خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مناجات با حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

ذکر خیر تو شد و فـطرست اینجا آمد            نوکری گـفت حسین، حال دلـم جا آمد
بـاز هم بـوی خـوش تربت اعـلـی آمد            رفت در دست تو این دست که بالا آمد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : آرمان صائمى نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

چه نسیمى ست که امشب همه جا آکنده ست            چه هوایى ست که از شوق پُر از لبخند است
وه که خورشید على در همه جا تابنده ست            بنـویسید زمین از قـدمش در بند است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسمط

ای قـبـلـۀ عــوالـمِ بـالا حـسـیـن جــان            ای شُعـله شُعـله آتشِ دلهـا حسین جان
حٰا سین و یا و نونِ خدا، یاحسین جان            ماییم و هر نفـس نفـسِ ما حسین جان


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : یاسین قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

پنج تن با گـل روی تو تماشایی شد            عرش از یمن قدوم تو گل آرایی شد

همه یکجور به فکرند که دورت باشند            سر جُنباندن گهواره چه غوغایی شد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : مسعود اصلانی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

دلی به سینه طپـید و دوباره شیـدا شد            به عشق عشق گره‌های کورمان وا شد

دوباره چشم پُر از شور و شوق دریا شد            ببـین دوباره زمین سفـره دار بـالا شد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

شوری میان این دل دیوانه پا گرفت            بیچاره‌ای به لطف تو نان و نوا گرفت

من عاقبت بخیر شدم، عاقـبت بخیر            در گاهواره بودم و چشمت مرا گرفت


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

دامن فـاطمه گـلـزار محبّت شده است            شب میلاد اَبَر مرد کـرامت شده است

پسری آمده از نسل پیمبر که بشر….            هر کجا رفته از این معجزه صحبت شده است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

بـبـینـید گـیـسوی پُـر تـابِ ما را            ببـینـیـد جـوش مـیِ نـاب مـا را
بـبـیـنـیـد مـاه جـهـانـتـاب مـا را            بـبـیـنـیـد لـبـخـنـد اربـاب مـا را


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

امشب شب نـزول تـمام مـلائک است            باور کـنید بخت، به کـام ملائک است

هـم کـوثـر ولایـت و هـم بـادۀ بهـشت            پیوسته بحربحر به جـام ملائک است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

روزِ اَلَست، روزِ ازل، لحظه‌های عشق            روزی که آفریده شد عالم برای عشق

روزی که آفـریـنـشِ گـیـتی تـمـام شـد            آغاز شد به دستِ خدا ماجـرای عشق


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : مهدی علی قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

آمد از جـانب حـق سبـط پـیمـبـر امشب           عرش و فرش از قدمش گشت منوّر امشب

کوریِ هرچه حسود است به پیغمبر ما           آمـده آیـه‌ای از ســورۀ کــوثـر امـشـب


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

منكه هـستم سائـلى بر خوان انـعـام شما           از ازل شیـرین شده كـام من از نام شما

اینكه من دیوانه باشم آن هم از عشق خدا           بـوده در آغـاز خلـقـت حُـسن اقـدام شما


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : محمدعلی بیابانی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترجیع بند

می‌نویسم عشق و بی‌تردید می‌خوانم جنون            هرکسی دلـداده‌تـر السابـقـون السابـقـون

می‌نویسم عشق و بی‌تردید می‌خوانم حسین            عـاقـلان دانـند، لـکـن اکـثـراً لایـعـقـلون


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حسین ایزدی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

تـو را آفــریــده بــرای خـودش            تـو را بُـرده تا ابـتـدای خـودش

تو مـحـو خـدایـی و او محـو تو           شده غرق در جـلوه‌های خودش


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حسین ایزدی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

تا میان عاشقـان ما هم سـری پیـدا کنیم           بایـد از خـوبان عـالـم دلـبـری پیدا کنیم

در مسیر قرب لحظه لحظه باید پیش رفت           باید از این حـال، حال بهـتری پیدا کنیم


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : رضا اسماعیلی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

ای عاشقان! خورشید در آئینه گل کرد            نور خدا، در کوچه باغ سینه گل کرد

عالم مُعطّر شد ز نـور عـصمتی سبز            نـور کـمـال حـضرت آئـیـنه گـل کرد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حسین آذری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

بیا به سـاحت خـورشیـد اِنَّـمـا بـرویـم            به دیـدن گــلی از گـلشـن کـسـا برویم

مدینه گشته چراغان ز نـور بارقـه‌اش            زده است دست تمنا شفق به صاعقه‌اش


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسین علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : قصیده

خانۀ شیـر خـدا امشب پُـر از نـور خـداست         الـبـشـاره لـیـلـۀ مـیـلاد مـصـبـاح الـهـداست

بر سر دوش نـبی، شمس ولایت جـلـوه گر         پیش روی فـاطمه، مـرآتِ حـسنِ ابـتـداست


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسین علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفائی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

ای که در مقـدم تـو بـاد صبــا گُل ریزد           پیـک شادی به نثارت همه جا گُل ریزد

شب میلاد تو عالم اگر عـطرآگیـن است           جبـرئیل از در و از بام و هوا گُـل ریزد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسین علیه السلام

شاعر : علی سپهری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

امشب ز خـدا رحـمت جـانـانـه رسیـده           جـبـریل خبـر کرده که دُردانـه رسیـده

هر کس که به پشت در میخـانه رسیده           از زیـر لـبـش نـالـۀ مـسـتــانـه رسـیـده


: امتیاز