خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

روشن‌تر است این پسر از ماه صورتش            گردن کشیده ماه خودش هم به رویتش

ماه رجب به مـاه عـرب چـشم دوخـته            معـلول خیـره ست به دقت به عـلـتـش


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : اسماعیل شبرنگ نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

مدیـنه منـتظـر رحـمـتی فـراوان است            دل کـویـری ما مـستـحـق بـاران است
دلی به بار نشسته در این طلیـعۀ نـور            که در هوای کسی تا همیشه حیران است


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : علیرضا وفایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

از قـرص ماه چهـرۀ تو آفـتاب ریخت            تا آسمان چـشم گـشودی شهاب ریخت

روزی که آمـدی به گـمانم، ز آسـمان            جـای نـزول آیـۀ بـاران شراب ریخت


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

رسیده ماه رجب در سرم هوای مدینه            نـوشـته‌اند دوبـاره مـرا گـدای مـدیـنـه

گرفـته است بـهـانه دلـم بـرای مـدیـنه            فـدای چـار امـام گـره گـشـای مـدیـنـه


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

رسیده ماه رجب در سرم هوای مدینه            نـوشـتـه‌اند دوبـاره مـرا گـدای مدیـنـه

گـرفـتـه است بهـانه دلـم بـرای مـدینه            فـدای چـار امـام گـره گـشـای مـدیـنـه


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مخمس

شب است و باز، مبارک شبی است؛ ای ساقی            کلید میکده در دست کیست، ای ساقی

فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی            بخواه جام و شرابی به خـاک آدم ریز


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترجیع بند

ساقـی و جـام هر دو خندانند            بر شـراب طـهـور مهـمـانـند

ظلمت و تیرگی روند از یاد            آسـمـان و زمیـن چـراغـانـند


: امتیاز

سرود ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : مجتبی صمدی نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

بیایید بـازم عاشقـا به باده لب بزنیم            لب به شراب و میِ ماه رجب بزنیم

باید واسه گدایی دستای خالی مونو            بـه دامـن پـسـر شـاه عـرب بـزنـیـم


: امتیاز

سرود ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                                       (به سبك السلام ای خاتم)

تو ولی کـبـریایی نـور چـشم مصطـفایی           میـوۀ قـلب حـسین و تو عـزیز مجـتـبایی

مدیـنه با صفا،‌ شده از مـقـدمت           بده عیدی بما، ز لطف و مرحمت


: امتیاز

سرود ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : میثم مومنی نژاد نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

نور الله و الصمد شد جلوه گر از عرش اعلا           از وجـود او خـدای لَـم یَـزل مَـنَّ عَـلَـینا

ز یمن مقـدمش، جهانی شد رفـیع           دلم پَـر می‌زند، سوی خاک بقـیع


: امتیاز

سرود ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

به حقّ یا ربّ و، یا بـاطن و ظاهر            یا مـولا أدرکـنی، یا حضرتِ بـاقـر

می‌کنم زمزمه خوش آمدی            دلبـر ما همه خوش آمدی


: امتیاز

سرود ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

دل زعطای فاطمه، به عرش حق مجاور است           جشن خوش ولادتِ، آقا امام باقـر است

باقر علم عالمین یا مولا ** به مصطفی نور دو عین یا مولا ** یوسف یوسف حسین یا مولا


: امتیاز

سرود ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک

بـاقــر آل عـبـا، نـاطـق وحـی خــدا            روشنیِ دو سـرا، ای دل و دلـبر ما

نور دو عین مولا            جان حسین مولا


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

نـوری آمد وجـود من گـم شـد            چـشـم من بـاز پُـر تـلاطـم شد

شُرشُـر اشک روی گـونـۀ من            شد سرازیر و قدر یک خم شد


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

مـاه رجـب سـلام! کـه مــاه مـحـمّـدی            یـا دآورِ شـکــوه گــلـسـتـان احــمــدی

آئـیــنـه‌دارِ نــور خــداونــد ســرمـدی            از شـرقِ رحمتِ ازلی بـاز سـر زدی


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

بیا به پـای دل خود سفـر کنیم امشب            ز کوچه‌های مدینه گـذر کـنیم امشب

خدا به زین عبادش عـطیه‌ای بخـشید            بـیا تـمام جهـان را خـبر کـنیم امشب


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

بـرخـیـز نگـارا که بهـار طـرب آمـد            عـید عجـم و جـشن نـشاط عـرب آمد

از کثرت انوار یکی روز و شب آمد            پـایـان جـمـادی شد و مـاه رجـب آمد


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : فائز شوشتری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

فـصـل بهـار آمد و عـالـم مـعـطـر است           بوى نـسیم صبح بسى روح پـرور است

گـویا ز خُـلـد مـی ‏وزد این باد مـشكـبـیز           كاین سان دماغ ابر ز بوى خوشش ‏تر است


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : حبیب الله چایچیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

از روشـنـی طـلـعـت رخـشـنـدۀ بـاقـر            شد نـور عـلـوم نـبـوی بر همه ظاهـر

در اوّل مـاه رجب از مشرق اعـجـاز            گـردیـد عیـان مـاه تـمـام از رخ باقـر


: امتیاز

مدح و ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

بر چمبر عـلم و دین نگین بخـشیدند            خـورشیـد منـوّری به دین بخـشیدند

یک دستۀ گـل ز گلشن سبز بهشت            امشب به امـام سـاجـدین بخـشیـدنـد


: امتیاز