امروز : چهارشنبه, 23 آبان 1397 - ٥ ربیع الاول ۱٤٤۰
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

در حرم نه، زائرت دارد اقامت در بهشت          قیمتی تر می‌شود با تو عبادت در بهشت

روز محشر نه، به تأیید زیارت نامه‌ات          می‌کنی از زائران خود شفاعت در بهشت


: امتیاز

مدح و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

میـزبانت گشت قـم اینگونه تا روز جزا          رشد کرد اینگونه دین در تار و پود این فضا

بعـد مـشهـد با احـادیـثـی که از قـم آمده          شد برای کل ایران فرصت تو مُقـتضیٰ


: امتیاز

زبانحال حضرت معصومه سلام الله علیها با برادر

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

خواهر شدن یعنی، بلا بر جان خریدن            از کـودکـی نــازِ بــرادر را کـشـیـدن

خواهر شدن یعنی جدائی از تو هرگز            مرگ است یک شب روی دلبر را ندیدن


: امتیاز

زبانحال حضرت معصومه سلام الله علیها با برادر

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

یوسف چرا به گوشۀ کـنعـان نمی‌رسد            این هجر، این عذاب به پایان نمی‌رسد

خشکم زده، ترک ترکم، تشنه‌ام، چرا            بـارانِ رحـمـتـی به بـیـابـان نـمی‌رسد


: امتیاز

وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مجید تال نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

آقـا سـلام خـواهـرتـان رو بـراه نیست            دور از تو کار هر شب او غیر آه نیست
می‌خواست تا به طوس بیاید ولی نشد            ورنه رفیق بی‌کسی‌ات نیمه راه نیست


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : علی فردوسی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

حـیا به دست تو آموخت دلبـری‌ها را            و آمـدی که امـامـت کـنـی پـری‌ها را

تویی که چادر شب را به ماه پوشاندی            گره زدی سر هر غنچه روسری‌ها را


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

هم آفـتابـی و هم سـایه بر سـرم داری            یک آسمان کرم و لطف دم به دم داری

تـو آیـتـی ز بهـشـتی که آمـدی ایـران            به روی دوش خودت بیرق کرم داری


: امتیاز

مدح و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

السلام ای زینب موسی بن جعفر، فاطمه          حضرت معـصومۀ آل پـیـمـبر، فـاطـمه
مظهـر الله اکـبـر، ای سـراسـر فـاطـمـه          می‌زنم از دل صدا با حال مضطر فاطمه


: امتیاز

مدح و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

هم غمِ اشک دو خواهر، دو برادر را کشت           هم فراق دو برادر که دوخواهر را کشت

هـر دو تا داغِ  بـزرگـیست برای زهـرا           وای از غـصّۀ اولاد که مـادر را کـشت


: امتیاز

مدح و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

کـشـیـده‌انـد سـوی گـنـبـدش پَـر ما را            پُر از مکـاشـفـه کـردند سـاغـر ما را

سراغ فـاطمه را از کـریـمه می‌گـیرم            که می‌دهد حـرمـش بوی مـادر ما را


: امتیاز

مدح و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

نام او هم نـشر دیـن، تبـلیـغ آئـین می‌کند           عـطر او فیضیه‌ها را عطرآگـین می‌کند
نامسلمان را مسلمان می‌کند با هر نفـس           برکـتش همواره کافر را خـدابین می‌کند


: امتیاز

مدح و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مهدی نظری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

سلام بر تو که اسطورۀ حجـاب شدی            جـواب های سـؤالات بی جـواب شدی

سلام بر تو که در آسمان عـلم و ادب            شعاع نور شدی مثل یک شهاب شدی


: امتیاز

زبانحال حضرت معصومه سلام الله علیها قبل از وفات

شاعر : مجید تال نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مسدس

ﺗﺎ ﮐـﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺳـﻼ‌ﻣﯽ ﺑـﺮﺳـﺎﻧﻢ            ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧـﺒـﺮﯼ ﻧـﯿـﺴﺖ ﺑـﺮﺍﺩﺭ ﻧـﮕـﺮﺍﻧﻢ

جان بی تو به لب آمده، ﺍﯼ ﭘـﺎﺭۀ ﺟﺎﻧﻢ            دلگیرم ازین شهر و روا، نیست بمانم


: امتیاز

زبانحال حضرت معصومه سلام الله علیها قبل از وفات

شاعر : ناشناس نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

همشیـره‌ات از تو گـلـه بـسیار دارد            حــالــی شـبــیـه آتـش نـیــزار دارد

اصلاً خبر داری که افـتاده به بستر            اصـلاً خـبـر داری تن بـیـمـار دارد


: امتیاز

مدح و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : ناشناس نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

در پیش خواهر از برادر گفتن عشق است           پیش برادر هم ز خواهر گفتن عشق است

از دختر موسی بن جعفر گفتن عشق است           از شافع صحرای محشر گفتن عشق است


: امتیاز

وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : اسماعیل شبرنگ نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

هرشب میان بستر خود گریه می‌کنی            با حـال گریه آور خود گریه می‌کنی

اصلا تمام اهـل جهان گـریه می‌کـنند            تا با نگـاه مضطر خود گریه می‌کنی


: امتیاز

مدح و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

سلام ای صاحب شأن و مدارج            سلام ای دخـتـر باب الحـوائـج

تو روح عصمتی معصومه هستی            تو از روز ازل در دل نشستی


: امتیاز

ذکر زمزمه ای وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : بهمن عظیمی نوع شعر : زمزمه قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک

افـســردگـی و غـصـه و دردم            مـعـلـومـه از این چهرۀ زردم

دیگه دارم دق می کنم کجایی ای پشت و پناهم


: امتیاز

ذکر سینه زنی وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : امیر عباسی نوع شعر : سینه زنی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک

ای فرزند زهرا، ای خـورشیدِ محشر            هستی پــارۀ تن، بر موسی بن جعفر

جانم شود به قـربانِ تو ای نـورِ جـانفزا، عزیزِ امام رضا


: امتیاز

مدح و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ازدل بی تاب قم بعد از تو غم بیرون نرفت           از تنت تا بعد هفده روز ،سَم بیرون نرفت

خانۀ «موسی»* بدون طور،کوه نور شد           نور در واقع ز بیت النور هم بیرون نرفت


: امتیاز