کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : محمدجواد پرچمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسمط

مائیم و اعتکافِ علی، سیزده شب است            حجّاجِ در طوافِ علی، سیزده شب است

دلبسته در کلافِ علی، سیزده شب است            مست میِ مُضاف علی، سیزده شب است


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : مُجتبی قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

«فاش می‌گویم و از گفتۀ خود دلشادم»            پُـر شد از مهـر علی پیـکـره و بنـیادم

مست میـخـانه شـدم یـاد نجـف افـتـادم            بـنــدۀ حــیـدرم و از دو جـهــان آزادم


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : جمعی از شعرا نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : قصیده

مگر نه اینکه نجـف شاد می‌کند ما را            بـریـز بـاده که مشـتـاق سـاغـرم یـا را

به ساحل آمدگـانیم و تـشنه، این ساقی            شـراب می‌کـند از لـطـف آب دریـا را


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

تـا غـرق نـور حـیـدر کـرار می‌شـوم            از روزگـار شب‌زده بـیـزار می‌شـوم

هر شب به ذکر ناد علی خواب می‌روم            هر صـبـح با اذان تو بـیـدار می‌شـوم


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : اسماعیل تقوایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

کـعـبه طوافـت کند مـوقـع مـیـلاد تو            سیـنه درانـیده و گـشته مکان زاد تو

دُرّ گـران زمـان در صـدف خـلـقـتی            بیت خدا شادمان، چون شده صیاد تو


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : آرمان صائمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

اى فـلـسفۀ خـلـقـت تـو راز خـداونـد            آغـاز تو هـمـسوست به آغاز خداوند

با آمدنت كعبه به هم ريخت؛ ترك خورد            ديـديـم هـمـه قـدرت اعجـاز خـداونـد


: امتیاز

رباعی های ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : جمعی از شعرا نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

خورشید ز شهر مکه چون سر می‌زد            در سـیـنـه، کـبـوتـر دلـم پـر مـی‌زد

وقـتـی به حـریـم کعـبه رفـتـم، دیـدم            هــسـتی درِ خـانـه عـلـی در مـی‌زد


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : احمد شاکری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

به میزان گران سنجی از این بهتر نمی‌آید            دگر مانـند حـیـدر آسمان گـستر نمی‌آید

به سوی کعبه دیگر من نمازم را نمی‌خوانم            که زیبا قـبـله‌ای آمد و زیـبـاتر نـمی‌آید


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : محمدجواد شیرازی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترجیع بند

خـوشم با حُـبّ حـیـدر قـد کـشـیدم            دلــم را از هـمـه عــالــم بــریــدم

به غـیر از مرتضی چیزی ندارم            به غیر از مرتضی چـیزی ندیـدم


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : ابراهیم زمانی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

به نامِ ذوالفقاری که غَضب را خاک کرده            خلیلی که جهان را از هُبل‌ها پاک کرده
فقـط کعبه برای او گـریبان چاک کرده            حدیثِ چـشمِ او را سُرمۀ لـولاک کرده


: امتیاز

رباعیات مدح و ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام

شاعر : شعرای مختلف نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

نازد به خودش خدا که حـیـدر دارد            دریــای فــضـائـلـی مـطــهّــر دارد

هـمـتـای عــلـی نـخـواهـد آمـد والله            صد بـار اگـر کـعـبـه تـرک بردارد


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام

شاعر : سید هاشم وفایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

با آمـدنت عـشـق و صفا معـنی شد            گـلـزار جهـان ز مـقـدمت زیـبـا شد
وقـتی که در آغـوش محـمـد بـودی            لـبـهـای تـو بـا کــلام قــرآن وا شـد


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام

شاعر : علی شهودی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

کـعـبـه آن قـبلـگـه اهـل نـیاز            مـأمن امن و حـریـم اعـجـاز
آنشب آبـستن یک واقـعه بود            غرق درتاب و تب و سوز و گداز


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

به لطف خـدا سائـل این درم            هـوای نـجـف آمـده در سـرم

تو ای سـاقـی بـا محـبّـت بـیا            بـده قـطره‌ای از مِیِ کـوثـرم


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام

شاعر : احسان پیریایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

سپیده سرزده بود از کرانه‌ها کم و بیش            نشد به شعر کشم پای وصف حق را پیش

نشسته، خسته، پریشان، کنار دفتر خویش            زدم دو دست توسل به عقل دوراندیش


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام

شاعر : علیرضا وفایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

جای دارد که به یُمنِ قـدمش در کعبه            جایِ این پارچه و خِشت شَوَد زر کعبه

اولین خِشت مسلمانیِ ما را بِگـذاشت            اولین بار که پا زد به زمین در کعبه


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام

شاعر : سید حمیدرضا برقعی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل مثنوی

ذرّه ذرّه همه دنـیا به جـنـون آمده بود            روح از پیکـرۀ کعـبـه برون آمده بود

روشنا ریخت به افلاک حلولش آن روز            کعبه برخاست به اجلال نزولش آن روز


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

کعـبـه امشب در تـو مـرآت هـوالله آمـده           آفــتـاب طـلـعـت مـعــبـود بـا مــاه آمـده
روح شو سر تا قدم آغوش جان را باز کن           خانه زینت کن که صاحب‌خانه از راه آمده


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام

شاعر : مهدی نظری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

هـر کـه از قـافـلـۀ یـار جـدا مـی‌گـردد            عاقـبت اهل دو رنگی و ریا می‌گردد

گــره اهــل ولا کــور اگـر بـاشـد هـم            با نـگـاه عـلـی و فـاطـمه وا می‌گـردد


: امتیاز

مدح و ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

صحرای حجاز آمده رشك ارم امشب            عـالـم همه گـردیده محیط كـرم امشب

تكـبـیر بگـوئید حـرم شد حـرم امشب            بیش از همه شب گشت حرم محترم امشب


: امتیاز