امام حسن عسگری (ع) :: لَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ إِظْهَارُ الْفَرَحِ عِنْدَ الْمَحْزُون‏ ‏

اظهار شادى در حضور فرد غمگين دور از ادب و انسانيّت است‏

تحف العقول ص : 486

خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

ماجرای دیر راهب و سر سیدالشهدا

شاعر : یوسف رحیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

دیــد از دور مــســیــحـا نـفـسـی مــی‌آیــد            دیــد بــا قــافــلــه فــریــادرســی مـی‌آیـــد

صحنه‌ای دیــد در آن قــافـلـه اما جانکــاه            بر سر نیزه سری دید، سـری همچون ماه


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب با برادر در کوفه و شام

شاعر : حمید رضا برقعی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

نسیمی آشنا از ســوی گـیـسـوی تو می آید            نفس هایم گـواهی می دهد بــوی تو می آید

شکــوه تو زمین را با قیــامت آشنــا کرده            و رقص باد با گیسوی تو محشر به پا کرده


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب با برادر در کوفه

شاعر : محسن عرب خالقی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ای آنکه نیست غیر خـدا خون بهای تو            قـلب بـه خـون نشستۀ من رو نمای تو

زینب دلـش شکسته ولی سر شکسته نیست            سر خم نکرده پیش کسی جز خدای تو


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب با برادر در کوفه و شام

شاعر : علی انسانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

رأس تو را به روی نی، هرچه نظاره میکنم            سیــر نمی شود دلــم، نگه دوبــاره میکـنم

ز اشــک و آه سینه ام، میــان آب و آتـشم            چو با توأم، از این میان کجا کناره میکنم


: امتیاز

مرثیۀ اهل بیت در کوفه و شام

شاعر : محمد مباشری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

وقتی قــرار شد که دلـی امتحــان شود            باید دچــار درد و غـمی بیکــران شود

سروی بـرای آنکــه شود آبــروی دیـن            پـیـغـمـبـر حسیـن چو پـیـغـمبران شود


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب با برادر در کوفه و شام

شاعر : سید علی رکن الدین نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

تا مـی دهــم به ســاحـت قــدسیـتـان درود            از کوهسار نیـزه روان می کــنی دو رود

با این هــزار و نهصـد و پـنجــاه آیه درد            من می شوم پـیمبـرت ای مصحف کبــود


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب با برادر در کوفه و شام

شاعر : یوسف رحیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

قــرآن بخـوان از روی نیــزه دلبــرانه            یاسین و الرحمــان بخوان پـیـغـمـبرانه

قرآن بخوان تا خـون سرخت پا بگیرد            هم چون درخت روشنی در هر کرانه


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها با سر برادر

شاعر : سعید بیابانکی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

شبی دراز شبی خالی از سپیده منــم         طلوع تلخ غروبی به خون تپیده منم

پی نظاره ات ای یوسف سراپا حسن        کسی که دست ودل ازخویشتن بریده منم


: امتیاز

ترسیم حالات اهل بیت در راه کوفه و شام

شاعر : وحید قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

چکیده قطرۀ خونی زچشم سلسله ای            شکسته بغض گـلـوگــیر تلخ آبله ای

میــان خندۀ قـابیلیان چه مظلوم است            صدای ضجّۀ جان سوززنگ قافله ای


: امتیاز

ترسیم حالات اهل بیت در راه کوفه و شام

شاعر : حسین رستمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

هشتاد و چار آئینه دنبال سرش بــود            صحرا به صحرا دشت پامال سرش بود

ازکودکی چون سایه هر جایی که میرفت          این سرنوشت سخت دنبال سرش بود


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها با سر برادر

شاعر : محسن عرب خالقی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

یا بر سر من از سر نی سایبان بده          یــا بر بـلـنـدْ نـیــزه مرا آشیــان بده

با گیسوی رها شده در دست بـادها              از نی مسیر قـافله ات را نشان بـده


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها با سر برادر

شاعر : وحید قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

تنگ غروب و گریه ی بی اختیار بـاد         آیـد به گــوش شیــون مرثیّه وار باد

زیباتــرین ستــاره ی دنبـاله دار نی          افتاده است گیسویتان در مسیــر بـاد


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها با سر برادر

شاعر : سید محمد جوادی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

چشمم ازداغ تو ای گل پُرشبنم شده است           لحظه هایم همگی رنگ محرّم شده است

مرهـمــی نیست که بر داغ عظیمت بنهم           اشک، تنها به دل سوخته مرهم شده است


: امتیاز

ماجرای دیر راهب

شاعر : علیرضا شریف نوع شعر : مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

می رفت و زیرِ ماه دلی را پسند كرد        دركُنجِ دِیرِ، سرزده اش در كمند كرد

خوش كرده بود دل ببرد پـیــرمرد را        از سجده های پایِ صلیبش بـلنــد كرد


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها با سر برادر

شاعر : محمد بیابانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ای آفتاب زمین خورده، ماهِ نیزه حسین         طلوع كرده سرت در پگاهِ نیزه حسین

پــنــاهـگــاهِ یـتـیــمـانــم و بــدونِ پـنــاه         خــودت بگـیـر مرا در پناهِ نیزه حسین


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها با سر برادر

شاعر : سید رضا مؤیّد نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مَردُم که روی مــاه تو بر هم نشان دهند          چون خیر مقدم است که بر میهمان دهند

زخـمــی بود که بر تن مجروح من رسد          با هر اشاره ای که سرت را نشان دهنـد


: امتیاز

زبانحال امام سجاد علیه السلام در راه کوفه و شام

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دیدم به چشم خویش غــمـی ناشنیده را        در یک غــروب سرخ بلای عدیده را

با نالـه ام زمین و زمان گریه می کـند        ازمادر ارث برده ام این اشک دیده را


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها با سر برادر

شاعر : محسن سلطانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

می روم با کــاروان امــا سرِ تـو ساربانم          میکِشَم خود را به دنبالِ توگرچه خسته جانم

هیچکس قادر نبود از پیکرت دورم نماید          گر سرِ بر نیــزه ات با من نبود ای مهربانم


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها با سر برادر

شاعر : علی انسانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

نمی گویم زنوک نیزه با خواهرتکلم کن        نگاهت پاسخ من داد، برطفلت ترحم کن

اگــرچــه غنچه ی بـی آب، نشکـفـد اما        درِ فردوس را بگشا، به روی من تبسم کن


: امتیاز

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها با سر برادر

شاعر : سید رضا مؤیّد نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ای سرت چون ماه سرگردان به روی نیزه ها        ازغمت خون عقده بسته درگلوی نیزه ها

خاطرات کربلا از پیش چشمــانم گذشت       تا برآمد صوت قرآنت ز روی نیــزه هـا


: امتیاز