کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : سیدهاشم وفایی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن قالب شعر : ترکیب بند

امشب شـمـيـم آمدن گـل رسـيده است            يعنی گلی به گلشن هستی دميده است

جانـبخـش‌تـر ز رايحۀ گـلـشن بهشت            بر ما نسيم مرحمت حـق وزيده است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن قالب شعر : مربع ترکیب

والشـمس ضحـهـا شب ما سحـر آمد            الـمـنـة لله کـه ایـن غــصـه سـر آمـد

صد چـلـه گرفـتـیم که آخـر خبر آمد            از کـعـبـه مـا جـلـوه تـوحـیـد درآمـد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : محمد حسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن قالب شعر : مربع ترکیب

ما نـبـودیم و دل ما بود جـای اهـل‌بیت            شکر حق شد کار و بار ما ثنای اهل‌بیت

شکر حق تا پای جان هستیم پای اهل‌بیت            ما همه هـستـیم تـسلـیم رضای اهل‌بیت


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : محمد علی بیابانی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن قالب شعر : مربع ترکیب

ای روزهای تار! ای شب‌های دور از ماه            ای بی‌قـراری‌هـای دائـم با دلـم هـمـراه

ای بغض‌هایی که می‌آئید از سفر ناگاه            بـاری اگر شـوق سـفـر داریـد بـسم الله


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : محمود یوسفی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن قالب شعر : غزل

حیا و عصمت و پاکیزگی را در رُخَت دیدند            تو را بِرّه، تقیّه، عابده، معصومه نامیدند

وجودت روشنی‌بخشِ دل موسی بن جعفر شد            چه نعمت‌ها که از یُمن قدم‌های تو باریدند


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن قالب شعر : ترکیب بند

با اشک شوق جاری از چشمِ ترِ سلطان            دارد خبرها می‌رسد از محضر سلطان

در جمع خـوبانش دوباره دعـوتـم کرده            با مهـربـانی چـشـم ذره‌پـرور سـلـطـان


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : محسن صرامی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن قالب شعر : غزل

دیده شد امشب قمر در محضر شمس الشموس           از ستاره پُر شده دور و بر شمس الشموس

از مـدیـنه نـور می‌تـابد به سمت آسمان           اول ذالـقـعـده آمـد دلـبر شمس الشموس


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : محمد حسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن قالب شعر : مربع ترکیب

طی شد شب هجران و مبارک سحر آمد            مژده بده ای دل که صبا خوش خبر آمد

در گـلـشـن دین بـاز گـل یاس در آمد            بـانـوی قـم آمـد، غـم عـالم به سر آمد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : فاعلاتن مفاعلن فع لن قالب شعر : ترکیب بند

ای جـمالت بـهـار، معـصومـه            کـرمت مـانـدگـار، مـعـصومه

یـــادگــار امــام هـــفــتــم مــا            ای رضا را قـرار، معـصومه


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : رضا یعقوبیان نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن قالب شعر : مربع ترکیب

امشب خداوند مبین دارد بر این عالم نظر           در آسمان دین حق نور خدا شد جلوه‌گر
در بوستان احـمـدی نخـل ولا داده ثـمر          
نجمه عروس فاطمه دارد در آغوشش قمر


: امتیاز

مدح و ولات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : علی مهدوی نسب نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن قالب شعر : مربع ترکیب

اوّل ذی القعـده شد یا که بهـار دیگری            آمده موسی بن جعفـر را قرار دیگری
در مـیان بـاغ مـوسی لالـه‌زار دیگری            شیعه را بعد از رضا دار و ندار دیگری


: امتیاز

مدح و ولات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : مجتبی صمدی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن قالب شعر : ترکیب بند

دری از عشق به روی دل مستان وا شد            پهـنۀ عـرش به یک جلوۀ حق زیبا شد
بـاز نــوری ز خـدا بـهـر کـرم تـابـیـده            خوش به حـال دلِ هر دلـشدۀ شـیدا شد


: امتیاز

مدح و ولات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : محمدعلی بقایی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن قالب شعر : مربع ترکیب

ما از ازل فـقـط در این خـانه را زدیم            جـایی نـرفـتـه‌ایم و به این سمت آمدیم
دلــدادۀ کــریـــمـــۀ آل مــحـــمـــدیـــم            یعنی گـدای خـواهـر سلـطان مشـهـدیم


: امتیاز

مدح و ولات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : محسن صرامی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن قالب شعر : غزل

شب مـیلاد تو باید شب میـلاد قـم باشد           برای دیدن خواهر برادر آمد از مشهد

من از یک جام می‌نوشم ولیکن از دو میخانه           فراوان زائر از مشهد به پابوس تو می‌آید


: امتیاز

مدح و ولات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : سعید توفیقی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن قالب شعر : مربع ترکیب

زاهــدۀ بـا وقــار؛ عــالــمـۀ روزگــار            مـعـدن حجـب و حـیا، بانوی والاتـبار
مـیـوه قـلب بـتـول، سیبِ درخـت انـار            ای حرم تو به قم، قـبله هشت و چهـار


: امتیاز

مدح و ولات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن قالب شعر : غزل

نـور جـریان یافت و پایان شامِ تار شد            دل چراغانی شد امشب صاحب دلدار شد

زینبِ ثانی کرامت را به نام خود زد و            دخـتـرانه زد تـبـسّم! لحـظـه دیـدار شد


: امتیاز

مدح و ولات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : محسن راحت حق نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع قالب شعر : مربع ترکیب

شهـرِ مـدیـنه بـهـتر از بـاغِ جـنـان شد            زیباتر از زیـبـایی رنـگـین کـمـان شد
نـوری تـلاءلـو کـرد از بـیـتِ امـامـت            که از شعاعش غرقِ نور هفت آسمان شد


: امتیاز

مدح و ولات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : سید حجت بحرالعلومی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن قالب شعر : ترکیب بند

همیـشه بوده فـقـط لطف، کار فاطمه‌ها            که بـوده ایـل و تـبـارم دچـار فاطمه‌ها
اگـر قـرار بر این است بی‌قـرار شـوم            خـدا کـند که شـوم بی‌قـرار فـاطـمـه‌ها


: امتیاز

مدح و ولات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : هستی محرابی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : مفعول مفاعلن مفاعیلن فع قالب شعر : رباعی

بر دخـترِ خـورشـیـد ولایت صلوات            بـر کـریــمـۀ آل کــرامـت صـلـوات
بر گـوهرِ تـابنـاکِ منـظـومۀ عـشـق            بر شـفـیـعۀ روزِ قـیـامـت صـلـوات!


: امتیاز

مدح و ولات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

شاعر : رسول محمدی نوع شعر : مدح و ولادت وزن شعر : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن قالب شعر : مربع ترکیب

اول ذی القعده ماهی سرزده روی زمین            گـشته روشن بار دیگر دیدۀ اهل یقـین

از کـرامـات و عـنایات خـداوند مـبـین            پر ز شـادی خـانۀ مـولا امام هـفـتـمین


: امتیاز