کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: احادیث


محبوب ترین چشم نزد خدا

محدث : امام جعفر صادق (ع)
نوع حدث : شهادت امام حسین (ع)
منبع حدث : کامل الزیارات ص 259

امام صادق عليه السّلام : وَ مَا مِنْ عَيْنٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ وَ لَا عَبْرَةٍ مِنْ عَيْنٍ بَكَتْ وَ دَمَعَتْ عَلَيْه‏؛ هیچ چشم و اشکی نزد خدامحبوب تر ازچشم و اشکی نیست که بگرید بر آن حضرت...

هردل که بــود غبــار بین الحــرمیـن            در دیدۀ مــومنـین شود نــور دو عیـن

ای شـیـعـه، رئیس مکتب ما فــرمود            محبوب خداست هر که گرید به حسین