خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

تا به دنـیا آمدی دنیا دلیـلـش را شناخت            از خودش دنیا به دست آورد یک دنیا شناخت

چون تسلط داشت هی چرخید دورت روز و شب            گر تو را نشناخت دنیا، ماه از بالا شناخت


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : ناصر شهریاری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : قصیده

بگو به بلبل خوش خوان بخوان ترانه که دیگر            دمیده زهـرۀ زهـرا رسیـده یاس معـطر

به وصف او چه توان گفت زانکه لا یتناهی ست            که مدح او که نتوان کرد غیر خالق اکبر


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

ما همه هـستـیم قـربانیِّ زهـرا و عـلی            سـائـل الـطاف پـنـهـانیِّ زهـرا و عـلی

بارها و بارها داده است بر دل‌های ما            جان تازه مـدح طـوفـانیِّ زهرا و علی


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : حمید رمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

شور برپا شده و عشق، به بار آمده است            باز هـم رایـحۀ فـصل بهـار آمده است

ماه، چون مُهر شده جانب منـبر رفـته            سورۀ شـمس، به مهمانیِ کـوثـر رفته


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

امروز روز عـید هـسـتی آفـرین است            عیدی که از هست آفرینش آفرین است

امـشـب به فـلـک آفـریـنـش نوح دادند            بـار دگـر بر جـسـم احـمـد روح دادنـد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها ( زبانحال حضرت خدیجه)

شاعر : سیدجواد میرصفی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

بهر پـیـمبر از طرف حق خـبر رسید            جبـریل باز با خـبـری تـازه سر رسید

آورده است وحی! که بی‌چون و بی‌چرا            بنـشـیـن به چـلـه بار دگر گـوشۀ حرا


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : چهارپاره

بـه نــبـی و خــدیـجـۀ اطـهــر            بـه " فَـصـَلِّ لِــرَبِّـكَ وَانْــحَـرْ"

از نــمـاز شـب اسـت بـالاتــر            نـیـت دســت‌بــوســـی مــــادر


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : سیدرضا یعقوبی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

یک چله انـتظار به پایان رسیده است            پایان شام تـیـرۀ هـجـران رسیده است

اسفـند را به مجـمر خـورشید دود کن            عطر نسـیم صبح بهاران رسیده است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : قاسم صرافان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

در میان شعر تو بانـو! اگر حاضر شدم            خواندم اول کوثر و با نام تو طاهر شدم
در خیالم صحن و گنبد ساختم، زائر شدم            نام شیـرین تو بُردم فـاطـمه! شاعر شدم


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

همان زمان که در آفاقِ عرش، دیده شدی            برای قـصـۀ لـولاک، برگـزیـده شـدی
تو میـوۀ مـلکـوتی که در شب معـراج            به اذن حضرت پروردگار، چیده شدی


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : محسن ناصحی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

بَه چه خوب است پدر صاحب دختر بشود            بار دیگـر پـدری صاحب مـادر بشود

قـصد کرده است خداوند که با آمدنش            از همین لحظه علی صاحب همسر بشود


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : علی اصغر یزدی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

لیلة القدر زمین سورۀ کـوثـر شده است           نه فقط بر پدرش بر همه مادر شده است

شده از لطفش اگر سائل در مانده، عروس           چـادرش سـرّ مسلـمانی کافر شده است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

به آیـه‌هـایِ کـتابِ خـدا قَـسـم مـادر            بَـنا شده حـرمت کُـنجِ سیـنه‌ام مـادر

تو آسمانی وُ من گرد وُ خاکِ راهِ تو            تویی مُـسَّببِ هستی وُ من عَدَم مادر


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

شـکـوه آمدن و خـلـقـتـت سـرآمـد بود            میان هرچه که دارد خـدا زبانـزد بود

همیشه با صفی از آسـمانـیان جـبرئیل            به گرد خـانۀ تان گرم رفـت و آمد بود


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : پوریا باقری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

دشمـنِ دینِ خـدا، خـار شد و ابـتـر شد            نـبیُ اللّه، در این روز« اَبَـاالْکَـوثَر» شد

کوریِ چشمِ حسودانِ نظرْ تنگ، در این            شبِ فرخنده، جهان غرقِ گلِ عنبر شد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : علی اکبر نازک کار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

بعد از این شهر نـبی جلوۀ طوبا دارد            قـوم در خواب فـرو رفته مسیحا دارد

ازدحامی ز ملایک شده این بیت النور            مصطفی روی زمین عرش معلّی دارد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

دارد اُمُّ الـــوقـــار مـــی‌آیـــد            خــوشـی روزگــار مــی‌آیــد

کوثر از چشمه سار مـی‌آیـد            بــرکـت بــی‌شـمـار مـی‌آیــد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

هر بهاری با گل رویش شکوفا می‌شود            غنچه با لبخند معصومانه‌اش وا می‌شود

 تین و زیتون را میان گلشنش می‌پرورد            هرچه میخواهی در این گلخانه پیدا می‌شود


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : میثم مؤمنی نژاد نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

چون خدا خلقت صدیقۀ کبری می‌کرد            صورت عصمت خود را متجلا می‌کرد

تا عـلـی آیت عـظـمی نَـبُـوَد بـی‌هـمـتا            ذات حق خلقت صدیقۀ کـبری می‌کرد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : قاسم صرافان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

در حریم شعر تو بانو! اگر حاضر شدم            خواندم اول کوثر و با نام تو طاهر شدم

در خیالم صحن و گنبد ساختم، زائر شدم            نام شیـرین تو آمد بر لـبم، شاعـر شدم


: امتیاز