کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ شانزدهم ـ قسمت سوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
نقد و بررسی کتب تحریفی تذکره الشهدا، معالی السبطین، محرق القلوب، معدن البکا و ...، واقعیت روضه های غلط چیست، انواع تحریفات لفظی و معنوی، احادیث و روایات در مذمت کسب درآمد از مداحی

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ شانزدهم ـ قسمت دوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
نقد و بررسی کتب تحریفی روضه الشهدا، منتخب طریحی، تظلم الزهرا، ناسخ التواریخ، اسرار الشهاده، مهیج الأحزان، الدمعه الساکبه

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ شانزدهم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ریشه یابی روضه های غلط و تحریفی، شیوه های شیوع روضه های غلط، شرایط ربانحال و فرق آن با زبان قال و مقتل، تقسیم بندی کتب تحریفی بر اساس زمان، نقد و بررسی کتاب ابی مخنف

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ پانزدهم ـ قسمت سوم )

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
خروج اهل بیت از شام، روایات محل دفن سر مطهر امام، همراهی نعمان با کاروان و قدردانی اهل بیت از همراهان، خبر آوردن بشیر برای مردم مدینه، خطبۀ امام در بیرون از شهر مدینه، سخنان حضرت زینب و امام سجاد در مدینه

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ پانزدهم ـ قسمت دوم )

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
شهادت حضرت رقیه در شام، سخنان امام سجاد علیه السلام با منهال بن عمر، مسلمان شدن عالم یهودی توسط امام سجاد، عزاداری اهل بیت در شهر شام، مدت اقامت اهل بیت در شهر شام، درخواست های امام سجاد از یزید و پاسخ او

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ پانزدهم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
اقدام یزید برای شهادت امام سجاد، مسلمان شدن سفیر روم توسط سر امام، روایت دختر سیدالشهدا از زیارت انبیا با سر مطهر امام، گزارش خواب هند از زیارت انبیا با سر مطهر امام علیه السلام

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ چهاردهم ـ قسمت سوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
مکان اهل بیت علیهم السلام در شهر شام و مصائب آن ، خطبۀ امام سجاد علیه السلام در مسجد اموی شهر شام و رسوایی یزید

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ چهاردهم ـ قسمت دوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
جسارت یزید ملعون به سر مطهر سیدالشهدا علیه السلام، بررسی و معرفی روضه های تحریفی مجلس یزید، سخنان امام سجاد علیه السلام با یزید، به کنیزی خواستن دختر سیدالشهدا و دفاع حضرت زینب از او، خطبۀ حضرت زینب در کاخ یزید

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ چهاردهم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
هدایت مرد شامی توسط امام سجاد علیه السلام و سخنان آن دو، گزارش ورود اهل بیت به مجلس یزید، سخنان امام سجاد علیه السلام با یزید ملعون، جواب امام باقر علیه السلام به یزید و رسوایی یزید، سخنان حضرت زینب با سر مطهر امام علیه السلام

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ سیزدهم ـ قسمت سوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
منازل بین راه کوفه تا شام و مصائب آنها، روایت قرآن خواندن سر مطهر امام و مسلمان شدن فرد یهودی، کرامات سرمطهر امام در بین راه کوفه تا شام، ماجرای دیر راهب و مسلمان شدن او، زیارت انبیاء و ملائکه با سر مطهر امام ، روایت ورود اهل بیت به شام، گزارش سهل بن سعد از ور

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ سیزدهم ـ قسمت دوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
روایت سیدبن طاوس درخصوص بازگشت اهل بیت به کربلا، دلایل عدم امکان حضور اهل بیت در روز اربعین به کربلا، بررسی روایی احتمال حضور اهل بیت به کربلا و دراه رفتن به شام، زیارت جابربن عبدالله در روز اربعین، نحوۀ انتقال از کوفه به شام

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ سیزدهم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
استعلام ابن زیاد از یزید و محاسبۀ زمان رفت و برگشت پیک، بررسی و محاسبۀ زمان خروج اهل بیت از کوفه، روایت ورود سر مطهر امام به شام، تاریخ ورود اهل بیت به شام و دلایل ناممکن بودن بازگشت اهل بیت به کربلا در اربعین، مدت اقامت اهل بیت در شهر شام

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ دوازدهم ـ قسمت سوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ سخنان امام سجاد با ابن زیاد، روایت زندانی کردن اهل بیت در کوفه، سخنان ابن زیاد در مسجد کوفه و شهادت عبدالله بن عفیف، قرآن خواند سر مطهر سیدالشهدا علیه السلام بر روی نی و در شهر کوفه؛ اعلام خبر شهادت امام به یزید ملعون و حاکم مدینه و بازتاب های آن

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ دوازدهم ـ قسمت دوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ خطبۀ حضرت ام کلثوم سلام الله علیها در بازار کوفه، خطبۀ امام سجاد علیه السلام در بازار کوفه؛ ورود اهل بیت به مجلس ابن زیاد، سخنان حضرت زینب سلام الله علیها با ابن زیاد ملعون

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ دوازدهم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ خطبۀ حضرت زینب سلام الله علیها در بازار کوفه؛ بازتاب سخنان حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه، جایگاه و شخصیت حضرت زینب؛ خطبۀ دختر امام حسین فاطمۀ صغری سلام الله علیها در بازار کوفه

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ یازدهم ـ قسمت سوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ حالات و سخنان امام سجاد در هنگام خروج از کربلا؛ روایات دفن شهدای کربلا؛ نقد و بررسی روضه های بی سند در دفن شهدا و ورود به کوفه؛ دیدگاه فقه امامیه در مورد دفن شهدا؛ ورود کاروان اسرا به کوفه؛ سخنان امام سجاد درکوفه

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ یازدهم ـ قسمت دوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
مجازات لشکریان عمرسعد؛ روایت های شام غریبان؛ خروج اهل بیت ازکربلا؛ روایات تعداد اسرا و سرهای مطهر شهدا؛ حالات و سخنان حضرت زینب در هنگام خروج از کربلا؛ نقد و بررسی روضه های ضعیف در خروج اهل بیت از کربلا

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ یازدهم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ سخنان حضرت زینب بعد از شهادت امام علیه السلام؛ نقد و بررسی روضه های ضعیف و بی سند از لحظات بعد از شهادت امام؛ گزارش اسب تازاندن بر پیکر مطهر امام؛ ارسال سر مطهر سیدالشهدا علیه السلام به کوفه و ...

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ دهم ـ قسمت سوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ سخنان ام کلثوم بعد از شهادت امام؛ نقد وبررسی روضه های ضعیف وبی سند از لحظۀ شهادت امام؛ روایت حضرت مهدی(عج) از لحظه شهادت امام؛ آخرین حمله به خیمه ها؛ غارت اموال و لباس های امام علیه السلام

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ دهم ـ قسمت دوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ معرفی قاتل سیدالشهدا؛ وقایع بعداز شهادت امام« ندای آسمانی؛ تاریک شدن هوا؛ وزیدن بادسرخ؛ جاری شدن خون از زیر سنگها؛ بارش خون از آسمان؛ صدای جبرئیل» روایت ام سلمه؛ ساعت شهادت امام؛ بازگشت اسب امام به خیام

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ دهم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ گزارشها در مورد تعداد زخم های امام علیه السلام؛ شهادت عبدالله بن حسن؛ حالات و سخنان حضرت زینب در لحظۀ شهادت امام؛ وقایع لحظۀ شهادت امام، نقد و بررسی روضه های تحریفی شهادت سیدالشهدا علیه السلام

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ نهم ـ قسمت سوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ ویژگی های حضرت در رزم و شهادت؛ سومین حمله دشمنان به خیام امام و سخنان ایشان؛ مبارزات امام علیه السلام با دشمن و زخمی شدن ایشان از ناحیۀ سر و چانه؛ آخرین وداع امام علیه السلام و طلب کهنه پیراهن

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ نهم ـ قسمت دوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ انتقال ودایع و مواریث امامت به امام سجاد؛ وداع حضرت با اهل بیت؛ آخرین تعلیمات حضرت به امام سجاد علیه السلام؛ نقد و بررسی روضه های نادرست در وداع امام؛ متن های رجز های سیدالشهدا علیه السلام و....

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ نهم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ استغاثۀ حضرت در عصر عاشورا؛ روایت های مختلف تاریخی در شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام؛ نقد و بررسی روضه های غلط و تحریفی در شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ هشتم ـ قسمت سوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ دنباله روایت شهادت حضرت عباس علیه السلام؛ نقد و بررسی روضه های غلط و تحریفی در شهادت حضرت عباس؛

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ هشتم ـ قسمت دوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ دنباله روایت شهادت حضرت قاسم؛ نقد و بررسی روضه های تحریفی حضرت قاسم؛ رزم و شهادت ابی بکر بن حسن؛ عبدالله؛ عثمان و جعفر بن علی ( فرزندان ام بنین) ابوبکربن علی؛ اذن میدان و وداع حضرت عباس

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ هشتم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ روایت مبارزه و شهادت عبدالله بن مسلم؛ محمد بن مسلم؛ عبدالرحمان بن مسلم؛ جعفر بن عقیل؛ عون و محمد بن عبدالله ( فرزندان حضرت زینب)؛ قاسم بن الحسن؛ نقد و بررسی روضه های غلط در شهادت جوانان بنی هاشم

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ هفتم ـ قسمت سوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ ادامۀ روایت مبارزه و شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام ؛ نقد و بررسی تحریفات و روضه های غلط در شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ هفتم ـ قسمت دوم )

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ مبارزه و شهادت سعید بن عبدالله؛ فرزند یک شهید؛دومین حمله به خیام حضرت؛ اذن جنگ گرفتن و وداع علی اکبر علیه السلام از امام؛ نقد بررسی روضه های ضعیف در وداع حضرت علی اکبر و فرق های زبان حال با زبان قال

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ هفتم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ استغاثۀ امام در صبح عاشورا؛ توبه و بازگشت حربن یزید ریاحی و مبارزه و شهادتش؛ مبارزه و شهادت بریزبن خضیر، وهب بن عبدالله؛ نافع بن هلال؛ مسلم بن عوسجه؛ حبیب بن مظاهر و دیگر اصحاب؛ نماز ظهر عاشورا و حملۀ دشمن

دریافت فایل صوتی