سایت جـامع آستـان وصـال شامل بـخش های شعر , روایت تـاریخی , آمـوزش مداحی , کتـاب , شعـر و مقـتل , آمـوزش قرآن شهید و شهادت , نرم افزارهای مذهبی , رسانه صوتی و تصویری , احادیث , منویـات بزرگان...

مدح و مناجات با حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام

شاعر : محمد حسین ملکیان
نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه
وزن شعر : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
قالب شعر : ترکیب بند

به نـام قـبـلـه ایــرانـیـان بـه نـام حـرم            به نام خادم و جـاروکش و غلام حرم

به نام پنجره فـولاد و لطف بـسـیارش            به نام این هـمه خیر علی الـدوام حرم


به نـام هـر که حـسادت کـند به اقـبـالِ            کـبـوتـران بـهــشـتـی روی بـام حــرم

کـسی نـبـود کـه مـا را دهـد پـنـاه امـا            هـزار مـرتـبه قـربـان این مـرام حـرم

فــدای مـیــکـدۀ مـا تــمــام مـیـکـده‌هـا            هزار سال گذشت و پر است جام حرم

هزار رنگ عـوض کرد روزگـار اما

حرم به این همه وسعت ندیده این دنیا

تو بیـمـه کـرده‌ای آقـا تـمـام ایـران را            خدا نگیرد ازین مملکـت خـراسان را

به روی هر کس و ناکس در حرم باز است            نشد که بشکـنی آقا غـرور مهـمـان را

سلام بر حـرمی که میان خـود جا داد            میـان آن همه مـؤمن، گـنـاهکـاران را

سـلامِ بر تو هـمیـشه گـره‌گـشایی کرد            سلام بر تو عوض کرد حال انسان را

به جز هوای حرم که به ما نـمی‌سازد            به عـالـمـی نـفـروشـیـم زیر ایـوان را

برای عـرض ارادت به ما وجـود بده

برات مشهـد ما را تو زود به زود بده

حـرم پـنـاه امیـر و رعـیـیـت است آقا            همیـشه دور و بر تو قـیامـت است آقا

پی عـلاج به جایی به جز حـرم نروم            دوای هر غم و دردی زیارت است آقا

کـنـار پـنـجـره فـولاد تـو هـمه دیـدنـد            رسـیدن به مـحـالات، راحـت است آقا

میان آن حرمی که پُر از ملائکه هست            نفـس کـشـیدن ما هم عـبادت اسـت آقا

خدا کـند که بـمیـرم نبـیـنـد این چـشمم            که روبروی ضریح تو خلوت است آقا

کسی شـبـیه تو با من نکـرد هـمراهی

همیشه از حرمت دست پُر شدم راهی

مـنم امـام رضـایـی مـنـم خـراب شـما            نـیـازمـنـد دعـاهـای مـسـتـجـاب شـمـا

منم همان که شب و روز می‌خورد غبطه            به سنگ‌های کف صحـن انقـلاب شما

خدا کـند بـشود قـسمـتم که جـان بـدهم            شبیه حضرت معصومه در رکاب شما

سـلام داده‌ام آقـا به سـویـتـان هر شب            چه کـرده‌ام نشـنـیـدم شبی جـواب شما

مـیان چـاه زمـانـه نـشـسـتـه‌ام عـمری            خـدا کـند که به دادم رسـد طـناب شما

چه غم ازین همه غربت چه غم ز بی‌یاری

دلم خوش است همیشه تو دوستم داری

نـدیـده‌ایـم کسی را بـه مـهـربـانـی تـو            فـدای این هـمـه الـطـاف آسـمـانـی تو

چـشـیـده آهـوی آواره هـم مـرامـت را            بگو به کی نرسیده است نان رسانی تو

بزرگ و کوچک ایران تمامشان دارند            چه خاطرات قـشنـگی ز مـیـزبانی تو

بگـیر تا به ابـد دست آن جـمـاعت که            نـداده‌انـد بـه مـا یـاد جـز نـشـانـی تـو

بـیـا و قـسـمـت مـا کـن لـیـاقـت ریـان            شویم محـرم اسرار روضه‌خـوانی تو

شکسته‌ایم و زمین گیر، بال می‌خواهیم

دلی محرمی و اشک و حال می‌خواهیم

نقد و بررسی

داستان پناه بردن آهو به امام رضا از دست صیاد و ضمانت آن حضرت در نزد صیاد تا رفتن و برگشتن آهو و ... در منابع روایی ما نیامده است؛ لیکن داستان های مشابهی با کمی تفاوت در مورد پیامبر اکرم در صفحه ۸۱ کتاب اعلام الوری طبرسی و در خصوص امام سجاد در صفحات ۳۲۴ کتاب اثبات الوصیله مسعودی و ۲۶۱ جلد ۱ کتاب الخرائج والجرائح قطب راوندی و در خصوص امام صادق در صفحات ۳۷۰ کتاب بصائر الدرجات شیخ صفار و ۱۱۲ جلد ۴۷ بحارالانوار علامه مجلسی نقل شده است که به نظر می آید داستان ساخته شده برای امام رضا ترکیبی از این چند روایت باشد البته ابن حماد از شعرای قرن چهارم در یکی از ابیات قصیده اش اشاره به ضمانت امام رضا از آهو کرده است و ابن شهر آشوب نیز این شعر را در کتاب مناقبش نقل کرده است که این نیز سند روایی محسوب نمی شود دانشنامه امام رضا ج ۱ ص ۲۰۲چـشـیـده آهـوی آواره هـم مـرامـت را            بگو به کی نرسیده است نان رسانی تو