محمد پور نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

در بـارگـاه قـرب رضا الـتـجـا کنم            شایـد رئـوف آل عـلی را رضا کنم

مرغ مهاجرم وطنم مشهدالرضاست            من خـاک را به نام شما کـیـمیا کنم


: امتیاز

مدح و ولادت امام رضا علیه السلام

شاعر : مهدی نظری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

به گـفته‌های موثـق روایت است اینجا            نفس کشیدن‌مان هم عبادت است اینجا
به کاسه و به کـف دست اکـتـفا نکـنید            که رود و چشمه نه دریای حاجت است اینجا


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : مهدی نظری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

صبح حریم تو به سحر طعـنه می‌زند            صحن و سرای تو به گهر طعنه می‌زند

سنگ حریم تو که کف پای زائر است            بر هرچه گل ز جنس هنر طعنه می‌زند


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : جواد کلهر نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

عاشـقـی دربـدری دارد و بی‌سـامـانی            گـاه ابـریست هـوای دل و گه بـارانی

گرچه آرام و قرارم به نظر قرب شماست            شهره‌ام شهره ز سرگشتگی و حیرانی


: امتیاز

مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

شاعر : محمد نبوی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

نشان راه، به سمت خـدایـمان دادند            که در حریم خراسان رضایمان دادند

خوشم که بادۀعشقش به جام جان دارم            کـنـار ساقی میـخـانه جـایـمان دادند


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : سید مسعود طباطبائی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

اگر از ما نظـر لطف شما برگـردد            چـشم امّید دگر سمت کجا برگردد؟

وای از آن روز که پشت در سقاخانه            کاسۀ اشـکِ تـمـنّـای گـدا بـرگـردد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

نگاهم کن! دلم یک خلوتِ جانانه می‌خواهد           کبوتر وار آمد روی گـنـبد!‌ دانه می‌خواهد

عطش دارم! تو در جریانی و دیریست میدانی           دلم یک جرعه از دریای سقاخانه می‌خواهد


: امتیاز

مدح حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : کلامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : قصیده

ای دل مددی که دلبر اینجاست            دل در بَر یار و یاور اینجاست

ما را به بهـشت حاجـتـی نیست            جنات و نعیم و کـوثر اینجاست


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مجتبی صمدی شهاب نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

کـوثـر امشب بـاز هـم جـاری شـده            مــوســم مــســتـی و دلــداری شـده
کـوثـری دیگـر روان شد از جـنـان            بـوی عـطرش رفـته تا هفت آسمان


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مهدی جهاندار نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

« دخـتـری از اهـل بـیت آفـتـاب»            دخـتــر لــبــخــنـدهـای مـسـتـجـاب

از تـــبــــار لا فـــتــی الا عـــلـــی            وارث « من عـنـده عـلـم الکـتـاب»


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

روز تولدت به غـلط روز دخـتر است            در اصل روز آمدنت روز خواهر است

شـادند از حـضور تو اهـل جهان ولی            خوشحالی امام رضا جور دیگر است


: امتیاز