کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : پوریا باقری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

شکر خـدا که باز نگـاهـت مرا گرفت            آلـوده‌ای ز لـطف تو بوی خـدا گرفت

شکر خـدا لـباس عـزا بر تـنم نـشست            این پُر گـناه، پیکـر ما هم جـلا گرفت


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

دوباره پُـر شده قلب من از هوای شما            گرفت دست مرا اشک روضه‌های شما

دوباره بی‌سر و سامان روضه‌ها هستم            چـراغ راه شـبـم پـرچـم عـزای شـمـا


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

سوگـند بر نسـیم دل انگـیز مـاتمت            ما زنـده مانـده‌ایم به شوق مُحـرّمت

چون رود خسته‌ای که به دریا رسیده است            آرام می‌شـویـم فـقـط پـای پـرچـمت


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

رحمت بر آنکه با تو من را آشنا کرد            اسـم‌ تو را بُـردم مـرا زهـرا دعا کرد

هرکس به یک‌ نوعی به درد روضه‌ات خورد            کـشـتی تو بر آب افـتـاد و‌ چـه‌ها کـرد


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

آقـا ســلام بـر غــزل اشــکِ مـاتـمـت            بر مسجد و حـسینیه و روضه و دمت

چندی گذشت در غم هجران اشک تو            پَـر می‌کـشـید دل به هـوای مـحـرّمت


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات اول مجلس

شاعر : وحید قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

در كوچه‌ها نسـیم بهـشت محـرّم است            این شهر بی‌مجالس روضه جهنّم است

پــیــراهـن ســیــاه عـــزاداری شــمــا            زیـبـا تـرین تجـلّی عشق مـجـسّم است


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حمید رضا برقعی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

اگر چه مثـل مـحّـرم نـمی‌شـوم هرگز            جدا ز روضه و ماتـم نمی‌شوم هرگز

مرا ببخش مرا چون که خوب می‌دانم            که تـوبه کـردم و آدم نـمی‌شوم هرگز


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات اول مجلس

شاعر : علی ناظمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ای دل مـحــرم آمـده وقـت عـزا شـده            مـاه عـزای حـضرت خـون خـدا شـده

مـاتـم مـیان چـشـم هـمـه مـوج می‌زند            چـشمان گریه چشمۀ شور و شـفا شده


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : هادی جانفدا نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

ای کاش غـیر غـصۀ تو، غـم نداشتیم            ماهی به غـیـر مـاه مـحـرم نـداشـتـیـم

این داغ سینه سوز تو می‌کُشتمان اگر            قـلـبی به قـدر وسـعـت عـالـم نداشـتیم


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : جواد حیدری‌ نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

دوباره‌ این‌ دلم‌ شده‌، اسیر و مبـتـلای‌ تو           مگر مُحـرّم‌ آمـده‌، كه‌ شد بـپا عـزای‌ تو

اگر ز تو جدا نی‌ام‌، به‌ شكر حق‌ حسینیم‌           تـمـام‌ حـاجـتـم‌ بـود، دیـدن‌ كـربـلای‌ تـو


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : محمدرضا رضایی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

شـکـر خـدا دوبـاره شـدم مبـتـلای تو            ای کُـشته‌ای که جان دو عالم فدای تو
شکـر خـدا نـسـیم محـرّم وزیـده است            هرشب شده عبادت من روضه‌های تو


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات اول مجلس

شاعر : رضا حمامی آرانی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

عـالـم مُـحـرّم است سلامٌ عـلی‌الحسین            این ذکر عـالم است سلامٌ علی‌الحسین
این جمله واجب است بگوییم و بشنویم            هرجا که پرچم است سلامٌ علی‌الحسین


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات اول مجلس

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

روضـه شـروع شـد دل ما را بیاورید            سـرمـایـه‌ام، سـلاح بـکـا را بـیـاورید
یک سال می‌شود که پَـرم وا نمی‌شود            دسـتـم بـه آسـمـان تـو بـالا نـمـی‌شـود


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : محسن زعفرانیه نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

در صحن دل وزیـده هـوای مُحَـرَّمَت            بر گوش جـان رسیده صدای مُحَرَّمَت

ما بی‌قـرار منـتـظر روضه مـانـده‌ایـم            اصـلاً تــمـام سـال، فــدای مُـحَـرَّمَـت


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : یوسف رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

شکـر خـدا که بوی محـرّم گرفته‌ام            در کوچه‌های سینه زنی دم گرفته‌ام

شکرخدا عبادت من روضه‌های توست            در دل دوبـاره هـیأت ماتـم گرفته‌ام


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : محمد میرزائی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

روز و شب در دل دریایى خود غم داریم            اشک، ارثى ست که از حضرت آدم داریم

شادى هر دو جهان در دل ما پنهان است            تا غمت در دل ما هست، مگر غم داریم؟


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات اول مجلس

شاعر : عادل حسین قربان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

بـاز فـصلِ عــزا و مـاتـم شـد            بـاز هـم مــوسـمِ مُــحــرّم شـد

روزیِ این دو ماهِ ما اشک است            گریه بر داغِ عـشق، مرهم شد


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات آغاز اول مجلس

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

شـکـرِ خـدا بـه قـافـلـۀ غــم رسـیـده‌ام            عـمرَم کـَفاف داد وُ به پـرچم رسیده‌ام
شـبـنـم شدم به چـشمۀ زمـزم رسیده‌ام            مـادر، به گـریه‌هـایِ مُـحـرم رسیـده‌ام


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات اول مجلس

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

شادم از این که باز مرا غم نجات داد            دل را زلال گـریه و مـاتـم نجـات داد

یکسال معـصیت کـمرم را هـلال کرد            آخـر مـرا هــلال مـحــرم نـجــات داد


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : مجتبی حاذق نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

او که دل کـشتۀ چـشمان سیاهش باشد            می‌رود کوفه، خدا پشت و پناهش باشد

شب غربت شد و اشکم شده جاری از نو            سـوزش قـلب من از آتـش آهـش باشد


: امتیاز