خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

آغاز ماه محرم و مناجات آغاز اول مجلس

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : سرود قالب شعر : مسدس

شـکـرِ خـدا بـه قـافـلـۀ غــم رسـیـده‌ام            عـمرَم کـَفاف داد وُ به پـرچم رسیده‌ام
شـبـنـم شدم به چـشمۀ زمـزم رسیده‌ام            مـادر، به گـریه‌هـایِ مُـحـرم رسیـده‌ام


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : یاسین زندی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

اگر چه بنـدۀ غـافـل، اگر چه نـادانم            به زیر دین تو هستم، همیشه می‌دانم

دلیل دارد اگر چـشم من ندارد اشك            مرا زمین زده این كـثرت گـناهـانم


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

ذرّه ذرّه معصیت کل وجـودم را گرفت           بـندۀ دنـیا شدن، بـال صعـودم را گرفت

خـواستم وارد شوم بر اهل توبه ناگهان           مشکلی عارض شد و راه ورودم را گرفت


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمد زوار نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

بـاید بـرای حـال زارم نـالـه سـر کرد            یا لااقـل این شام ظلمت را سحر کرد

وقت گرفتاری تو را خواندن، هنر نیست            آنکه همیشه خوانده نامت را، هنر کرد


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : علیرضا وفایی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

هی شکستم توبه‌ام، توهین به استغفار شد           بارها گـفـتـم غلط کردم ولی تکـرار شد

بـار اول می‌زدی شاید به خـود می‌آمـدم           چشم پوشی کردی و وضعم خجالت بار شد


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : علی اکبر نازک کار نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

سائل بی‌دست و پایم حال زارم را ببین            باز هم کردم ضرر، دار و ندارم را ببین

درب بیچاره سرا شد باز، من هم آمدم            خویش را بیچاره کردم روزگارم را ببین


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

عبدی که بود پست و هَوَس ران‌تر از همه            برگشته سر به زیر و پشیمان‌تر از همه

از خـود فـرار کرده غـلام فـراری‌ات            سـوی تو بازگـشته گـریزان‌تر از همه


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : غلامرضا شکوهی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

گـل‌خـنده‌ای که مِهـر به مـاه خـدا کـند            از پای روز، حـلـقۀ شب را جـدا کـند

بر شانۀ سپـیده‌تـرین صبح بی‌غـروب            خـورشـیـد، آبـشارِ طـلایی رهـا کـنـد


: امتیاز

مناجات با خداوند و روضۀ سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

مرغ درمانـده‌ام و بال و پَـرم افتاده            قرعۀ خون جگری بر جگرم افتاده

معصیت ریـشۀ ایـمان مرا سوزانده            بی‌سبب نیست ز شاخه ثـمرم افتاده


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

کوه عصیان به سر دوش کشیدم افسوس            لـذّت تـرک گـنه را نچـشیـدم افـسوس
کرم و لطف تو چون سایه به دنبالم بود            من به دنبال دل خویش دویدم افسوس


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

تو رب بنده‌‌پـرور، من عـبد شرمسارم            این نـامۀ سیـاهـم، این چـشم اشکـبارم
اشـکـی بـده که آبی بـر آتـشت بریـزم            سوزی بده که گاهی آهی ز دل برآرم


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

غـفّـاری و حکـیمی و ربّـی و داوری            فـوق عـروج وهم و فـراتر ز بـاوری
از هر چه دیـده‌اند و نـدیـدند خـوب‌تر
            وز هر چه گـفـته‌اند و نگـفـتند برتری


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

عطا کردی خطا کردم، خطا کردم عطا کردی           وفا کردی جفا کردم، جفا کردم وفا کردی

تو بی‌شرمی ز من دیدی و بر رویم نیاوردی           ز عبد بی‌حیای خود حیا کردی حیا کردی


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

به غـفلـت رفـت عـمر نازنـینم            هـوای نفـس، گشتـه هـم‌نـشیـنم

به جای آنکه پا بر عرش کوبم            گـنـه کوبـیـد بـر خـاک زمیـنم


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : حسین رضایی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

از دلِ تـنگِ گـنهکـار، برآرم آهـی            تا که کـوه گـنهم را بخری با کاهی
به سیه روی حریمت، ز ترحّم یارب            چه شود گر بنمایی، نظری گهگاهی


: امتیاز

مناجات با خداوند و روضۀ سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

با نامه‌ای سیاه و وجـودی پُـر از گناه            بـر درگـه خــدای خـود آورده‌ام پــنـاه

خالی‌تر از همیشه و عاصی‌تر از همه            رو کرده‌ام به سوی تو، هرچند روسیاه


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : حسن اسحاقی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

دستی که بالا آمده کارش گدایی‌ست            کـار تو آیا با گـدا بـی‌اعـتـنایی‌ست؟

تـو بـی‌نــیـاز بـی‌نــیـاز بـی‌نــیـازی            این اشکهـا دار و نـدار بیـنوایی‌ست


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی و روضۀ سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

دوبـاره آمـده‌ام، گرچه دیـر برگشتم            ولی ز شرم گنه سر به زیـر برگشتم

به صد امید به سوی تو روی آوردم            به سوی خـانۀ نعـم الامـیر برگـشتم


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمدجواد پرچمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

دامنـم آلـوده شد گرچه ز دنـیا دوستى            جان به قربانت كه بخشیدى مرا با دوستى

نا سپاسم، نا پـسندم، نا رفـیـقم، یا رفـیـق            از تو امّا من ندیـدم چـیزى اِلّا دوستى


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : ناشناس نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

ما بین خوبانت به بدها هم نظر کن            یکـبـار هم از کـوچه اینهـا گذر کن

خـیـلی گـناه آورده‌ام اینجـا بـبخـشی            شام مرا با نـور آمـرزش سحـر کن


: امتیاز