کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

ترسیم وقایع قتلگاه و شهادت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : سید علی احمدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

جز خاک و خون برای تن خود کفن نداشت            گـیرم کـفن برای تنـش بود، تن نداشت

شرمنده شد که خواهر او بی‌نصیب ماند            جـایی برای بـوسۀ او بـر بـدن نـداشت


: امتیاز

مدح و مرثیۀ سیدالشهدا علیه السلام ( مناجات اول جلسه)

شاعر : علی اصغر یزدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

در قـتـلگاه چـشـم تو سمت خـیام بود            دعـوا بـرای غـارت رأس امـام بـود

ای کاش مانـده بود لـباسی که داشتی            شـایـد بـرای مــادر تـو الـتــیـام بـود


: امتیاز

ترسیم وقایع قتلگاه و شهادت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

زخم بر زخم نشست و بدنت را پُر کرد            فرش خون پهن شد و حجم تنت را پُر کرد

نـیـزه پـیـچـیـد به اعـماق تنت از پهـلو            یـاد مـادر هـمـۀ پـیـرهـنت را پُـر کـرد


: امتیاز

مدح و مرثیۀ سیدالشهدا علیه السلام ( مناجات اول جلسه)

شاعر : علی اصغر یزدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

زلف تو روی نیـزه به دستان باد بود            دور و بر عـقـیـله حـرامـی زیـاد بود

آتـش گـرفت پیـش نـگـاه تو خیـمـه‌ها            شعله به شعله چشم تو شرح معاد بود


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در وداع و شهادت سیدالشهدا

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

این بار آخر است منم روبه روی تو            تو سوی من نشستی من هم به سوی تو

کفراست کفر اگر که بهشت آرزو کند            وقتی نشسته زینب تو پیـش روی تو


: امتیاز

ترسیم وقایع قتلگاه و شهادت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : علی اصغر یزدی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

در قتلگاه بود و به دستش سپر نداشت            یعـنی برای جـنگ تـوانی دگر نداشت
جـسم تمام اهل حرم را به خـیـمه برد            اما برای یـاری خود یک نـفـر نداشت


: امتیاز

ترسیم وقایع و مصائب عصر عاشورا

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

و الـشّـمـر جـالـسٌ نـفـس انـبـیا گرفت            خورشید تیره گشت و دوباره هوا گرفت

دارد تمام عـرش خدا می‌خـورد زمین            و الشمر جالسٌ همه عـالم عـزا گرفت


: امتیاز

مناجات با سیدالشهدا و مصائب گودال قتلگاه

شاعر : رضا قربانی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

از دست مهربان شما هر که نان گرفت            بـالای دست حاتـم طایی مکـان گرفت

عرض نیاز پیش کریمان درست نیست            باید همیشه دست به روی دهان گرفت


: امتیاز

سبک های سقائی روز عاشورا ( وداع، قتلگاه )

شاعر : صابر، فرخ، مسکین، مجرد، رنگچان، زارعی نوع شعر : ذکر سقائی قالب شعر : غیرکلاسیک (سرود،زمزمه،نوحه)

 پخش سبک1                      ( به سبک: عـلیِّ اکبـرِ مـن )

تــمــامِ هــسـت زیــنـب            روی از دست زینب (2)


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در گودال قتلگاه

شاعر : علی اکبر لطیفیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ناله بزن؛ با ناله از گودال لشگر را ببر           زینب بیا، این شمر با پا رفته منبر را ببر

چون مادر خود بر کمر چادر ببند ای شیر زن           از زیر دست و پای این مردم برادر را ببر


: امتیاز

مصائب گودال قتلگاه و شهادت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : یوسف رحیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : دوبیتی

نه تـنهـا زخـم‌ها بی‌الـتـیـام است            حـدیـث غـربت او نـا تـمـام است

مــیــان قــتــلـگــاه افــتــاده امــا            نـگـاه آخـرش سـوی خـیام است


: امتیاز

مصائب گودال قتلگاه و غارت خیام امام علیه

شاعر : وحید قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

لشـکـری آمده تا سـهـم غـنـیمت بـبرد            از تنی غرقه بخون، جامه به غارت ببرد

از سـراشـیـبی گـودال سـرازیـر شدند            با هم از بختِ بد غـائـله درگـیر شدند


: امتیاز

مصائب گودال قتلگاه و شهادت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

هل من معین بی‌کسی‌اش تا شنـیده شد            رنگ جـمال پـرده نشیـنان پـریـده شد

تا شاه بی‌رمق شد و افـتاد روی خاک            افـسار گـرگ های حـرامی دریـده شد


: امتیاز

مناجات درون قتلگاه با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

زخم بر زخم نشست و بدنت را پر کرد            فرش خون پهن شد و حجم تنت را پر کرد

نیزه پـیـچـید به اعـمـاق تنت از پهـلـو            یـاد مـادر هـمۀ پـیـرهـنـت را پُـر کرد


: امتیاز

زبانحال حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : سید رضا مؤیّد نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

عطش افتاده به جانم جگـرم می‌سوزد            هستی‌ام ز آتش غم‌ها به برم می‌سوزد

در من از سوز عطش تاب سخن گفتن نیست            دهنم خشك و دلم خون، جگرم می‌سوزد


: امتیاز

مصائب غروب روز عاشورا

شاعر : مجید نجفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

در معرض گرما به تماشا بدنش را            حتی ز تنش برد کسی پیرهـنش را

بر نِی سر او جالس و بر تیرهٔ صحرا            کردند رها، از سرِ تحـقـیر تنش را


: امتیاز

مصائب غروب روز عاشورا

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ای شاه سر بُریـده عزیز خـدا حسین            این سرزمین گرفته شمیم تو را حسین

این خاک بوی خون گلو را گرفته است            این سرزمین برای تو شد خون بها حسین


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در غروب روز عاشورا با برادر

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مـصـحـف آیـه آیـه‌ام، آیـۀ پــاره پــاره‌ام           زخـم تن تو هم عـدد با غـم بی شماره‌ام
اشک دو دیدۀ ترم وقف گلوی خشک تو           خون گلوی خشک تو می چکد از نظاره‌ام


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب در وداع با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ای هـمـۀ عـمـر من لحـظـۀ دیـدار تـو            تـنـد مـرو تا کـنـم جان خود ایـثـار تو
با چه دلی می بری از من مظلومه دل            ای که دلـم از ازل بـوده گـرفـتـار تـو


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب در وداع با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

رَوی به جانب لشگر برو خداحافظ            که نیست چارۀ دیگر برو خداحافظ

برو ولی کمی آهـسته تر برادر جان            چو جان ز پیکر خواهر برو خداحافظ


: امتیاز