خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مناجات با خداوند

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : 0

بر بی‌کـسان پـناهی، یا رب الهی العفو            کن سوی ما نگاهی، یا رب الهی العفو

ای مهـربان خـدایـم، ذکـر من و نـدایم            بگذر تو از خـطایم، یا رب الهی العفو


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

به خسته حـالـیم ای پادشاه ارحمنی            به اشک چـشم تـرم یا اِله، ارحمنی

کشانده‌ام سرِ این سفره اعـترافـم را            نـمـانـده از نـفـسم غـیـر آه ارحمنی


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

در گـنهکاری ز بس مشهـور هستم            هر کـجـایی می‌روم مقـهـور هـستم

طـعـنـۀ مـردم به من، دردی نـدارد            درد من این است که از تو دور هستم


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : ناشناس نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

تـا به کی بـا دل آواره پـریـشان بـاشـم            همه ردّم بکنند از خود و حیران باشم

رفتم از کهف تو بیرون و زمین گیر شدم            حقّم این است که اینقـدر هراسان باشم


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با خداوند

شاعر : ناشناس نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

از گـرد ره رسیـده‌ام و آخر شب است           این تازه‌ کار نوکر زهرا و زینب است

من دست خـالـی آمده‌ام دست پُـر توئی           فرق خدا و بنده همین اصل مطلب است


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

آورده‌ای دوبــاره بـدهـکـارمـان کـنـی            فکری به حال غم زده و زارمان کنی

اینـجـور که دوباره به ما راه می‌دهی            اصلا بعـید نیـست طـلـبـکـارمان کنی


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با خداوند

شاعر : مرتضی امیری اسفندقه نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

رمضان است رفیقان! همه بیدار شویم            همه بیدار در این فرصتِ سرشار شویم

زیر سنگـیـنی اعـمالِ پـریـشان مُردیم            رمضان است، بیـائـید سبک‌بـار شویم


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با خداوند

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

باز هـم دارد به من مـولا محبت می‌کند           بین خوبان از من بد نیز دعـوت می‌کند

توبه کن، آغوش وا کرده خدای مهربان           گوش کن تا بشنوی دارد صدایت می‌کند


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

از ایـنکه بی‌وفـایـم، خـیلی دلـم گـرفته            بـاید به خود بـیـایم، خیـلی دلـم گرفته

أُدعونی أَستجب را خواندم ولی از اینکه            لنگ است هر دو پایم، خیلی دلم گرفته


: امتیاز

مدح و شهادت امام هادی علیه السلام

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

دخـیـل بـسـته‌ام امشب پَـرِ عـبـایت را            مگـر نگـاه کـنـی حـال این گـدایت را

ز من زُراره بساز ای امـامِ خـوبـی‌ها            خـدا به دست تو داده فـقـط هـدایت را


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام هادی علیه السلام

شاعر : ناشناس نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترجیع بند

فـیـض مـدام، سـلـســلـۀ نــورِ دائـمـی            پـور جـواد ابن رضـا سـبـط کـاظـمی
در شأنت این بس است که جد شما رضاست            در فضلت این بس است که تو جدّ قائمی


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام هادی علیه السلام

شاعر : محمدرضا طاهری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

طلوع صبح می‌پرد دو پلک من برای تو           دلم عجـیب می‌کـند هـوای تو، هـوای تو

و بعد از آن دو چشم من پُر از خیال می‌شود           و چکـه چکـه می‌کـند به راه آشـنـای تو


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام هادی علیه السلام

شاعر : علی پور زمان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترجیع بند

قـلـم به سمت شکـوهـت قـدم قـدم آمـد            به سمت دفـتـر شعـرم خـود قـلـم آمـد

دوبـاره حـس ســرودن گـرفـتـه‌ام آقـا            و بـا اجـازۀ دسـتـت بـگـو... دلـم آمـد


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

روشن‌تر است این پسر از ماه صورتش            گردن کشیده ماه خودش هم به رویتش

ماه رجب به مـاه عـرب چـشم دوخـته            معـلول خیـره ست به دقت به عـلـتـش


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : اسماعیل شبرنگ نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

مدیـنه منـتظـر رحـمـتی فـراوان است            دل کـویـری ما مـستـحـق بـاران است
دلی به بار نشسته در این طلیـعۀ نـور            که در هوای کسی تا همیشه حیران است


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : یوسف رحیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل مثنوی

سیلاب می‌شـویم و به دریـا نمی‌رسیم            پـرواز می‌کـنـیـم و به بـالا نـمی‌رسـیم

ایـن بــال‌هـا شـبـیـه وبـالـنـد، اَبـتــرنـد            وقـتـی به سیـر عـالم معـنـا نـمی‌رسیم


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : علیرضا وفایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

از قـرص ماه چهـرۀ تو آفـتاب ریخت            تا آسمان چـشم گـشودی شهاب ریخت

روزی که آمـدی به گـمانم، ز آسـمان            جـای نـزول آیـۀ بـاران شراب ریخت


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

رسیده ماه رجب در سرم هوای مدینه            نـوشـته‌اند دوبـاره مـرا گـدای مـدیـنـه

گرفـته است بـهـانه دلـم بـرای مـدیـنه            فـدای چـار امـام گـره گـشـای مـدیـنـه


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها ( زبانحال حضرت خدیجه)

شاعر : سیدجواد میرصفی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

بهر پـیـمبر از طرف حق خـبر رسید            جبـریل باز با خـبـری تـازه سر رسید

آورده است وحی! که بی‌چون و بی‌چرا            بنـشـیـن به چـلـه بار دگر گـوشۀ حرا


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : چهارپاره

بـه نــبـی و خــدیـجـۀ اطـهــر            بـه " فَـصـَلِّ لِــرَبِّـكَ وَانْــحَـرْ"

از نــمـاز شـب اسـت بـالاتــر            نـیـت دســت‌بــوســـی مــــادر


: امتیاز