کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

شروع می‌شود این شعر تازه با زینب            مگر که گوشه چشمی کند به ما زینب
هـزار فـاطـمـه گـفـتـم هـزار تـا زینب            سـلام حـضـرت بـانـو سـلام یـا زیـنب


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

تا خودِ صبح از سرور عشق، بیداریم ما            ما لبِ پیـمانـه‌ایم از بـاده سرشـاریم ما

هُرم خورشید آمد و میخانه را تبخیر کرد            پس شبـیه ابـر، در پیـمانه می‌بـاریم ما


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : ابراهیم زمانی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

از آن روزی که این زیبنده زینب نام می‌گیرد          فقط از چشم‌هایِ یک نفر الهام می‌گیرد

محمّد نه، علی نه، فاطمه نه، مجتبی هم نه          فقط پروانه در آغوشِ گُل آرام می‌گیرد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : داریوش جعفری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

خـانـۀ فــاطـمـه امـروز تـمـاشــا دارد            تــحـفـه‌ای از طـرف عـالـم بـالا دارد
سجدۀ شکر علی دارد و این؛ جا دارد            پس از این خون خدا زینب کبرا دارد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : مرضیۀ عاطفی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

خورشیدِ عرش و أرض و‌ سما آفریده شد            عـشـقِ خـدا و شـیـرِخـدا آفـریـده شـد

اسـطــورهٔ نـجـابـت و دردانــهٔ وقــار            مـحــبــوبـهٔ تــمـام نـمـا آفــریــده شـد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : میلاد حسنی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

ای قـبله‌گاه حور و ملک گاهـواره‌ات            می‌جـنـبد آسـمان و زمین با اشاره‌ات

ای درّ آبـــــدار یــدالــلــه، تـــا ابــــد            بـرپـاست در دیـار نـجـف یـادواره‌ات


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مخمس

آب زنــیــد راه را آب حـــیــات آمــده           کـوثـر کـوثـر نـبی، عـلی صفات آمده
عـلـیـمـه و فـهـیـمـۀ فـاطـمـیـات آمــده           قمر به سجده رفته چون بدر جمیله می‌رسد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : عماد بهرامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مخمس

چه کسی مثـل تو آنـقـدر اُبهّـت دارد!؟            با خدایت چه کسی این همه اُلفت دارد!؟
خون ما پایت اگر ریخت، حکایت دارد            سر شکستن ز غـم عشق تو لذت دارد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمدعلی نوری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : چهارپاره

پیداست از عفاف تو معصوم بودنت            از عـزّت مـدام تـو مـخـدوم بـودنـت

هـسـتی پـناه شیـعـه و آزادگـان دهـر            در اوج بی‌پـنـاهی و مظـلـوم بـودنت


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : عالیه رجبی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

دوبـاره سایۀ حـق روی مردم افتاده            تـو آمـدی و زبـان از تـکـلّـم افـتـاده

بعید نیست که آدم به شوق پابـوست            به دام وسـوسه انگـیـز گـنـدم افـتاده


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : مجتبی قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

خـدا به کوثر خود کـوثری عطا کرده            برای مَظهـر حق مُظهـری عطا کرده

علی است مَظهر حق مُظهرش شده زینب            برای شیر عـرب گـوهری عطا کرده


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

از « غلام» خانه‌اش « مولا» اگر یادی کند           از محالات است « بنده» میل آزادی کند
از «خرابات» است چیزی به رعیت میدهند           حیف از آن که مستمندی قصد «آبادی» کند


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محسن عرب خالقی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

جـرم من را نـنویسید که ساغـر زده‌ام            بـنـویـسیـد که امشب دو بـرابـر زده‌ام
مست بودم که چنین باده مکرّر زده‌ام            گرچه یک بار فقط میکده را در زده‌ام


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

نماز عـشق به پا می‌کـنم به نام حسین            به نای سیـنه نـوا می‌کنم به نام حسین
تو زینـبی و همه قـاصرند از وصفت            کتاب عشق تو وا می‌کنم به نام حسین


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

آیـه‌ای از طـرف جـنّـت الاعـلـی آمـد            هر مـلک سـوی زمین بهـر تماشا آمد

غـنچـۀ خـنـده به روی لـب زهـرا آمد            مژده، ای اهل زمین زینب کبری آمد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

هرکس که در این میکده نوکر شده باشد            ننگ است که دلواپس محشر شده باشد

بی‌ساغر و می مست شود در همۀ عمر            با یار اگر عمر کسی سر شده باشد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

نــازم قـــدم نــایــبــة الــزهـــرا را            مــاه حـــرم انــســیــة الــحــورا را

مـیـلاد شـریکـة الحـسین آمده است            تـعـظـیـم، امــام بـعـد عـاشــورا را


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

اوصاف ذوالجلال دمادم مشخص است            توحید ناب در همه عالم مشخص است

بیت الـنبی که مرکز اسماء کـبریاست            یک یک در آن عشیرۀ خاتم مشخص است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : رضا تاجیک نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

مـاه یـكـتـایى و بی‌هـمـتا به دنیا آمدی            هم ردیف نـور اعـطیـنـا به دنیا آمدی

مثل حـیـدر عـالی اعـلـی به دنیا آمدی            تو شبـیه حضرت زهـرا به دنیا آمدی


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترجیع بند

قل هو الله احد را کی توان توصیف کرد           شرح الله الصمد را کی توان تعریف کرد

نازم آن یکساله دختر را که از دامان وحی           تا عروجش«یا اَحد»را بر خودش تکلیف کرد


: امتیاز