کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

سرمان گرمِ عطش بود، که باران آمد            ابر رحـمـت به سر خـاک بـیـابان آمد

کنج این خـلوتِ سرمازده می‌لـرزیدیم            که نـگـاه تـو به امـداد زمـسـتـان آمـد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : رضا آهی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

بـار دیگـر فـضـا مُـعَـطَّـر شـد            هـمه جـا روشـن و مُـنَـوَّر شـد

حاصلِ عشقِ بینِ شمس و قمر            پـسری شد که تاج هر سر شد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : اسماعیل تقوایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

ربیع الثانی و در هشتمین روزش بهار آمد           خزان غم شد وگلهای شادی بیشمار آمد

به استقبال نوگل غنچه‌ای از گلشن زهرا           به شادی نغمه‌خوان از جنت الاعلی هزار آمد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

نذر گـل روی تو باید شهـر را آذین کنم           اسباب شور و شادی عشّاق را تأمین کنم

وقتی که یاری می‌رسد عطر بهاری می‌رسد           شبهای دی را با دمت شبهای فروردین کنم


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مرتضی محمدپور نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

مستم امشب من ز صهبای امام عسکری            سر نهم در سجده بر پای امام عسکری

فوق عرش حق بود جای امام عسکری            سوز نی باشد چو از نای امام عسکری


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

آمدی دریا شدی غرق خجالت شد سراب           دستهایت ماه را بیدار کرد از نازِ خواب

باز هم تا ناکجـای عـرش نـورانی شد و           مهربان برداشت دستِ حق نقاب از آفتاب


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : قصیده

مسیـر شهـر مدیـنه سـتاره بـاران بود            و کوچه کوچۀ این راه، ریسه بندان بود

مُـقَّـربان الـهـی بـه صف شـده بـودنـد            هوای مستی و عاشق شدن نمایان بود


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

خبری آمده که نـوبت محـشر شده باز            خبری آمده که دورۀ غـم سر شده باز

خبر از معجـزۀ سورۀ کـوثـر شده باز            خبری آمـده که فـاطمه مـادر شده باز


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

اشکم دو چشمه بر لب مژگان درست کرد            در خشکسالِ عاطفه باران درست کرد

بـشکـن دل مرا که شکـایت نـمـی‌کـنـم            کار مرا هـمین دل ویران درست کرد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترجیع بند

آسمان در طلوع یک خورشید            می‌کند روزهـای خود تـمـدیـد

این چه نـوریست در افق پـیدا            این چه نوریست نور عشق و امید


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

همیشه طبعِ غـزل حِس بـرتـری دارد            برای توست اگر شعـر، مشـتری دارد

تـو از تبـار که هـستی، سـلالـۀ زهـرا            که خط به خطِ غزل طعم دیگری دارد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

الا کـه مــوسـم شـادی و هـمـدلی آمـد            زمــان نــاد عــلــیـاً ســیــنـجـلـی آمـد

زمـین سـامـره را سیـنـه مـنجـلـی آمد            دهـــم ولــی خــداونــد را ولــی آمـــد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

می‌وزد طرفه نسیمی که دم روحانی‌ست            همه جا جلوۀ یار و همه جا نورانی‌ست

شب وجد و شب شادی شب مدحت خوانی‌ست            هشتمین روز هـمایون ربیع الثّانی‌ست


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : اسماعیل شبرنگ نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

هـوای خـانـۀ دل با تو آسـمـانـی شد            مدینه با تو پُر از نـور مهـربانی شد

تو آمدی و زمین و زمان پُر از شادی ست            به یُمـن مقـدم تو فصل همزبانی شد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : زهرا آراسته نیا نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

هر گـوشه صدای ربّـنـا می‌آید            آواز خـوش خـدا خــدا مـی‌آیـد

از شوق امام عسکری مست شده            خورشید ز سمت سامرا می‌آید


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : ولی الله کلامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسمط

دلا نیک اخـتری می‌آید امشب            بـشارت، دلبـری می‌آید امشب

جهان را سروری می‌آید امشب            شه گردون فری می‌آید امشب


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترجیع بند

نـور تـو بـا نـور خـدا فـرقـی ندارد            نـزد خـدا او بـا شـمـا فـرقـی ندارد

وقتی که صحبت از حسن باشد چه زیباست            پس عسگری با مجتبی فرقی ندارد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

بـــاران کــرامـت خـــدا مــی بــارد            نـور از نـفـس فرشـتـه هـا می بـارد

صد دسته گـل محـمّـدی بـاز امشب            بر صحن و سرای سامرا می بـارد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : رضا تاجیك نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

مـا بـنـده‌ایـم گـرم تـمـنّـای اهـل بـیـت            در سیـنـه‌ام نـشسته رد پـای اهل بیت

دل بـسته‌ام به وعـدۀ فـردای اهل بیت            بر پای سفره‌های حسن های اهل بیت


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفایی؛ قاسم نعمتی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

ره بـاز کـنـیـد، دلـبـری آمـده است            بـر شیـعـه امام دیگـری آمـده است

در مـطـلـع هـشـتـم ربـیـع الـثــانـی            مـیـلاد امـام عـسـگـری آمـده است


: امتیاز