کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : محمدرضا طاهری نوع شعر : سینه زنی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک  

نگـاهی با دعا ( به حالم کن علی۳)            نـمانده فرصتی ( حـلالم کن علی۳)

امیـرالمومنین؛ بمـیرم بعد ازاین؛ شوی خانه نشین


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : محسن طالبی پور نوع شعر : سینه زنی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

یار غمخوار عشق، یار بیـدارعشق           مـادر هـسـتی و، شاه دربـارعـشـق

ای عـلمدار سپاه حـیدر           قوت قـلب و پناه حـیدر


: امتیاز

ذکر زمزمه ای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

ای خورشید شرف و بانـوی مِهر و وفـا           اُسـوۀ پـاکـی و صبـر مــادرِ خـون خـدا

بر اهل ارض و سما ذکرِ بر روی لـبی           خـم شـده بـوسه زده بر دستـانِ تو نـبـی


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سینه زنی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

ای بانــوی بی‌همتا نـور بصـر طـاهـا            ای سـیّــدۀ عـالــم امّ الـنّـجَـبـا، زهــرا

مـادر نظـری بـنمـا، سوی بی‌ نوایانت            کعبـۀ حـقـیـقیِ مـا، آن تربـت پنهـانت


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به پنج سبک مختلف

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                   (به سبک: وای از شرر سوز غم نور دو عینم)

جز غصه ندارم به لب دیده کلامی            زهـرا و جـنایـات لعـیـنان حـرامـی

بین شرر افتاد ** در پشت در افتاد


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک    

ای یادت غم هر روز و هر شب من            یـا زهـرا یـا زهـرا ذکـر لـب مـن

دلــربـا و جــانـان مـنـی            کــوثـر و قــرآن مــنـی


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : امیر عباسی، میثم مومنی نژاد نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : فعولن فعولن فعولن فعول قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک    

به عـرش خـدا قـائـمه فـاطمه            به لـبهـای ما زمـزمـه فاطمه

به لطف و کرم خاتمه فاطمه            اُمـیـد دل مــا هـمـه فـاطــمـه


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ( 10 شب )

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                     آتش زدن در و دیوار

از خانـه مـی‌زد آتــش زبانـه            آمـــده قــنـفــذ بــا تــازیــانـه

غنچه و گل شد پرپر از کینه            بیت الاحزان شد شهر مدینه


: امتیاز

ذکر زمزمه ای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ( 9 شب )

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

بنگـر ای بابا که پرپر لاله و ریحانه شد           قـتلگـاهـم بین دیـوار و در این خانه شد

أنا الزهـرا، أنا الزهرا، أنا الزهـرا، أنا الزهرا (۲)


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ( 2 شب )

شاعر : میثم مؤمنی نژاد نوع شعر : سینه زنی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

باغبانم من و باغ من آتش گرفته            یاس من پرپر و یاسمن آتش گرفته

دل آتــش بــســـوزد بــر دل مـن            یک علی ماند و یک مدینه دشمن


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ( 2 شب )

شاعر : میثم مومنی نژاد نوع شعر : سینه زنی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

هـیــزم آورده دشـمـن خــدایــا            شعـله زد آتش از درب خـانـه

نـالـه‌ای کـودکـانه بـلـنـد اسـت            مـــادرم را مــزن تــا زیــانــه


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ( ۱۰ شب )

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سینه زنی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

ثــمـر داده جـفـای اهـل کـیـنـه            زند شیعه از این ماتـم به سینه
شهیده گـشته زهـرای حـزیـنـه            شد عـاشـورای بانـوی مـدیـنـه


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سینه زنی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک  

هــر دلی شیـدایـی زهــرا            هر سـری سودایی زهـرا

لاله های نـوحـه رویـد از            داغ عـاشـورایــی زهــرا


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سینه زنی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک  

امّ ابــیــهـا، آرامـشِ جـان، نــور دلِ حـضـرت طـاهـا

امّ ابـیـهــا، ای در غــم تــو شــعــلـه زده آتـش دلـهــا


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سینه زنی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک  

در شـأنِ تو نـازل شد از داور            انّــا اعــطــیــنـاکَ الــکــوثــر

ای دشـمـنـت تـا به ابـد ابــتــر            بــودی هـمـیـشـه یـاورِ حـیـدر


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سینه زنی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک  

مهربـان مـادرم، نـور عیـن توأم            دیده بگشا ببیـن، من حسین توأم

ای جوان مادرم، قد کمان مادرم


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : میثم مطیعی نوع شعر : سینه زنی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک  

خدایا چه تلخ است و سخت است،خداحافظی های امشب

شــروع غـریـبـیِ حیدر، شـروع صبــوریِ زیـنـب


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سینه زنی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک  

دار و ندار علی، ای کـوثر بی همتا            السلامُ علیکِ، یا صدّیـقَةَ الکُـبری

در حشـر و میـزان و روزِ وانفـسا            اِشــفَـعـی لـی یـا اِنــسـیَـةَ الـحــورا


: امتیاز

ذکر سینه زنی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : حسین رضائیان نوع شعر : سینه زنی وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک                         (به سبك خیال وصالت ربوده)

سلام ای عزیز پیمبر، سلام ای علمدار حیدر          تویی قدر و یاسین و انسان، تویی راز آیات کوثر

سلام ای شهید ولایت، همه هستی من فدایت          به جز غم ز دنیا ندیدی، الهی بـمیـرم برایت


: امتیاز

ذکر زمزمه ای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک

ما زائـر حــرم زهـرایـیـم            مـستـحـقّ کـرم زهـرایـیـم

ذکر عــالــم ها یـا زهــرا            بـضـعـۀ طاهــا یـا زهــرا


: امتیاز