خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

گلزار زمین خوب‌تر از خُلد برین است            هر سو نگرم نور خداوند مبین است

دامان زمین سجده گه روح الامین است            در بیت ولایت پسری ماه جبین است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : محسن عرب خالقی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

وقـتـش رسیـده تا به بـیـانم تـوان دهید            این حرفهای مانده به دل را زبان دهید
وقـتـش رسیـده روی پَـر جـبـرئـیل‌هـا            شعری به قلب این قلم از آسمان دهید


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : امیرفرخنده نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

شام ما را سحر رسید امشب            آسمان را قـمـر رسید امشب
می به ما بیشتر رسید امشب            که علی را ثمر رسید امشب


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

خدا با تو وا کرده درهای خود را            به گِردت دوانده قمرهای خود را
علی دیده جمع پسرهای خود را            خدا رو نموده هنرهای خود را


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

حـیـدری در خـانـۀ حـیـدر به دنـیـا آمده           یا که امشب حمـزه‌ای دیگر به دنیا آمده
لـرزه افـتـاده به جان دشمـنـان اهـل بیت           حـامـی اولاد پـیـغـمـبـر بـه دنـیــا آمــده


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : چهارپاره

دلهای عاشق حلقه بر در دارد امشب            بـاران لطافت مثل کـوثـر دارد امشب
حـیـدر میان خـانه حـیـدر دارد امشب            عـبـاس مـی‌آیـد عـلـم بـر دارد امـشب


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا ، حضرت عباس و سیدالساجدین علیهما السلام

شاعر : محسن عرب خالقی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

تا از رخ مـاهِ ما نقـاب افـتاده است            از چـشم ملائـك آفـتاب افـتاده است

ای مـانده به گرداب گـناهان برخیز            كشتی نجات ما به آب افـتـاده است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : مهدی نظری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

سر سجـادۀ دل وقت نـماز است هنوز            بهترین لطف دعا راز و نیاز است هنوز

عاشقیِّ من و ارباب چو راز است هنوز            این در خانۀ عشق است که باز است هنوز


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده، قاسم نعمتی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

دریــایِ دُر از دلِ صـدف مـی‌آیــد            تـبـریکِ سه نور، با شعـف می‌آیـد

خورشید و مَه و ستاره یکجا جمعند            عـطـرِ صـلـوات از نـجـف مـی‌آیـد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : ناشناس نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

عشق، امشب خودنمایی می‌کـند           تا سـحـر فـرمـانـروایی می‌کـند

آمـده مـیـلاد مــاهـی بـی‌نـظـیـر           مـی‌رسـد فـرزنـد دلـبـنـد امـیــر


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : قصیده

بنفـسی انت ای سر تا قـدم ایـثار و آقایی           جـمالت با نگـاه یـوسف زهـرا تـمـاشایی

حیا را تا صف محشر حیا از گردش چشمت           خجالت می‌کشد از ماه رخسار تو زیبایی


: امتیاز

سرود ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک  

بـر سـپـهـر دین آمـده مـهــتـاب            زادۀ حـــیـــدر، یـــاور اربــاب

ماه بی مثـل و قـرین ابـوفـاضل            لالــۀ امّ بــنــیـن ابـــوفـــاضــل


: امتیاز

سرود ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                            ( به سبک: ماه رسول خدا؛ شد پر نور و ضیا)

آمــده کـوکـب دیـن؛ لالۀ امّ بـنـیـن            نسترن و یاس؛ آقام حضرت عباس

ساقی جام یـقـیـن؛ یاور حبـل متین            نسترن و یاس؛ آقام حضرت عباس


: امتیاز

سرود ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک 1              پخش سبک 2                  ( به سبک خانۀ زهرا و علی )

چارم شعبان شده و؛ آمده خورشید شرف           نـور دل امّ بـنـیـن؛ گـل پسر شاه نجـف

قـبلـۀ حاجـات همه؛ شـور مناجـات همه           مشعر و رُکن و حَجَر و؛ کعبه و میقات همه


: امتیاز

سرود ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک   

واله روی زیـبـایت؛ هـمۀ آل پـیـغـمـبـر           بنشسته از مقدمت؛ خنده بر لبهای حیدر

مهر سما؛ ماه زمیـن           دسته گـل ام الـبنـیـن


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : ناصر شهریاری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

باز در سینه ها صفا پخش است           نوری از جلوۀ خدا پخش است

نـور انـوار کـربلا پخش است           عطریاس است درفضا پخش است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفائی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

ای دل هر دو جهـان محو فریبائی تو            در چمن هیچ گلی نیست به زیبائی تو

همه گل ها به گلستان ادب صف بستند            تـا بـبـیـنـنـد دمی روی تـمـاشـائـی تو


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

آسمان امشب ز دامن جای گل ریزد ستاره           مـاه، سرگرم تماشـا مهـر مبهـوت نظاره

مرحبا ای ماه شعبان، ماه آوردی دوباره           ماه آوردی دوباره ماه، نه! یک مـاه‌ پاره


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

مــادر مــاه بـنـی‌هـاشـم! قــمـر آورده‌ای           نـخـل امــیــد ولایـت را ثــمـر آورده‌ای

بـحـر مـوّاج کـرامـت را گهـر آورده‌ای           کـلک صنع کـبـریـایـی را اثـر آورده‌ای


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت عباس علیه السلام

شاعر : مهدی نظری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

سـر سجادۀ دل؛ وقـت نـماز است هنوز            بهترین لطف دعا راز و نیاز است هنوز

عاشقیِّ من و ارباب چو راز است هنوز            این در خانه عشق است که باز است هنوز


: امتیاز