کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: قرآن

اطلاعات و نکات قرآنی ( بخش اول)

گروه : اطلاعات قرآنی

نکات و اطلاعات  کلی در مورد قرآن

قرآن کریم دارای صد و چهارده ( ۱۱۴) سوره ؛ سی (۳۰ ) جزء ؛ صد و بیست ( ۱۲۰) حزب؛ شش هزارو دویست و سی و شش ( ۶۲۳۶) آیه می‌باشد. در مورد تعداد کلمات اختلاف است لذا  کتب مختلف اعداد (۷۷۷۰۱) و ( ۷۷۴۷۳) و ( ۷۷۹۳۴) ( ۷۷۸۰۷) را نوشته اند. در مورد تعدا حروف، هر یک از حرکت های تلاوت قرآن ( ــَــِـــُـــًـــٍــٌـــــّــــ ) همزه و ساکن هم اختلاف نظر وجود دارد که با توجه به اینکه دانستن یا ندانستن این اطلاعات از اهمیت چندانی برخوردار نیست از ذکر آن صرف نظر می‌کنیم .

مشخصات سور قرآن :

۱ـ از ۱۱۴سوره  قرآن  ۸۶ سوره مکی ( یعنی قبل از هجرت پیامبر از مکه به مدینه  نازل شده ) و ۲۸ مدنی است (  یعنی بعد از هجرت نازل شده ) که کوچکترین سوره ی قرآن،سوره ی کوثر با ۳ آیه  و بزرگترین سوره ی قرآن سوره ی بقره با ۲۸۶ آیه است.

 


۲ـ  کلیه ی سوره‌های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌شود به جز سوره ی توبه که بسم الله الرحمن الرحیم ندارد. سوره ی نمل نیز دارای دو بسم الله الرحمن الرحیم است که یکی در آغاز سوره و دیگری در آیه ۳۰ همان سوره به جهت نامه ی حضرت سلیمان.

۳ـ جمعا پانزده  آیه در سور قرآن وجود دارد که موقع خواندن یا شنیدن آنها باید سجده کرد که از این تعدا  آیه در یازده مورد آن انجام سجده مستحب است اما در چهار سوره سجده کردن واجب است که  این سوره  عبارتند از : سوره‌های سجده (آیه ۱۵) سوره فصلت (آیه ۳۷ ) سوره نجم ( آیه ۶۲) سوره علق (آیه ۱۹ )

۴ ـ اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شد شوره علق (اقراء باسم ربک الذی خلق) در غار حرای مکه است و آخرین سوره، سوره ی نصر ( الیوم اکملت لکم دینکم و...  ) در سال دهم هجرت در حجه الوداع می‌باشد. اما  اولین و آخرین  سوری که درمدینه بر پیامبرنازل شد به ترتیب سوره ی بقره  و سوره توبه است. و بالاخره اینکه  سوره ی وسط قرآن سوره ی کهف می‌باشد. البته ازنظر اعداد سوره حدید پنجاه هفتمین سوره بوده  و وسط محسوب می‌شود .

۵ ـ درابتدای ۲۹ سوره از سوره‌های قرآن حروفی به نام حروف مقطعه یا رموز قرآن وجود دارد که باید هر کدام از آنها جداجدا و حرف به حرف با تلفظ کامل خوانده شود حروف مقطعه بدون تکرار ۱۴ مورد است که عبارتند از:

 

۶ـ سوره یاسین را قلب قرآن، سوره الرحمن را عروس قرآن  و سوره یوسف را احسن القصص نامیده اند. در تمامی سوره‌های قرآن لفظ جلاله الله آمده است اما  تنها سوره ای که در تمام آیاتش لفظ جلاله الله بکار رفته است ( ۴۰ مرتبه ) سوره مجادله است. همچنین تنها سوره ای که دوبار بر پیامبر نازل شد سوره ی مبارک حمد است به همین دلیل یکی از نام های آن سبع المثانی است.

۷ـ نام گذاری جمعی سورها : الف) سوره‌های فلق وناس را که با اعوذ شروه می‌شود سور معوذتین گویند. ب) هشت سوره ی : بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال و برائت را که سوره‌های بلند هستند سبع الطول نامیده اند. ج) به دو سوره های بقره و آل عمران هم  زهراوان گویند. د) سوره‌های نمل، شعراء و قصص را که با حروف طس شروع می‌شود سور طواسین مشهور هستند. هـ ) سوره‌های سجده، فصلت، نجم و علق را سوره هایی که سجده واجب دارند را سور عزائم  گویند.

در زیر جدول کامل مشخصات قرآنی جهت آشنایی بیشتر شما ذکر می‌شود