امروز : پنجشنبه, 27 دي 1397 - ۱۰ جمادی الاول ۱٤٤۰
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

رباعیات مدح و ولادت امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : شعرای مختلف نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

نازد به خودش خدا که حـیـدر دارد            دریــای فــضـائـلـی مـطــهّــر دارد

هـمـتـای عــلـی نـخـواهـد آمـد والله            صد بـار اگـر کـعـبـه تـرک بردارد


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

با آمـدنت عـشـق و صفا معـنی شد            گـلـزار جهـان ز مـقـدمت زیـبـا شد
وقـتی که در آغـوش محـمـد بـودی            لـبـهـای تـو بـا کــلام قــرآن وا شـد


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : علی شهودی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

کـعـبـه آن قـبلـگـه اهـل نـیاز            مـأمن امن و حـریـم اعـجـاز
آنشب آبـستن یک واقـعه بود            غرق درتاب و تب و سوز و گداز


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

به لطف خـدا سائـل این درم            هـوای نـجـف آمـده در سـرم

تو ای سـاقـی بـا محـبّـت بـیا            بـده قـطره‌ای از مِیِ کـوثـرم


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : احسان پیریایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

سپیده سرزده بود از کرانه‌ها کم و بیش            نشد به شعر کشم پای وصف حق را پیش

نشسته، خسته، پریشان، کنار دفتر خویش            زدم دو دست توسل به عقل دوراندیش


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : علیرضا وفایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

جای دارد که به یُمنِ قـدمش در کعبه            جایِ این پارچه و خِشت شَوَد زر کعبه

اولین خِشت مسلمانیِ ما را بِگـذاشت            اولین بار که پا زد به زمین در کعبه


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : سید حمیدرضا برقعی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل مثنوی

ذرّه ذرّه همه دنـیا به جـنـون آمده بود            روح از پیکـرۀ کعـبـه برون آمده بود

روشنا ریخت به افلاک حلولش آن روز            کعبه برخاست به اجلال نزولش آن روز


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

کعـبـه امشب در تـو مـرآت هـوالله آمـده           آفــتـاب طـلـعـت مـعــبـود بـا مــاه آمـده
روح شو سر تا قدم آغوش جان را باز کن           خانه زینت کن که صاحب‌خانه از راه آمده


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : مهدی نظری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

هـر کـه از قـافـلـۀ یـار جـدا مـی‌گـردد            عاقـبت اهل دو رنگی و ریا می‌گردد

گــره اهــل ولا کــور اگـر بـاشـد هـم            با نـگـاه عـلـی و فـاطـمه وا می‌گـردد


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

صحرای حجاز آمده رشك ارم امشب            عـالـم همه گـردیده محیط كـرم امشب

تكـبـیر بگـوئید حـرم شد حـرم امشب            بیش از همه شب گشت حرم محترم امشب


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : مجتبی صمدی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

دستی که کوته است به خرما نمی‌رسد            قـطـره هـزار سـال به دریـا نمی‌رسد
وقتی که عشق می‌رسد از سوی آسمان            فرصت دگر به زمـرۀ لـیلا نمی‌رسد


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : پوریا باقری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

جهان ز روزِ ازل خاطری مکدّر داشت           همیشه شوقِ رسیدن به روزِ محشر داشت
خـبـر نداشت که باید بـمانـد و باشد...           خبر نداشت، زمین اشتیاقِ حیدر داشت


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام

شاعر : رضا قربانی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

خوب است دلم خلوت شب داشته باشد            سخـتی بکـشد تاب و تَعَـب داشته باشد

خواهان هنرمندِ تو گر کوه جگر داشت            اول قـدم آن اسـت ادب داشـتـه بــاشـد


: امتیاز

مدح حضرت علی علیه السلام

شاعر : ولی الله کلامی نوع شعر : مدح قالب شعر : قصیده

یا علی بر فَـلکِ عشق تو پرچم زده ای           خیـمـه انـدر حـرم شاهد اعـظـم زده ای

شمع حُسن تو فروزان و جهان پـروانه           ز آتش عـشق شرر بر دل عالم زده ای


: امتیاز

سرود ولادت حضرت علی علیه السلام

شاعر : میثم مومن نژاد نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک  

امشب خـدا از خـانـه اش جـلـوه نـموده           از چـهـرۀ وجه الله ش پـرده گــشــوده

رکن حرم شد چون گل شکوفا           در بیت حـق کن حق را تماشا


: امتیاز

سرود ولادت حضرت علی علیه السلام

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک  

شادی به لـشـگر درد و غم غالبِ            مــیـــلاد عــلــی بـن ابـی طـالـبِ

آمـد؛ یــاور و یــار نــبــی اکــرم            آمـد؛ صـاحـب عـزیز اسـم اعـظم


: امتیاز

سرود ولادت حضرت علی علیه السلام

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک  

امـامِ هـمـه دنـیـا، سـاقـی جـام کــوثــر            خوش آمدی یا مولا،علی علی یا حیدر

نور هُدا، شیر خـدا، خوش آمدی مولا


: امتیاز

سرود ولادت حضرت علی علیه السلام

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک                        ( به سبک السلام ای خاتم پیغمبران ... )

السلام ای شمس تابان، یا علی جانم فدایت         در شب میلادت آقا، کن نظر بر این گدایت

منم خاک درت، غلام و نوکرت         به قربان تو و، نبی و همسرت


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت علی علیه السلام

شاعر : سید رضا مؤیّد نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

آمد آن چشمۀ رحمت که جهان خرم از اوست           آفتابی که درخشنده همه عـالـم ازاوست

در گـلـستـان ولا لاله رخی چهره نمود           که صبا غالیه افشان و مبارک دم از اوست


: امتیاز

سخنی با کعبه در ولادت حضرت علی علیه السلام

شاعر : محمد فردوسی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

ای کعبه امشب ناز کن بر آسمان ها و زمین            از این که داری در بغل مرآت ربّ العالمین

ای مولد شیر خدا، ای رشک فردوس برین            وقت طواف روی حق، همراه جبـریل امین


: امتیاز