امروز : يكشنبه, 6 اسفند 1396 - ۹ جمادی الثانی ۱٤۳۹
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

زبانحال حضرت زهرا با حضرت علی سلام الله علیهما

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

منم زهرا همان که از سوی حق کوثر آوردم           سُروری بی‌بـدل در خانۀ پیغـمبر آوردم

علی جان از سوی جنّت به عشقت آمدم دنیا           خودت گفتی برایت روزگاری دیگر آوردم


: امتیاز

زبانحال حضرت علی با حضرت زهرا سلام الله علیهما

شاعر : محمد رسولی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

چه غصه‌ها که نخوردی برای همسایه            هـنوز هم که تو داری هـوای همسایه

تو ناله کردی و همسایه را دعا کردی            ز گـریـۀ تو در آمد صدای هـمـسـایـه


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب با حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : محسن صرامی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

در جـواب الـتـماس دخـترت مـادر بمان           من قسم دادم تو را جان علی دیگر بمان

بیشتر در خانه پیش کودکان خسته باش           گوشۀ این بیت الاحزان مادرم کمتر بمان


: امتیاز

مصائب هجوم و جسارت به خانۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : سیدمسعود طباطبائی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

رو که سیلی می‌خورد آثار می‌ماند به جا           جای پنجه روی گل بسیار می‌ماند به جا

دست سنگینی اگر چرخید روی صورتی           زیـر پـاها یک خـط دوّار می‌مـاند به جا


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

یک ذرّه از لطافـت تو صـد بهـار شد            هر قطره از وضوی تو یک چشمه‌سار شد

از طـرزِ راه رفـتن تو واژه ساخـتـنـد            یک واژه مثل کوه، که اسمش «وقار» شد


: امتیاز

زبانحال حضرت علی با حضرت زهرا سلام الله علیهما

شاعر : محمدعلی بیابانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

همینکه نیستی اصلاً برای من مرگ است           ز داغ تو پُر زخمم دوای من مرگ است

غریب بودم؛ از این پس غریب تر شده‌ام           پس از تو همنفس آشنای من مرگ است


: امتیاز

مرثیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : محسن صرامی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

یا قـادر و یا قـاهـر و یا من هُـوَ الهـو            دیگر رسیده صبر صدّیـقه به یک مو

شب‌ها فـقـط ذکرش شده عجّـل وفاتی            این روزها که درد بسته خنجر از رو


: امتیاز

زبانحال فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها در شهادت او

شاعر : جعفر ابوالفتحی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سایه‌ای از مادر ما روز آخـر مانده بود           استخـوانی از تن او حـداکـثر مانـده بود

رازهـایی داشت با بابا ولی ناگـفته ماند           چشمهای زخمی‌اش در پشت معجر مانده بود


: امتیاز

زبانحال حضرت علی با حضرت زهرا سلام الله علیهما

شاعر : محمد سهرابی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

شایسته است اگر تو سر حرف وا کنی            مثـل قـدیم، هـمسر خود را صدا کـنی

اینگـونه که نـمی‌شود ای با وفـای من            در خانـه‌ام بـرای وفـاتـت دعــا کـنـی


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

مادرم را دوست می‌دارم؛ شما را بیشتر           پس عزیزی مثل جانم یا نه؛ حتی بیشتر

خُـرده نان سفـرۀ تو رزق میکـائـیل شد           هرچه آنها ریزتر؛ پس روزی ما بیشتر


: امتیاز

مناجات با حضرت زهرا سلام الله علیها و استقبال از فاطمیه

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

شالِ مشکـیِّ غمِ تو به گـدا قـیـمت داد            اشکِ روضه به غلامانِ تو حیثیّت داد

مادرِ کرب و بلا، مـادرِ گریه… وَالله            فاطمـیّه به حرم حُرمت و حُـرِّیت داد


: امتیاز

مناجات و زبانحال حضرت علی با حضرت زهرا سلام الله علیهما

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دردی که گـلستان مـرا ریخـته برهـم            آسـایـش دوران مـرا ریـخـتـه بـر هـم

هجران رخ یوسف زهراست که این طور            آبـادی کــنـعـان مـرا ریـخـتـه بـر هـم


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : ناشناس نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

چادرت وقتی یهودی را مسلمان می‌کند           یک نگاهت عالمی را مثل سلمان می‌کند

نوکرانت جای خود آنها که صاحب منصبند           بلکه مـور خـانه‌ات کار سلـیـمان می‌کند


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

ای که تاجِ شرفی روی سر مادرها            ای که خاک قدم توست، تمام سرها

لحظۀ از تو نوشتن قلمم می‌لرزد            لحـظـۀ گـفـتـنِ از رتـبـۀ تو پیکـرها


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : مجتبی قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

خـدا به کوثر خود کـوثری عطا کرده            برای مَظهـر حق مُظهـری عطا کرده

علی است مَظهر حق مُظهرش شده زینب            برای شیر عـرب گـوهری عطا کرده


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

از « غلام» خانه‌اش « مولا» اگر یادی کند           از محالات است « بنده» میل آزادی کند
از «خرابات» است چیزی به رعیت میدهند           حیف از آن که مستمندی قصد «آبادی» کند


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمّد قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : قصیده

از نسل یک حقیقتِ دور از مَجاز بود            زینبْ که شاهـزادۀ مُـلکِ حِـجـاز بـود

با سرشکـسـتگی ابـداً سِـنخیت نداشت            این کوه صـبر مثـلِ پـدر سرفراز بود


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : علی معینیان نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

سـلام ایـزد منّـان به زیـنب کـبـری            سـلام باطـن قـرآن به زینب کـبری

سلام نفـس پیمبر به حضرت زینب            سلام ساقی کوثر به حضرت زینب


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محسن عرب خالقی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

جـرم من را نـنویسید که ساغـر زده‌ام            بـنـویـسیـد که امشب دو بـرابـر زده‌ام
مست بودم که چنین باده مکرّر زده‌ام            گرچه یک بار فقط میکده را در زده‌ام


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

نماز عـشق به پا می‌کـنم به نام حسین            به نای سیـنه نـوا می‌کنم به نام حسین
تو زینـبی و همه قـاصرند از وصفت            کتاب عشق تو وا می‌کنم به نام حسین


: امتیاز