کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و ولادت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترجیع بند

ای زمین ریزه‌خوار تو مهدی            وی زمان در مدار تو مهـدی

آمــدی ای حـقـیـقـت هـسـتـی            عـالـمـی بـیـقــرار تو مـهـدی


: امتیاز

مدح و ولادت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

شهـر، آذین شده و منـتـظر یـار شده            لحـظـۀ عـاشـقیِ "آمـدن" انگـار شده

آسمان چشم شد و روی زمین دوخته شد            مـاه، هـمسـایـۀ دیـوار به دیـوار شده


: امتیاز

مدح و ولادت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : ولی الله کلامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

سَـرور ســرا آمـد، حـامـل لـوا آمد            کـام دل روا آمــد، درد را دوا آمـد

او مـکـرّم و اکـرم، او معـلّم اَعـلـم            مـحـرم دل عـالَـم، عـالِـم عَــلا آمـد


: امتیاز

مدح و ولادت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : محسن راحت حق نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

بوی یاس است دوباره به حرم پیچـیده            یا شـمیـمِ گـلِ نرگـس به دلـم پـیـچـیـده

مژدۀ وصل رسیده، همه جا گـل باران            باز در چـرخِ زمان، لطفِ قـلم پیچـیده


: امتیاز

مدح و ولادت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

شراب عشق نوشید آنکه در جامش علی باشد            مسلمان می‌شود هرکس که اسلامش علی باشد

خدا می‌خواست پیغمبر که پیغامش علی باشد            ظهورش شد علی آغاز و انجامش علی باشد


: امتیاز

مدح و ولادت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : محمد علی بیابانی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

نـام تو دوان کـرده به پایت قـدمـم را            یـاد تو روان کـرده دوبـاره قـلـمـم را

با چـشم کـرم کاش که بسیار بـبـیـنی            ناچیزی این عـرض ارادات کـمـم را


: امتیاز

مدح و ولادت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

دل رمــیـده حـوالـی آسـتـانـۀ اوسـت            تمام دلخـوشی‌ام جشن شادیانۀ اوست

تـرانۀ لـب من از غـزل ترانۀ اوست            رواق منـظر چـشم من آشیانۀ اوست


: امتیاز

مناجات نیمۀ شعبانی با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : عماد بهرامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

بـسـمِ ربِّ الـنّـور آقا جـان بـیـا            درد دارم حـضرت درمـان بـیا

حـیف از خوبیِ تو یابن الحسن            عـاشقـت من باشم و امثـال من


: امتیاز

مدح امام زمان عج الله تعالی فرجه

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

عشق رختیست که بر قامت جان دوخته‌ایم            این متاعی است که جان داده و نفروخته‌ایم

ترس از فقر ونداری دو جهان در ما نیست            عشق رزقیست که تا آخرت اندوخته‌ایم


: امتیاز

مدح و ولادت امام زمان عج الله تعالی فرجه

شاعر : حسین رویت نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

بایـد زمین مُـرده رسد تا بـهـار عشق            باید نظر شود که شود جان، نثار عشق
باید نظر شود، که شوم ریزه خوار عشق            هرکس که مانده بر سر قول و قرار عشق


: امتیاز

مدح و ولادت امام زمان عج الله تعالی فرجه

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسمط

مـژده کـه گـل سـر سـبـد فـاطـمه آمـد            از بـاغ جـنان، سـرو قـدِ فـاطـمـه آمد

دسـتِ مــددِ حـق، مـددِ فــاطــمـه آمـد            ایـنـک سـنـد مـسـتـنـد فـاطــمــه آمــد


: امتیاز

مدح و ولادت امام زمان عج الله تعالی فرجه

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

ما خـاک بـوس آسـتـان اهل بـیـتـیـم            شکـر خـدا از نـوکـران اهل بـیـتـیم
مأنـوس، با پـیر و جـوان اهل بیتـیم            دلــدادگــان دودمــان اهــل بـیـتـیــم


: امتیاز

مدح و ولادت امام زمان عج الله تعالی فرجه

شاعر : محمد علی بیابانی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

در حال و هـوای شب بارانی هر سال            گرم است سر من به چراغانی هر سال

در کوچه خـیـابان دلـم ریـسه کـشیـدم            دعوت کنمت تا که به مهمانی هر سال


: امتیاز

مدح و ولادت امام زمان عج الله تعالی فرجه

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

جمال غیب و شهود است این که می‌آید            تمام رحمت و جود است این که می‌آید

شعیب و صالح و هود است این که می‌آید            عزیز مصر وجود است این که می‌آید


: امتیاز

مدح و ولادت امام زمان عج الله تعالی فرجه

شاعر : محمد قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

دور زمان به نیمۀ شعبان رسیده است            اندوه و درد و غصّه به پایان رسیده است
بر جسم مُردۀ همگان جان رسیده است            از آسمان، خـلیـفۀ رحمان رسیده است


: امتیاز

مدح و ولادت امام زمان عج الله تعالی فرجه

شاعر : محمد قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

همین که شامّه‌ام مستِ بوی نرگس شد            وصال، روزی این بیـنوای مُفـلس شد
حضور حضرت معشوق در دلم حس شد            «ستاره‌ای بدرخـشید و ماه مجلس شد»


: امتیاز

مدح و ولادت امام زمان عج الله تعالی فرجه

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

ما بنـده‌ایم و اخـتـیار از خود نداریم            جز آنکه سر بر خاک پای تو گذاریم

ما را گـدای کوی دلبر خـلق کردند            ما با گـدای تو شدن سـرمـایه داریم


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

این عطر بهشت است که خیزد ز کلامم           این فیض مسیح است که ریزد زپیامم

در هر نفسی اجر صلات است و صیامم           با هر قدمی ذکر سـجود است و قـیامم


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

شـکـر خـدا؛ حـق اذن بـر مـا داده آقا            مـا را مـیـان مـجـلـسـت جــا داده آقــا

روح الامین قنداقه ات را برده تا عرش            قـنـداقـه را تـحــویـل زهــرا داده آقــا


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

نسیـم امشب پیام آسـمـانی با خود آورده           فضا امشب فروغ جاودانی با خود آورده

فلک با آن همه پیری جوانی با خود آورده           عروس شب لباس شادمانی با خود آورده


: امتیاز