کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و ولادت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : ولی الله کلامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

سَـرور ســرا آمـد، حـامـل لـوا آمد            کـام دل روا آمــد، درد را دوا آمـد

او مـکـرّم و اکـرم، او معـلّم اَعـلـم            مـحـرم دل عـالَـم، عـالِـم عَــلا آمـد


: امتیاز

مدح و ولادت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : محسن راحت حق نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

بوی یاس است دوباره به حرم پیچـیده            یا شـمیـمِ گـلِ نرگـس به دلـم پـیـچـیـده

مژدۀ وصل رسیده، همه جا گـل باران            باز در چـرخِ زمان، لطفِ قـلم پیچـیده


: امتیاز

مدح و ولادت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

شراب عشق نوشید آنکه در جامش علی باشد            مسلمان می‌شود هرکس که اسلامش علی باشد

خدا می‌خواست پیغمبر که پیغامش علی باشد            ظهورش شد علی آغاز و انجامش علی باشد


: امتیاز

مدح و مناجات با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : مجتبی روشن روان نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

ای چاره‌ساز مشکل ما را تو چاره کن            بر حـال عـاشـقـان خـرابت نـظاره کن

پرده ز رخ نمی‌کشی ای ماه دل، مکش            حرفی بزن به جانب ما یک اشاره کن


: امتیاز

مدح و ولادت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : محمد علی بیابانی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

نـام تو دوان کـرده به پایت قـدمـم را            یـاد تو روان کـرده دوبـاره قـلـمـم را

با چـشم کـرم کاش که بسیار بـبـیـنی            ناچیزی این عـرض ارادات کـمـم را


: امتیاز

مدح و ولادت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

دل رمــیـده حـوالـی آسـتـانـۀ اوسـت            تمام دلخـوشی‌ام جشن شادیانۀ اوست

تـرانۀ لـب من از غـزل ترانۀ اوست            رواق منـظر چـشم من آشیانۀ اوست


: امتیاز

مناجات نیمۀ شعبانی با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : عماد بهرامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

بـسـمِ ربِّ الـنّـور آقا جـان بـیـا            درد دارم حـضرت درمـان بـیا

حـیف از خوبیِ تو یابن الحسن            عـاشقـت من باشم و امثـال من


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : مرضیۀ عاطفی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

خبر رسیده که آقـایـمان پـدر شده است            پسر رسیده؛ پدر صاحبِ سپر شده است

جـوانِ خـوش قـد و بالای خـانـۀ لـیـلا            برای سـید و سالارمان ثـمر شده است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

بر جـلـوۀ خـلـقـت پـیـمـبر صلـوات            بر چـهـرۀ غـرق نور اکبر صلوات

تـقـدیـم به آن جـوان رعـنـا کـه بُـود            سر تا به قدم شـبـیه حـیـدر صلوات


: امتیاز

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : میثم میرزایی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

دیدۀ هر که به آن قامت محـشر افتاد            نا خـود آگاه دلـش یـاد پـیـمـبر افـتـاد

مانده بودیم که باید به که گوییم ارباب            قـرعـۀ فـال به نام عـلـی اکـبـر افـتاد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : ولی الله کلامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

نـازم به تـجـلّای جـمـال عـلی اکـبـر            دل بُرده ز ما حُـسن کمال عـلی اکبر

خال سیَه‌اش نقطۀ بسم الله عشق است            خورشید زند بوسه به خال علی اکبر


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : محسن راحت حق نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

داده‌ام دل به تـوّلایِ کـسی مثـلِ عـلـی            مستم از نرگسِ شهلای کسی مثلِ علی

زده‌ام چنگ به دامانِ کسی که نبی است            عاشقـم بر قد و بالای کسی مـثلِ علی


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : ناشناس نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

در بیت حسین بن علی جشن و سرور است            میلاد عـزیزی ز سراپـردۀ نـور اسـت

لـیـلا به شعـف دست پـدر داد پـسر را            از چهرۀ مولا غـم و انـدوه بدور است


: امتیاز

مدح و ولادت امام زین العابدین علیه السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترجیع بند

خـدایِ عالیِ اعـلی ندارد از تو عالی‌تر            ندارد در بساطِ خود از این عالی تعالی‌تر

عـلـیُّ حُـبُّـه جُـنَّـه قـسـیـم الـنار و الجَـنَّه            به حـمـدِالله وَالـمِـنَّه ولی‌الله ست والی‌تر


: امتیاز

مدح و مناجات با امام زین العابدین علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

رهـبـر آزادگـان آقـا سـلامت می‌کـنیم            سیدِ سجـاد درکِ این پـیـامت می‌کـنیم

ما تـأسّی بر تو و راه امـامت می‌کـنیم            تا قـیامت اقـتدا بر این قـیامت می‌کنیم


: امتیاز

مدح و ولادت امام زین العابدین علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

ای اخـتـر تـابـان قـمـرت باد مـبارک            ای مـادر ایـران پـسـرت بـاد مـبارک

ریحـانـۀ خـیـر الـبـشـرت بـاد مبارک            از خـوب‌تران خـوب‌ترت باد مبارک


: امتیاز

مدح و ولادت امام زین العابدین علیه السلام

شاعر : رضا یعقوبیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

بار دیگر شور و غوغایی به پاست            جشن شادی در زمین و در سماست

ســر زده نـــور خــداونــد مــبــیـن            آمــده دنــیـــا امـــام چــهــارمــیــن


: امتیاز

مدح و ولادت امام زین العابدین علیه السلام

شاعر : میثم مومنی نژاد نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

نور عرش امشب، تنزّل کرده است            در کـویر خاکیان، گـل کرده است

قـدسـیـان عرض ارادت می‌کـنـنـد            در مـدیـنـه نـور قـسـمت می‌کـنـند


: امتیاز

مدح و ولادت امام زین العابدین علیه السلام

شاعر : سیدهاشم وفایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

سپهـر عشق و وفـا جـلـوۀ دگر دارد            میان آن هـمه انـجـم یکی قـمـر دارد

نسیـم شـهـر مدیـنـه نـویـد داده به ما            که باغ سـبـز ولایت گـلـی دگر دارد


: امتیاز

مدح و ولادت امام زین العابدین علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسمط

سحر گه ماه، بهر خاک بوسی بر زمین آمد           زمین خرّم تر و زیباتر از خلد برین آمد

جهان بر خود بناز امشب که یار نازنین آمد           عبادت چشم تو روشن که زین العابدین آمد


: امتیاز