کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : سجاد احمدیان نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع قالب شعر : مربع ترکیب

انگشتر تطهیر و عصمت را نگین است            آغـوش او بـاب الـمـراد اهل دین است
شیرخواره اما مرشد روح الامین است            گهواره‌اش بالاترین حصنِ حصین است


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : محسن حنیفی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن قالب شعر : غزل

بر نبض این گهواره نظم کهکشان بسته‌ست            امید، بر شش ماه عمر او زمان بسته‌ست

وقتی به پـابـوس لبـش نائل نشد بـاران            یعنی در رحمت به روی آسمان بسته‌ست


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : آرمان صائمی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن قالب شعر : غزل

بـاز هم نـوبت آن است قـمـر در آید            یک‌تـنـه آمـده تا پـشـت پـدر در آیـد

آمـده یــارى بـابـا بـکـنـد اى جــانـم            آمـده بـلکـه از او نـیـز سـپـر در آید


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن قالب شعر : غزل

هر نخ قنداقِ این نوزاد یک حبلُ المتین است            این علیِ ابنِ حسینِ ابنِ امیرالمؤمنین است

کودک این خانواده مرد میدان نبرد است            هِق‌هقِ این شیرخواره حَق‌حَقِ فتح‌المبین است


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن قالب شعر : غزل

رفت و داغ دوریش دامان مادر را گرفت            از دم خیمه سر و سامان لشگر را گرفت

تیر با چه سرعـتی آمد بـمـاند قـصه‌اش            آنچنان آمد که آقا جای تن سر را گرفت


: امتیاز

مدح و مرثیه سیدالشهدا در شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : مرضیه نعیم امینی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن قالب شعر : غزل

هر که از لجّۀ غم جرعه مکرر نخورد            روز محشر به جز این، حسرت دیگر نخورد

پدرم گفت به من، مثل حسین بن عـلی            هیچ شاه دگـری غـصۀ نـوکـر نخـورد


: امتیاز

زبانحال سیدالشهدا علیه‌السلام در شهادت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : احمد جواد نوآبادی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن قالب شعر : غزل

مثـل عـلی اکـبرم می‌شد جوان ای‌کاش            می‌گفت صبح و شب برای من اذان ای‌کاش

مثـل ابا الـفـضلم عـلـم بـر دوش می‌آمد            می‌شد بلای جان جمع دشمنان ای‌کاش


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن قالب شعر : ترکیب بند

خلق عالم تشنۀ یک جرعه احسان رباب            هـفـتم مـاه عـزا هـستـیم مهـمـان رباب

مـادر باب الحـوائج حـاجـتم را می‌دهد            دردمـندم لاجـرم دستـم به دامـان رباب


: امتیاز

زبانحال حضرت رباب در شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : محمدعلی بقایی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : فاعلاتن مفاعلن فعلن قالب شعر : غزل

چـشـمـه‌ای پـا نمی‌شود مادر            خـاک دریـا نـمی‌شـود مـادر

خواب از چشم تو گریزان است            گــریـه لالا نـمـی‌شـود مـادر


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر :  مرضیه عاطفی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن قالب شعر : غزل

پرپر زد و پریشان گردید و رفت از حال            بر روی دستِ بابا خندید و رفت از حال

قلبش تکان تکان خورد و جایِ جرعه‌ای آب            تیری به حنجرش خورد! ترسید و رفت از حال


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن قالب شعر : غزل

برای خـشکی لـبِ تو آب گـریه می‌کند            کویر، سینه می‌زند سراب گریه می‌کند

قنوتِ مادرِ تو بی‌جواب ماند و بعد از آن            برایش آسـمانِ مـستـجاب گـریه می‌کـند


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : حامد آقایی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل قالب شعر : غزل

بر آن تـاریکیِ مطـلـق زَر آورد            به روی دست طفلی مضطر آورد

نـیـازش چـند قـطـره آب شـد که            سه شعبه بین حرفش سر درآورد


: امتیاز

زبانحال سیدالشهدا علیه‌السلام در شهادت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر :  جواد کلهر نوع شعر : مرثیه وزن شعر : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن قالب شعر : غزل

ز تـشـنگی متـوسِـل به آب دیـده شدم            به پیـش مـادر بی‌شیر سرفکـنده شدم

برای یـاری من مـهـد هم تـکـلم کـرد            میان مهلکه یارب غریب خوانده شدم


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : ناصر دودانگه نوع شعر : مرثیه وزن شعر : فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن قالب شعر : غزل

به عـزیـز دل خـیـمه نـظـرش افـتاده            هلهـلـه بـاز به جـان جـگـرش افـتاده

مانده‌ام تیر مگر قحطی صید آمده است            که به یک حنجر کوچک گذرش افتاده


: امتیاز

زبانحال سیدالشهدا علیه‌السلام در شهادت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : محسن راحت حق نوع شعر : مرثیه وزن شعر : فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن قالب شعر : غزل

پسرم در تب و تاب است خدایا چه کنم؟           تشنۀ جرعه‌ای آب است خدایا چه کنم؟

قحطی افتاده؛ همه تـشنه لبان ناله کنند           بهرِ این طفل که خواب است خدایا چه کنم؟


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن قالب شعر : غزل

قرص ماهی از دل گهوار بیرون می‌زند           شیرخواره مثل یک سردار بیرون می‌زند

یک علی زیر عبا و یک علی روی عبا           از دم خیمه عـلی هربار بیرون می‌زند


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : عادل حسین قربان نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن قالب شعر : غزل

گـفـتم حسین، صفحۀ دل، پرستاره شد            راهِ نجـات، دامنِ یک شیـرخـواره شد

گـفتم که کـیـست، اکـبرِ آیاتِ کردگار؟            فـوراً به گـاهـوارۀ اصغـر، اشـاره شد


: امتیاز

ترسیم حالات حضرت رباب در شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن قالب شعر : غزل

در زیرِ آفـتاب بـبـیـن سـوخـتـی رُبـاب            خـیره مَشو به آب بـبـین سوختی رُباب

شــرمـنـده‌ام کـنـارِ تـو از رویِ مـادرم            شــرمـنـده‌ات شـدیـم عــروسِ بــرادرم


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : حمید رضا برقعی نوع شعر : مرثیه وزن شعر : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن قالب شعر : غزل

نباشد در جهان وقتی که از مردانگی نامی            به دنیا می‌دهد بی‌تابیِ گهـواره پیغـامی
غـریبیِ پـدر
را می‌زدی فـریاد با گریه            گلویت غرق خون شد تا نماند هیچ ابهامی


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام

شاعر : محمد جواد خراشادی زاده نوع شعر : مدح و مرثیه وزن شعر : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن قالب شعر : غزل

بس‌که آقـازاده با احساس دعوت می‌کند            کودک نـوزاد ما هم عـزم هیـأت می‌کند

هرچه حاجت داری، اول از علی اصغر بخواه            دست‌های کـوچک او استـجـابت می‌کند


: امتیاز