خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

زبانحال حضرت زینب در وداع با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : یاسر حوتی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

آرام تــر برو که تــوانی نمانــده است            تا آخـرین نگـاه زمانــی نمــانده است

بگذار تا که سیر نگاهت کنم حسیــن!            یک لحظه بعد از تونشانی نمانده است


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : سید حمید رضا برقعی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

ناگهان قلب حرم وا شد ویک مرد جوان          مثل تیـری که رها میشود ازدست کما ن

خـسـته از ماندن و آماده رفتن شده بود          بعد یک عمر رها از قـفــس تن شده بود


: امتیاز

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : ناصر زارعی نوع شعر : زمزمه قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

شتابان آمدم من سوی میدان             که شاید زنده ات بینم علی جان

ببـیـنم بار دیگر چشم بـازت             تکـلــم کــردنت ، ای ماه تابان


: امتیاز

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : عطیه سادات حجتی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بخوان به گوش سحرها اذان علی اکبر          بخوان دوباره برایم، بخوان علی اکبر

لب تـرک تــرکت را به هـم بـزن امـا           تکان نخور که نپاشد جهان علی اکبـر


: امتیاز

مصائب عصر عاشورا

شاعر : ناصر زارعی نوع شعر : زمزمه قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

غروب و کربلا ای وای زینب            سری از تن جدا ای وای زینب

یکی در آتش وآن یک به گودال           به زیر دست و پا ای وای زیینب  


: امتیاز

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

میزند نیش سکوتت بــه دل من پـسرم         لب گشا کشت مرا خنده ی دشمن پـسرم
چشم خود واکن و یک بار دگرحرف بزن         از لب تـشـنـه و سنگـیــنی آهـن پســرم


: امتیاز

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : حسین رستمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

جاری عبور کردی و نم نم شدی علی         از خاک می خروشی و زمزم شدی علی

چه مادرانه دور تو می گشت خواهرم         با دستهای عــمّــه مـعـمـــم شدی عــلـی


: امتیاز

شهادت حضرت قاسم علیه السلام

شاعر : محمود تاری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سـیـزده آیـیـنـه می رویـیــد از تـابـیـدنش           غنچه می شد آسمان در لحـظۀ خندیدنش

گونه های خشک او وقت وداع با حسین           جرعه جرعه تشنگی نوشیـد ازبوسیدنش


: امتیاز

مصائب عصر عاشورا

شاعر : محمد بابا نیری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

غــم می دمد در حنجــری آتش گرفته            اینجا صدای خواهری آتش گرفتـه

اینجـا کبــوتــر بچه ها را یک کبـوتـر           پیچیده دربـال و پــری آتش گرفتـه


: امتیاز

زبانحال سیدالشهدا با حضرت قاسم علیه السلام

شاعر : محمد جواد شرافت نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

در ســرخی غــروب نشسته سپیده ات           جان بر لبم ، زعــمــر به پایان رسیده ات

آخر دل عموی تو را پــاره پـاره کرد            آوای نـاله هـــای بــریــــده ؛ بــریــده ات


: امتیاز

مصائب عصر عاشورا و شام غریبان حسینی

شاعر : پرویز بیگی حبیب بیگی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

غروب بود و افق حرف های گلگون داشت            ز تیر فاجعه زینب دلی پـر از خــون داشت

 غروب بود و غریبانه خیمه ها می سوخت            کرانه چشم  بدان خــون بیکران می دوخت


: امتیاز

مصائب عصر عاشورا

شاعر : علی انسانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

خـــیــــام آشنــــــا از آتــش بـیگـــانه میسوزد         کبوترهای بی بال و حــرم را لانه میسوزد

 چه غوغایی است دراین دشت ماتم زا؟ نمی دانم          که از شرحش دل دیوانه و فرزانه میسوزد


: امتیاز

زبانحال سیدالشهدا با حضرت قاسم علیه السلام

شاعر : مصطفی متولی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

لاله ی سرخی و ازخون خودت، ترشده ای           بی سبب نیست که اینگونه معطر شده ای

دشت را  از شــررِ داغِ دلت ســوزانــدی           راستی باغی از آلالـه ی پــرپـر شـده ای


: امتیاز

عون و محمد بن عبدالله

شاعر : مهدی مددی نوع شعر : زمزمه قالب شعر : 0

پخش سبک

الهی کن نظر بر حال زینب               خـزان شد گلشن آمال زینب

برای دین حق  عون و محمد              به میدان می رود اطفال زینب


: امتیاز

عون و محمد بن عبدالله

شاعر : حمید رضا برقعی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

قــامت کمان کند که دو تا تیـر آخـرش            یک دم سپـر شــونــد بـرای بــرادرش

 خون عقاب، درجگر شیرشان پُر است            از نسل جعفرند و علی، این دو لشکرش


: امتیاز

حر بن یزید ریاحی

شاعر : مرتضی امیری اسفندقه نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

عـــاقبت جان تو در چشمۀ مهتاب افتاد          پـیـچشت داد خـدا، در نفست تاب افـتـاد
نوردر کـاسۀ ظلمتزدۀ چشمت ریخت           خواب ازچشم تو ای شیفتۀ خواب، افتاد


: امتیاز

حر بن یزید ریاحی

شاعر : علی انسانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دیــد دارم از خجــالت سر، به زیر            گفت مـا را بین و ســر بالا بگـیــر 
دیــد از غــم تنـگ گـشـتـه سینه ام            پــاک کرد از زنـگ ها آیــیــنــه ام 


: امتیاز

خروج کاروان اهل بیت از کربلا

شاعر : مجتبی شکریان نوع شعر : زمزمه قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

من و رفتن از این خاک ای برادر           من و این چـشم نمنــاک ای برادر

    مرا بر نــاقـــه عــریــان نشاندند            تو را بر خاک و خاشاک ای برادر


: امتیاز

دفن شهدای کربلا

شاعر : مجتبی شکریان نوع شعر : زمزمه قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

به روی خاک صحرا مانده تنها               شهیدان حسینی بی کفن ها

ولــی آخــر کــســی باید بیــایــد               برای دفن این پاره بدن ها


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسین علیه السلام

شاعر : علی اکبر لطیفیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بــالا نــرفت آنکه به پـــای تو پــا نشد           آقـــــا نشد هــر آنکه بـرایت گــدا نشد

مقصود از تکلم طور از تو گفتن است           مــوسی نشد هر آنکـه کلیــم شــما نشد


: امتیاز