خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : یوسف رحیمی نوع شعر : مدح قالب شعر : ترکیب بند

عـشـقـت مـیان سیـنـۀ من پـا گرفته            شکـر خـدا که چـشم تو ما را گرفته

دریاب دل‌ها را تو با گوشه‌ نگـاهی            حـالا که کـار عـاشـقی بـالا گـرفـته


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

جان تازه به تن خسته و بی‌تاب تویی            ما همه خاک ترین و گهر ناب تویی
چهره‌ات داد گواهی خودِ مهتاب تویی            نو رسیده؛ پسر حضرت ارباب تویی


: امتیاز

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : محمد جواد شرافت نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

ای که بر روشنای چهرۀ خود، نور پیغمبر سحر داری

                                              نوری از آفتاب روشن‌تر رویی از ماه خوب‌تر داری


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : ولی الله کلامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

از کوی صفا بوی وصال آمده امشب            زیـبا صنـمی مـاه جـمـال آمـده امشب

پـیچـیده به شهـر نبـوی عـطر محـمد            بر چـشـمۀ جان آب زلال آمده امشب


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

می‌شود پای همین زمزمه‌ها توشه گرفت            به کرمْ خانهٔ شاه آمد و شش گوشه گرفت

می‌شود نادِعـلی گـفت و خدایی تر شد            با عـلـی زائـر دربـار دل و دلـبـر شد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

یم عصمت زهی امشب به دامان گوهر آوردی          برای آفتاب امشب فرزوان اخـتر آوردی

حسین ابن علی را هم پسر هم یاور آوردی          تـعـالی الـلـه یـا لـیـلا عـلـیِّ اکـبـر آوردی


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل مثنوی

امشب دوباره نور ولا جلوه می‌کند            بـار دگـر رسـول خـدا جلوه می‌کند

سرچـشمۀ زلال ولایت که سر زَنَد            جـام طـهـورِ آب بـقـا جـلـوه می‌کند


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : علی اشتری - هادی جانفدا نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

تو آمدی به شبم حسّ سر شدن بدهی            به شام تیره توان سحـر شدن بدهی

برای ما که جـوانـیم نـذر چـشمانت            رسیده‌ای که پَر دربه‌در شدن بدهی


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترجیع بند

خیری به جز از برکت کوثر ندیدیم            ما جز کرم چیزی پسِ این در ندیدم

ما انتخاب دست زهرائیم، پس شکر            ما که به جز خوبی از این مادر ندیدم


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

سر خوشم باز در هوای علی            در هوای پُر از خـدای عـلی
قــلـم آورده‌ام کـه بــنـویــسـم            چند خـطی فـقـط برای عـلی


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : عماد بهرامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

قُل میخورد به چشمۀ چشمان او سبو            می‌جوشد از شراب لبش ذکر حق و هو
اول قـتـیل نسل بـنی هـاشم است او            بـر دشمنـان جـاهـل آل عـلـی بـگـو


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : حمید رمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

آسـمــان دل اربـاب قــمــر می خواهد            شـجـر طـیّـبـۀ عـشق ثـمـر می خواهد

هرچه نیرو به دو بازوی حسین بن علیست            هرچه بوده ست دو بازوی پسر می خواهد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : مهدی نظری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

عطر خدا دوباره در عالم وزیده است            کاسه بیاورید که رحمت چکیده است

خورشید آسمان شجاعت٬خدای عشق            از روی بــام خـانـۀ آقـا دمـیـده اسـت


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : علی زمانیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

آسمان باز پُـر قـمر شده است           شب اندوهمان سحر شده است

به همه سائلان نظر شده است           چونكه اربابمان پدر شده است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

رسم رفاقت را ادا کردن چه خوب است            مزد رسالت را ادا کردن چه خوب است

حق ولایت را ادا کردن چه خوب است            روح اطاعت را ادا کردن چه خوب است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : محمد خسرو نژاد نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

ای که در حسن و خِرد شهرۀ عالم بودی           اشبه الناس به پیــغـمـبـر خـاتـم بودی

پیش حسن تو دم از یوسف کنـعـان نـزنم            که تو زیبا تر از او در همه عالم بودی


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : سیید هاشم وفائی نوع شعر : مولود یه قالب شعر : رباعی

در عرش فرشتگان چه غوغا کردند            بــزم طرب و عشق مهــیــا کــردنـد

با آمــدن عــلــی اکــبــر، بــا شــوق            رخــســار محــمــدی تمــاشـا کردند


: امتیاز

زبانحال مادر حضرت علی اکبر در ولادت او

شاعر : جواد حیدری نوع شعر : مدح قالب شعر : ترکیب بند

لطف خــدا شـامل به هنگــام دعــا شد           چون نام من مقبــول قلب مـرتضی شد

منّت ســرم بـنهــاد از بـهــر کـنـیــزی           تا همســرم سلطان دشت لالــه ها شــد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح قالب شعر : ترکیب بند

مدینه و گــل لبـخـنـد سیـدالشـهـداست          شب است و خانه ثارالله و چراغ هُداست

خـدا عجب پسری داده بر امام حسین          که پای تا به سر آیینۀ رسول خداست


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شاعر : مسعود اصلانی نوع شعر : مولود یه قالب شعر : ترکیب بند

دل می رود به دل شدگان اقـتــدا کند           شـاید کــسی بیاید و او را ســوا کند

از آیه های حمد مدد می شود گرفت           بــاید وسیــله ای گــرۀ بستــه وا کند


: امتیاز