کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: قرآن

اطلاعات و نکات قرآنی ( بخش اول)

گروه : اطلاعات قرآنی

نکات و اطلاعات  کلی در مورد قرآن

قرآن کریم دارای صد و چهارده ( 114) سوره ؛ سی (30 ) جزء ؛ صد و بیست ( 120) حزب ؛ شش هزارو دویست و سی و شش ( 6236 ) آیه می باشد. در مورد تعداد کلمات اختلاف است لذا  کتب مختلف اعداد (77701 ) و ( 77473 ) و ( 77934 ) ( 77807 )  را نوشته اند  در مورد  تعدا حروف، هر یک از حرکتهای تلاوت قرآن ( ــَــِـــُـــًـــٍــٌـــــّــــ ) همزه و ساکن هم اختلاف نظر وجود دارد که با توجه به اینکه دانستن یا ندانستن این اطلاعات از اهمیت چندانی برخوردر نیست از ذکر آن صرف نظر میکنیم .

مشخصات سور قرآن :

 

1ـ از 114 سوره  قرآن  86 سوره مکی ( یعنی قبل از هجرت پیامبر از مکه به مدینه  نازل شده ) و 28 مدنی است (  یعنی بعد از هجرت نازل شده ) که کوچکترین سوره ی قرآن،سوره ی کوثر با 3 آیه  و بزرگترین سوره ی قرآن سوره ی بقره با 286 آیه است.