کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: احادیث


بوی سیـب و قبر امام حسین عليه السّلام

محدث : امام سجاد (ع)
نوع حدث : شهادت امام حسین (ع)
منبع حدث :

امام سجادعليه السّلام: فَمَن زار الحُسَين عليه السلام مِن مَخلصي شيعته بالأسحار وَجَدَ رائحتها؛  هر کس از شیعیان مخلص امام حسینعليه السّلام سحر گاهان قبر مبارکش را زیارت کند بوی سیـب استشمام خواهد کرد.

ای گـلـشـن تـوحـیـد که عطر کرمت            آمــیــخــتــه بـا نــســیــم بــاغ ارَمت

بر شیــعــۀ بــا خلــوص هنگـام سحر          عطر خوش سیب می رسد از حرمت