آستان وصال (جامع ترین سایت علمو مداحی کشور)

امام جعفر صادق (ع) :: الْحُسَيْنُ عَبْرَةُ كُلِّ مُؤْمِن‏؛

حضرت حسین عليه السّلام اشک چشم وسبب گریه وحزن هر مومن است.

کامل الزیارات ص 108

امروز : سه شنبه, 23 مرداد 1397 - ۲ دی الحجه ۱٤۳۹
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

آنجا که خشکی هست دیگر چشم تر نیست            عصیان که باشد مرغ دل را بال و پر نیست

ظلمت چـنان اطـراف قـلـبم را گـرفته            که ربّـنـا یـا ربّـنـایـم کـارگـر نـیـسـت


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

این توبه را اگـر نـپـذیری کجا روم            دست مرا اگر تو نگـیری کجا روم

گـر نگـذری ز روی سیـاه جـوانـیم            مـوی سپـید بر سر پیـری کجا روم


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : علی علی بیگی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

خـسـته‌ام از هـمه اِبـرازِ پـشـیـمانـی‌ها            می‌خورم چوب از این تَـرکۀ نادانی‌ها

هرچه پُل پشت سرم بود خرابش کردم            حال من ماندم و این وسعت ویرانی‌ها


: امتیاز

مناجات ماه رمضان و روضۀ سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

جـنـسِ تَـرَکـها روی لبها فرق دارد            لـبـهـای مـا با لَـعْـلِ آقـا فـرق دارد

مـا پـای سفـره آبْ می‌نـوشـیم آری            پس روضه‌ها با روزۀ ما فرق دارد


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : حامد آقایی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

وقتی گـنـاهان خـودم را می‌شـمارم            با نا امیدی دست خود بر سر گذارم

با کـوه عـصیان آمدم دستم بگـیری            تـرسـی به دل دارم، ولی امـیـدوارم


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با خداوند

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : مسدس

خـبـر آمـد کـه بـهــار دل مـا آمـد بـاز            مــژدۀ کـم شـدن فـاصـلـه‌هـا آمـد بـاز

از لـب عــرش خـداونــد نـدا آمـد بـاز            بـنـدگـان مـاه خـدا، مـاه خـدا آمـد بـاز


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

نگاهم کن! نمی‌خواهم به حالِ زار برگردم           به آن ایـامِ نـفْـس-آلـودۂ تـبـدار بـرگـردم

رسیدم سربه زیر آقا مریض احوالم و لطفا           مداوایم کن و راضی نشو بیمار برگردم


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : رضاباقریان نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

می‌شود هر روز جرم و اشتباهم بیشتر            هست اما بخـشـش تو از گـناهم بیشتر

بسکه تن دادم به عصیان و خطا این روزها            دور شد از خانه‌ات اینگونه راهم بیشتر


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : ناشناس نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

یک قدم میآیم و صدها قدم یارم شوی            با هـمـه نـاقـابـلی آقـا خـریـدارم شوی

نیست گهگاهی حواسم با تو پس در غفلتم            لیک از رحمت همیشه تو نگهدارم شوی


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : ناشناس نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

با جرم و عصیانم بُکا را دادم از دست            یعـنی کـلـید خـیـرهـا را دادم از دست
تحسین یک عدّه مرا در عُجب انداخت            رفـتـم پی مـردم خـدا را دادم از دست


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

روی خوشی نشان بده این روسیاه را            از شـب زده دریـغ نـکـن نـور مـاه را

بیـنـای ظـاهـری شـدم و کـور مطلـقـم            وقـتـی بـدست نـفـس سـپـردم نگـاه را


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : حسین کریمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

آمـدم بـاز به درگـاه تـو با قـلـب حـزیـن           بنده‌ات را بِنِگر باز به سر خورده زمین

مهربانیت بلندست خداوند! دلت می‌سوزد           قـلب بـشکـستۀ ما را بپـذیـری به یقـیـن


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمد رضا بازرگانی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

سزایم بود اگر از دست دادم آسـمانم را           که من با دست‌های خود شکستم نردبانم را

دلم از حرف لبریز و زبانم از لغت خالی           نـمی‌دانـم بگـویـم یا نگـویم داسـتـانـم را


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

اشکـی برای چـشم ما گـه‌گـاه دادید            مـا را مـیان شـهـر گـریه راه دادید

ما ذرّه‌ای بـودیم لـیکـن از عـطـایی            کـوه کـرامـت را بـه پَـرِّ کـاه دادیـد


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

با غلام رو سیاه، ای یار خوبی می‌کنی           با نمک نشناس‌ها هر بار خوبی می‌کنی
با بـدی و بی‌وفـایی‌ها تو می‌سازی فقط           این بدی را می‌کنی انکار، خوبی می‌کنی


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با خداوند

شاعر : محمدجواد پرچمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

در سحر چشم که گریان بشود خوب‌تر است           سائلت پـاره گریبان بشود خوب‌تر است

گرچه موسی‌ست مناجاتی طور تو ولی           گر خدا همدم چوپان بشود خوب‌تر است


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

بـا گـریـه آمـدم، اِغـفِـر لِیَ الـذُّنُــوب            حـالا که در زدم، اِغـفِـر لِیَ الـذُّنُوب

رسوایی از من است آقایی از شماست            تو خوب و من بدم، اِغفِر لِیَ الذُّنُوب


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با خداوند

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

وای بر من که دگر بال وپَری نیست که نیست           سحر و نافله و چشم تری نیست که نیست
در من خسته پس از این همه سال آزادی           حال جز توبه شکستن هنری نیست که نیست


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

به امـیـد آمـده‌ام خـانه خـرابـم نـکـنـی            هـمه کـردنـد جـوابـم تو جـوابم نکـنی
بـارهـا آمـدم و بــاز مــرا بـخـشـیــدی            با کـلام بـرو این بار خـطـابـم نـکـنـی


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با خداوند

شاعر : جواد حیدری و رضارسول زاده نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

سفره باز است، بیایید، غذا آماده است            هرکجا صحبت توبه است، خدا آماده است

شهر را با خبر از سفرۀ احسان سازید            آن کریمی که کشد ناز گدا، آماده است


: امتیاز