کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: قرآن

اطلاعات و نکات قرآنی ( بخش اول)

گروه : اطلاعات قرآنی

نکات و اطلاعات  کلی در مورد قرآن

قرآن کریم دارای صد و چهارده ( ۱۱۴) سوره ؛ سی (۳۰ ) جزء ؛ صد و بیست ( ۱۲۰) حزب؛ شش هزارو دویست و سی و شش ( ۶۲۳۶) آیه می‌باشد. در مورد تعداد کلمات اختلاف است لذا  کتب مختلف اعداد (۷۷۷۰۱) و ( ۷۷۴۷۳) و ( ۷۷۹۳۴) ( ۷۷۸۰۷) را نوشته اند. در مورد تعدا حروف، هر یک از حرکت های تلاوت قرآن ( ــَــِـــُـــًـــٍــٌـــــّــــ ) همزه و ساکن هم اختلاف نظر وجود دارد که با توجه به اینکه دانستن یا ندانستن این اطلاعات از اهمیت چندانی برخوردار نیست از ذکر آن صرف نظر می‌کنیم .

مشخصات سور قرآن :

۱ـ از ۱۱۴سوره  قرآن  ۸۶ سوره مکی ( یعنی قبل از هجرت پیامبر از مکه به مدینه  نازل شده ) و ۲۸ مدنی است (  یعنی بعد از هجرت نازل شده ) که کوچکترین سوره ی قرآن،سوره ی کوثر با ۳ آیه  و بزرگترین سوره ی قرآن سوره ی بقره با ۲۸۶ آیه است.