امروز : سه شنبه, 22 آبان 1397 - ٤ ربیع الاول ۱٤٤۰
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

آمدی دریا شدی غرق خجالت شد سراب           دستهایت ماه را بیدار کرد از نازِ خواب

باز هم تا ناکجـای عـرش نـورانی شد و           مهربان برداشت دستِ حق نقاب از آفتاب


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : قصیده

مسیـر شهـر مدیـنه سـتاره بـاران بود            و کوچه کوچۀ این راه، ریسه بندان بود

مُـقَّـربان الـهـی بـه صف شـده بـودنـد            هوای مستی و عاشق شدن نمایان بود


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

خبری آمده که نـوبت محـشر شده باز            خبری آمده که دورۀ غـم سر شده باز

خبر از معجـزۀ سورۀ کـوثـر شده باز            خبری آمـده که فـاطمه مـادر شده باز


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

اشکم دو چشمه بر لب مژگان درست کرد            در خشکسالِ عاطفه باران درست کرد

بـشکـن دل مرا که شکـایت نـمـی‌کـنـم            کار مرا هـمین دل ویران درست کرد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترجیع بند

آسمان در طلوع یک خورشید            می‌کند روزهـای خود تـمـدیـد

این چه نـوریست در افق پـیدا            این چه نوریست نور عشق و امید


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

همیشه طبعِ غـزل حِس بـرتـری دارد            برای توست اگر شعـر، مشـتری دارد

تـو از تبـار که هـستی، سـلالـۀ زهـرا            که خط به خطِ غزل طعم دیگری دارد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

الا کـه مــوسـم شـادی و هـمـدلی آمـد            زمــان نــاد عــلــیـاً ســیــنـجـلـی آمـد

زمـین سـامـره را سیـنـه مـنجـلـی آمد            دهـــم ولــی خــداونــد را ولــی آمـــد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

می‌وزد طرفه نسیمی که دم روحانی‌ست            همه جا جلوۀ یار و همه جا نورانی‌ست

شب وجد و شب شادی شب مدحت خوانی‌ست            هشتمین روز هـمایون ربیع الثّانی‌ست


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : اسماعیل شبرنگ نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

هـوای خـانـۀ دل با تو آسـمـانـی شد            مدینه با تو پُر از نـور مهـربانی شد

تو آمدی و زمین و زمان پُر از شادی ست            به یُمـن مقـدم تو فصل همزبانی شد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : زهرا آراسته نیا نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

هر گـوشه صدای ربّـنـا می‌آید            آواز خـوش خـدا خــدا مـی‌آیـد

از شوق امام عسکری مست شده            خورشید ز سمت سامرا می‌آید


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : ولی الله کلامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسمط

دلا نیک اخـتری می‌آید امشب            بـشارت، دلبـری می‌آید امشب

جهان را سروری می‌آید امشب            شه گردون فری می‌آید امشب


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترجیع بند

نـور تـو بـا نـور خـدا فـرقـی ندارد            نـزد خـدا او بـا شـمـا فـرقـی ندارد

وقتی که صحبت از حسن باشد چه زیباست            پس عسگری با مجتبی فرقی ندارد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

بـــاران کــرامـت خـــدا مــی بــارد            نـور از نـفـس فرشـتـه هـا می بـارد

صد دسته گـل محـمّـدی بـاز امشب            بر صحن و سرای سامرا می بـارد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : رضا تاجیك نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

مـا بـنـده‌ایـم گـرم تـمـنّـای اهـل بـیـت            در سیـنـه‌ام نـشسته رد پـای اهل بیت

دل بـسته‌ام به وعـدۀ فـردای اهل بیت            بر پای سفره‌های حسن های اهل بیت


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفایی؛ قاسم نعمتی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

ره بـاز کـنـیـد، دلـبـری آمـده است            بـر شیـعـه امام دیگـری آمـده است

در مـطـلـع هـشـتـم ربـیـع الـثــانـی            مـیـلاد امـام عـسـگـری آمـده است


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

بـشـنـو ز فـلـک حـقـیـقـت معـنـا را            از عـرش ندای دعـوت الحُـسنی را

مـیـلاد امـام عـسـگـری آمـده اسـت            تـبــریـک بـگـو سـلالــۀ زهــرا را


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمّد قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

ای که در مَحْبَس گیسوی تو شب زندانی ست           کار خورشید، به فرمان تو نور افشانی ست

سامرا نه! که جهان سیطرۀ قدرت توست           ای که در عرش تو را مرتبۀ سُلطانی ست


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمد حسن بیات لو نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

جان می دهم فـقط و فـقـط پای سامرا            زاده شـدم بـه شـوق تـمـنّـای سـامـرا

دیگـر نـیـازمند کـسی نـیـستـم که من            هـستـم گـدای دست تو آقـای سـامـرا


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مجتبی کرمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : چهارپاره

میل سفـر در سر چرا دارم دوباره            شـوق زیـارتـنـامـه را دارم دوباره

صحنی پُر از خلوت شده فکر و خیالم            انـگـار مـیـل سـامــرا دارم دوبـاره


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

ای به حـق مـقـتـدا ایها العـسکـری            ای ولــیِّ خــدا؛ ایـهــا الـعـسـکـری

شـمـع جـمـع هـمه یـوسف فـاطـمـه            زادۀ مـرتـضـی ایـهـا الـعــسـکـری


: امتیاز