کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: مقتل


بستن آب فرات بر اردوگاه سیدالشهدا و اقدامات امام علیه السلام

درباره : روایت های خروج از مدینه تا شب عاشورا
منبع : پژوهشی نو در بازشناسی مقتل سیدالشهدا ص 139

منع اردوگاه سیّدالشهدا ازآب

در هفتم مُحرّم ابن‌زياد در نامه‌اي از عُمَرِبْنِ سَعد خواست كه بين امام و يارانشان با آب فرات حائل شده و به هيچ وجه اجازه ندهد قطره‌ای آب به اردوگاه امام برسد و عُمَربْنِ سَعد هم بی‌درنگ عَمْرُو بْنِ حَجَّاج را با 500 نفر بر شریعه فرات مستقر كرد و به آن‌ها دستور داد نگذارند قطره‌اي آب به اردوگاه امام حسين برسد.[1]

دلاورمردی حضرت عباس در رساندن آب به خیمه ها

در روز هشتم مُحرّم[2] حضرت ابوالفضل همراه پنجاه نفر (30 نفر سوار و 20 نفر پیاده ) برای آوردن آب به شريعه فرات رفتند و لشکريان عُمَرِبْنِ سَعد سعی کردند مانع دست یابی یاران امام به آب شوند و با یاران امام به


مقاتله پرداختندکه در این نبرد تعدادی از لشکریان عُمَرِبْنِ سَعد به درک واصل شدند؛ ولی کسی از یاران اباعبدالله به شهادت نرسید و توانستند مقداري آب به اردوگاه امام برسانند.[3]

کندن چاه آب در کربلا

به گزارش دیگری امام در پشت خیمه‌ها به کندن زمین اقدام کردند وآبی گوارا ظاهر شد و بعد از اینکه اصحاب آب نوشیدند و مشک‌ها را از آب پر کردند، آن آب ناپدید شد و دیگر کسی اثری از آن نیافت. خبر به عُبیدالله رسید، نامه نوشت برای عُمَرِبْنِ سَعد[4] که شنیده‌ام حسین با کندن چاه به آب دسترسی پیدا کرده، باید مانع شوی و نگذاری به هیچ وجه به اردوگاه حسین آب برسد.[5]

 

[1]. تاریخ الامم والملوک 5/412؛ الاخبارالطِوال 301؛ اَنْسابُ الاَشْراف3/389؛ الارشاد 2/127؛ الکامل فی التاریخ 11/158؛ مَقْتَل خـوارزمی 1/346؛ مَنـاقِبِ آلِ ابیطالب4/97؛ روضة الواعظین 299؛ تاریخنامه طبـری 4/706 ؛ إعْـلام الوَری332؛ تاریخِ حَلَبْ149؛ جلاءالعیون 547؛ منتهی الآمال 399؛ بحارالأنوار44/388؛ نفس المهموم 191؛ ناسخ التّواریخ 376؛ قمقام 372؛ مقتل امام حسین110؛ مقتل مقرّم 142و 144؛ وقایع الأیام 234؛ مهیج الأحزان 195؛ دمعة الساکبه 335؛ مقتل جامع 1/703. توضیحات: در تاریخنامه طبری این موضوع در شب عاشورا آمده است.

[2] . در اکثر مقاتل روز آن تصریح و تعیین نشده است.

[3]. تاریخ الامم والملوک 5/412؛ اَنْسابُ الاَشْراف3/389؛ مقاتل الطالبیین 117؛ الاخبارالطِوال 301؛ تَجارِبُ الاُمَم 2/70؛   الفتوح 5/92؛ الکامل فی‌التاریخ 11/159؛ مقتل خوارزمی1/347؛ تاریخِ حَلَبْ 150؛ تَسْلِیَةُ الْمُجالِس2/263؛ جـلاءالعیون 548؛ تَذْکِرَةُ الْخَواص332؛ بحارالأنوار44/388؛ مقتل امام حسین110؛ کبریت احمر 193؛ مقتـل مقرّم 144؛ ناسخ التّواریخ  378؛ قمقام 373؛ نفس المهموم 194؛ مهیج الأحزان 196؛ دمعة الساکبه 336 ؛ مقتل جامع 1/706.

[4] . نامه ابن‌زیاد در کبریت احمر نیامده است. در منتهی الآمال فقط هم اشاره به کندن چاه شده است.

[5] . مقتل خوارزمی 1/244؛ الفتوح 5/92؛ تَسْلِیَةُ الْمُجالِسْ 2/263؛ بحارالأنوار 44/387؛ نفس المهموم 193؛ جلاءالعیون 548 ؛ مقتل امام حسین 109؛ کبریت احمر193؛ مقتل مقرّم 143؛ ناسخ التّواریخ 378؛ قمقام 372؛ وقایع الأیام 242؛ مهیج الأحزان 195؛ دمعة الساکبه 336؛  منتهی الآمال 400؛ مقتل جامع 1/705.