خانه :: احادیث


پاداش روزه

محدث : پیامبر اکرم (ص)
نوع حدث : روزه و ماه رمضان
منبع حدث : وسائل الشیعه ج 7 ص 294، ح 15 و 16 ; 27 و 30

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: قال الله تعالی: الصوم لی و انا اجزی به

رسول خدا فرمود: خدای تعالی فرموده است: روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم.