کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۴۹ ( ۷ شب)

شاعر : محمد مسکین، مجرد همدانی، رنگچیان نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                حضرت قاسم ابن الحسن

رخصتی از راهِ وفا ای عمو جان فدایت (۲)            تا که شوم غرقه به خون در صفِ کربلایت

با تن صد چاک ز میدان نمایم صدایت            ای گلِ بشکفتۀ سرسبزِ باغِ ولایت (۲)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۴۸ ( ۶ شب)

شاعر : صابر همدانی، مجرد همدانی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                حر بن یزید ریاحی

به محضرت رسیده عبد پُر از اشتباهی (۲)           زِ حالـم ای عزیزِ زهـرا گواهی گواهی

بـده به حـرِّ سرشکـسـته پـناهـی پـناهـی           تو ملجاء و امید هر نادم پر گـناهی (۲)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۴۶ ( ۵ شب)

شاعر : محمد مسکین، مجرد همدانی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                حضرت اباالفضل

ای ســاقـیِ فـداکـار، « لـب تـشـنـه جـان سـپــردی » (۲)

رفـتـی مـیـان آب و، « یـک جـرعـه هـم نـخـوردی» (۲)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۴۴ ( ۱۰ شب)

شاعر : مجرد، مسکین، رنگچیان، زارعی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : مفاعیلن مفاعیلن قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                               حضرت حر ریاحی

حسین جان حُرِّ نالانم (۲)            غـریـقِ بـحـرِ عــصـیـانـم

شـهـا بـخـشــا گــنـاهــانـم            پـشـیـمـانـم پـشیـمانـم (۲)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۴۱ ( ۸ شب)

شاعر : محمد مسکین، ناصر زارعی نوع شعر : ذکر سقائی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                مصیبت دفن شهدای کربلا

جسم شه دین روی خاک گرم میدان            چون پـارۀ قـرآن فـتـاده در بـیـابـان

صد چاک و عریان            دور از عـزیـزان


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۴۰ ( ۶ شب)

شاعر : صابر ، مجرد ، رنگچیان، زارعی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : مفاعلن مفاعلن قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                           فرزندان حضرت زینب

حـسـیــنـم ای بــرادرم             گــل ریــاضِ مـــادرم

نـظـر نـما سوی حـرم             دو هـدیه بهـرت آورم


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۳۹ ( ۱۱ شب)

شاعر : فرخ، مجرد ، رنگچیان، زارعی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : فعولن فعولن فعولن فعولن قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                حر بن یزید ریاحی

حسین جان تویی نـورِ چشمِ پـیـمبر            نهـم سـر به پای تو ای پـور حـیدر

بـبخـشـا که بـستـم رهـت ای دلاور            که گشتم ز جرم و خطایم پشیمان(۲)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۳۸ ( ۸ شب)

شاعر : صابر ، مجرد ، رنگچیان، زارعی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : فعولن فعولن فعولن قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                            حضرت اباالفضل

ابـوفـاضل ای میـرِ لـشـکـر (۲)            بـه طـفـلان تـوئـی یـار و یــاور

زِ احـسـان تـو در خـیـمـه بنگـر            نظـر کـن به گـل‌هـای پرپر (۲)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۳۷ ( ۸ شب)

شاعر : مجرد همدانی، محمد رنگچان، ناصر زارعی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                    حُر بن یزید ریاحی

غـــلام ثــارالــلــهـــم

نظـر ز احـسان، به حـر نـالان، غمین نشستم؛ بگیر تو دستم


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۳۱ ( ۶ شب)

شاعر : مجرد همدانی، رنگچیان، زارعی نوع شعر : ذکر سقائی وزن شعر : مفعول مفاعیل قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                             فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب

از خسرو دین یارب (۲)            رخـصـت طـلــبـد زیـنب

از بــهــر عـــزیـــزانـش            دو نــو گــل خــنـــدانـش


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۳۰ ( ۸ شب)

شاعر : مجرد همدانی، محمد مسکین، زارعی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                       ورود به کوفه 

دگر ندارد، توان و طاقت، زِ بس که محنت، کشیده زینب

در این اسارت، درونِ محمل، زِ بارِ ماتم، خمیده زینب


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۲۹ ( ۶ شب)

شاعر : مجرد، رنگچیان، زارعی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : فاعلن مفاعلن قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                               فرزندان مسلم                       

دو عـزیزِ نـازنین (۲)            مَـه جـبـین و بی‌قـرین

یــادگــارِ مُــسـلــمـنـد            آن سفـیرِ شاهِ دین (۲)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۲۳ ( ۸ شب)

شاعر : صابر همدانی، مجرد همدانی، رنگچیان نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                فرزندان حضرت زینب

دو جانـباز نازنـین، مه جـبـین، که چون جان زیـنـبـند (۲)

از بانگ هل من معـین، دل غـمین، عزیزان زیـنـبـند (۲)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۲۲ ( ۱۱ شب)

شاعر : مجرد ، رنگچان، زارعی، سائل، میثم نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : فعولن فعولن فعولن فعولن قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                     حُر بن یزید ریاحی 

من آنم که ره را به رویِ تو بـسـتم            دلِ اهـلِ بـیـتِ پـیــمـبـر شـکـســتـم

نگـیـرد اگـر دستِ لطـفِ تو دسـتـم            دگر رو به درگاهِ که آورد حُر؟(۲)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۲۱ ( ۵ شب)

شاعر : محمد مسکین، محمد رنگچان، ناصر زارعی نوع شعر : ذکر سقائی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                          حضرت عباس

یا عَـمِّیَ العَـبّاس ای، سَـقّایِ طفلان (۲)            ای حامـیِ اهـلِ حـرم، در این بــیابـان

عَــمّـی قـدِ اسـتَـرحَـم            کـز تـشـنـگـی هر دم


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۲۰ ( ۶ شب)

شاعر : محمد رنگچان، ناصر زارعی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                               حضرت علی اکبر

ای شـِبـهِ رویِ طاها (۲)            ای گــلــعــذارِ زهــــــرا

از تیــغِ کــیــنِ اعدا (۲)            گـشــتـی تـو اِربــاً اِربــا


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۱۸ ( ۶ شب)

شاعر : محمد رنگچیان، ناصر زارعی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                               حضرت  قاسم                       

قـاسـمـم (۲)

مـن یــادگــار مــجــتــبـایـم            دلاورِ کـرب و بــلایـم (۲)

آه، بـیا عـمو بـرس به دادم            بـبین که از فَرَس فُـتادم (۲)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۱۶ (۷ شب)

شاعر : محجوب، فرخ، مسکین، رنگچیان، زارعی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : متفاعلن متفاعلن قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                               ورود اهل بیت به کربلا                       

شـهِ دیـن بـه هـمرهِ یاوران(۲)            چو رسد به کرب و بلا، فغـان

ز تـمــام جــن و فـرشـتــگــان            به فَـرازِ عرشِ عـلا رسید (۲)


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۱۳ ( ۷ شب)

شاعر : مجرد همدانی، رنگچان، زارعی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                 حضرت علی اصغر

« ای غـنـچــۀ احـــمـــر، آخـــر            گـشتی چـنان اکـبـر، پـرپـر (۲)

در خیمه گه منـتظر مادر، می‌زنـد بر سـر


: امتیاز

ذکرهای سقائی دهۀ اول محرم ، سبک ۱۲ ( ۶ شب)

شاعر : مجرد ، رنگچان، زارعی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                         حضرت ابوالفضل العباس                  

یـا ابـوفـاضـل، سـاقـیِ طـفـلان (۲)            شـده قـحــطِ آب، بِـنـِـگــر ای جـان

کـه بُـوَد کــامِ هــمـگـی عــطـشــان            چه کند از سوزِ عطش اصغر؟ (۲)


: امتیاز