خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : مجتبی صمدی شهاب نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

حرف دل باز ز اشک قـلمم جاری شد            ساقی آمد ز ره و موسم میخواری شد
هـمه بتـهـا به سجـود بت من افـتـادنـد            تا از آن چـهـرۀ نـاز پـرده برداری شد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : پوریا باقری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

نــیــمــۀ مــاه خــدا مــاه تــمـامـم آمـد            نـام او مثـل عـسـل بود، به کـامـم آمـد
جـان جـانـان من و خـیـرالأنـامـم آمـد            ایـهــاالــنــاس بــبـیـنـیــد امــامـم آمــد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : ناشناس نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

من اشك را بهتر ز باران دوست دارم            اين چشمها را خيس و گريان دوست دارم

اين دورى و اين دوستى، عاشق ترم كرد            پس بيشتر از مصر، كنعان دوست دارم


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

بر ماه شب نیـمـۀ این مـیکـده سـوگـند            مثل تو نـدیده است کسی کودک دلبـند

خورده دلم از صبح همان روز نخستین            با مهر تو ای دست گل فـاطـمه پـیوند


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مخمس

بـاز هـم اهل ولا بـادۀ مـسـتـانـه زدنـد            لب خود را به لب ساغر و پیمانه زدند

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند            آســمـان بــار دگــر نـیّــر بــدر آورده


: امتیاز

سرود ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : میثم مؤمنی نژاد نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک                      (به سبک رب صل علی محمد)

سفرۀ نعمت فکنده، خالق نعمت در این ماه           نیمۀ ماه خدا شد، هدیه بر اهل زمین ماه

عـلی و فـاطمه رسول مـؤتـمن           شده افطارشان ز بوسه بر حسن


: امتیاز

سرود ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : میثم مؤمنی نژاد نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک    

ای روزه‌داران رحمت یزدان عمیم است            ماه ضیافت سفره‌اش دست کریم است

از بخـشش او، می‌بارد اعجاز            از خـنـدۀ او، گـل می‌شـود باز


: امتیاز

سرود ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سرود قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

پخش سبک  

نـیـمـۀ مـاه خـدا و، آمده ماه پـیـغـمـبر            جلوه شده ماهِ روی، یوسفِ زهرا و حیدر

جانم یا حـسن بر لبِ همه            جانم یا حسن شور و زمزمه


: امتیاز

مدح و مناجات با امام مجتبی علیه السلام

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

صحن دل دیوانه‌ام از شور تو غوغاست            دیوانگی‌ام در دل و در چهره هویداست

من مستم و مستی من از عطر لطیفت            این مستی و مِی‌خوارگی از لطف تو آقاست


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : علیرضا وفایی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

گـرفـته دست مـرا بـارها مـرام حـسن            رسیده است به من لطف مستدام حسن
من احـترام شدم محـض احـترام حسن            حسن امام من است و منم غـلام حسن


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : غلامرضا شکوهی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

گـل‌خـنده‌ای که مِهـر به مـاه خـدا کـند            از پای روز، حـلـقۀ شب را جـدا کـند

بر شانۀ سپـیده‌تـرین صبح بی‌غـروب            خـورشـیـد، آبـشارِ طـلایی رهـا کـنـد


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : مرضیه نعیم امینی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

میان ارض و سما بزم شادی و شور است           به روی دست نبی آیه‌هایی از نور است

بـغـل گـرفـتـه نـبـی سبط اکـبـر خود را           وَ اِن یَکاد بخوان، چشم ابتران شور است


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : مهدی علی قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

بر لب هر عاشقی گل کرده امشب یا حسن            می‌شوم عـبد خـدا ماه مبارک با حسن

ما اگر عـبد حسیـنـیم و گـدای زینـبـیم            بر خود زینب قسم کرده جدا ما را حسن


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : احسان معبودی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

ای روح تـوسـل شده دیـوانـۀ لـطـفـت            مست است كرم از می و پیمانۀ لطفت

از بركت اطعام تو محروم نمانده ست            هر آنكه شده سائـل مـیـخـانۀ لـطـفـت


: امتیاز

رباعی های ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : شعرای مختلف نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : رباعی

امروز که مـیـلاد سعـید حسن است           دلشاد بتول و احمد و بوالحسن است

گر دست به دست می‌برندش چه عجب           کاوّل گلِ نو شکـفـتۀ این چمن است


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : امیر علوی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

از عشق و عاشـقی چند ساله بنویسم            و از نـیـاز خـودم از پـیـالـه بنـویـسم

قلم به دست گرفتم که شرح دل بکنم            زمین دور و برم را ز اشک گل بکنم


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترجیع بند

عید است و یا نیمۀ ماه رمضان است؟            از هر دو بگویم که هم این و هم آن است
عـیـدی که به ماه رمـضان داد تجـلّـی            ماهی که در آن روی خداوند، عیان است


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : آرش براری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

بـوی بهـشت می‌وزد از بین مـوی تو            شهر مدینه پُر شده از عطر و بوی تو

دیـوانـۀ تو هـرکـه شده سـر به راه شد            مجنون شدم که سر بگذارم به کوی تو


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : آرش براری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

خوشا بحال گدایی که ریزه خوار شماست           خوشا بحال غـلامی که پیشکار شماست

خوشـا بحال جـزامی که هم غـذات شده           نشسته است سر سفـره و کـنار شماست


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

حُسن و جمال و نور خدا جلوه گر شده            مـرآت حق به اهـل ولا جـلوه گر شده

خورشید آسمان ز رخش شرم می‌کند            چون چشمه سار نور سما جلوه گر شده


: امتیاز