سایت جـامع آستـان وصـال شامل بـخش های شعر , روایت تـاریخی , آمـوزش مداحی , کتـاب , شعـر و مقـتل , آمـوزش قرآن شهید و شهادت , نرم افزارهای مذهبی , رسانه صوتی و تصویری , احادیث , منویـات بزرگان...

مدح حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

شاعر : رحمان نوازنی
نوع شعر : مدح
وزن شعر : مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن
قالب شعر : غزل

ای اهل نظر کعبۀ اهل نظر این جاست           زیرا حرم زادۀ خـیـرالبـشر این جاست

خـورشـیـد ولایـت گـهـر بـحـر هـدایـت           طوبای بهشت علوی را ثمر این جاست


آیـیـد به شـهـر ری و خـوانـیـد خـدا را           زیرا که به حاجات همه خلق در این جاست

این جا حرم عبدالعظیم است عظیم است           بحر عظمت را به حقیقت گهر این جاست

این تـربت فـرزند کـریم دو جهان است           ارباب کرم را به سر خاک سر این جاست

با چشم دل خویش در این بـقعه ببـیـنـید           کافواج ملک تا به فلک جلوه گراین جاست

از ری هـمـه بر دیـدۀ دل نـور بگـیـرید           زیرا که سپهر نبوی را قمر این جاست

آید به مـشـام همه بـوی حـسن از خاک           هان پا به ادب نِه که حَسن را پسر این جاست

زوّار حـریـمـش هـمـه زوّار حـسـیـنـنـد           بر اهل ولا کرب و بلای دگر این جاست

نقد و بررسی