خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

آغاز ماه محرم و مناجات آغاز اول مجلس

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

شـکـرِ خـدا بـه قـافـلـۀ غــم رسـیـده‌ام            عـمرَم کـَفاف داد وُ به پـرچم رسیده‌ام
شـبـنـم شدم به چـشمۀ زمـزم رسیده‌ام            مـادر، به گـریه‌هـایِ مُـحـرم رسیـده‌ام


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات اول مجلس

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

شادم از این که باز مرا غم نجات داد            دل را زلال گـریه و مـاتـم نجـات داد

یکسال معـصیت کـمرم را هـلال کرد            آخـر مـرا هــلال مـحــرم نـجــات داد


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : مجتبی حاذق نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

او که دل کـشتۀ چـشمان سیاهش باشد            می‌رود کوفه، خدا پشت و پناهش باشد

شب غربت شد و اشکم شده جاری از نو            سـوزش قـلب من از آتـش آهـش باشد


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات اول مجلس

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

نسیـم روضه وزیده محـرّم آمده است            زمان گـریه به ارباب عالم آمده است

دوباره بیرق و پرچم دوباره طبل و کـتل            که ماه مرثیه وغصه و غم آمده است


: امتیاز

آغاز محرم و ورود اهل بیت به کربلا

شاعر : مهدی علی قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

شکرخدا زهرا دوباره رزق این نوکر نوشت           با دست بشکسته مرا روزی خور این در نوشت

هرگز نمی‌کردم گمان اینجا مرا راهم دهند           نام مرا در بین نوکرها خودش آخر نوشت


: امتیاز

آغاز محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : حامد جولازاده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

پشتم از بار گناهم بخدا خـم شده است            اتصالم به کریمان چقدر کم شده است
پـرچـم گـنـبد تو خـصلـت دیگـر دارد            این همان چادر زهراست که پرچم شده است


: امتیاز

آغاز محرم و ورود اهل بیت به کربلا

شاعر : امیر علوی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

رنگ سیاه و سرخی پرچم رسیده است            شأن نـزول سـورۀ مـریم رسیده است

شـال و لـبـاس مـشکـی ما را بیـاورید            حی علی العزا که محـرم رسیده است


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات اول مجلس

شاعر : قاسم قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بوی اسپـنـد ز مـاتـم کـده‌هـا می‌آیـد            بوی سیب از حرم خون خدا می‌آید

همه جا پُر شده از زمزمۀ وای حسین            مـاه جـانـبازی شـاه دو سـرا می‌آیـد


: امتیاز

آغاز محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : رضاباقریان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

در دل شوریده‌ام غمهای عـالم ریخته            حال و روزم در غمت ای یار درهم ریخته

ما برای گریه‌ایم و از همان روز ازل            چـنـتۀ ما را خـدا اندوه و ماتـم ریخته


: امتیاز

آغاز محرم و ورود اهل بیت به کربلا

شاعر : مجتبی روشن روان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

چگونه شکر بگویم؟ که زنده ماندم و دیدم            رسیده نوبت گریه دمـیـده مـاه محـرم

چگونه شکر بگویم؟ که زیر سایۀ پرچم            کنار حضرت زهرا نشانده‌اند مرا هم!


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : مجتبی روشن روان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

بی‌تو زمین زمـیـنۀ خـرّم شدن نداشت            نـسـل بـشـر لـیـاقـت آدم شدن نـداشت

ای عشق کُل، که کل جهان جزء کُلِّ توست            بی‌تو جهان شهامت عـالم شدن نداشت


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : مجتبی روشن روان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

شکر خدا که لطفِ تو دست مرا گرفت            مِهرت میان این دلِ ویـرانه جا گرفت

امـروز نـه، کـه روز الـسـتُ بـربّـکـم            با تو دلـم بـهـانـۀ کـرب و بـلا گـرفت


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات اول مجلس

شاعر : محمد قاسمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مَردم مُحرّم آمده نوحـوا علیٰ الحسین            هنگـام مـاتـم آمده نوحوا علیٰ الحسین

حالا که ماه سَـرورِ شیب الخضـیب‌ها            همزاد با غـم آمده نوحوا علیٰ الحسین


: امتیاز

آغاز ماه محرم و مناجات با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : ابراهیم لآلی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

دل شـکـسـتـۀ من را نـمـی‌خـری آقـا؟            شبی به کرب و بلایت نمی‌بری ما را؟

بده بـرات زیـارت به این گـدا اربـاب            تو را به گریۀ شبهـای مـادرت زهـرا


: امتیاز

استقبال و ورود به ماه محرم (مدح و مناجات)

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

گفتم از آب بگویم لب من گفت حسین            رفتم از گل بسرایم که چمن گفت حسین

چه شده؟ موسم روضه است، ببین از داغش            فاطمه باز زمین خورد، حسن گفت حسین


: امتیاز

استقبال و ورود به ماه محرم

شاعر : ناصر شهریاری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

باز چـشمان دو عـالم شده گـریان حسین           سینۀ ارض و سما گـشته پریشان حسین

باز بر گوش فلک روضۀ او می خوانند           آتشی هست به دل از غم سوزان حسین


: امتیاز

استقبال و ورود به ماه محرم

شاعر : رحمان نوازنی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

از محـرم، حـرمی دور و برِ ماه کشید            از دو چشم من و تو تا حرمش راه کشید

در کویر من و تو روضه گرفت و آنگاه            آب شیرین حیات از دل این چاه کشید


: امتیاز

آغاز ماه محرم، توسل به امام زمان

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بی حـیـایی پیکـر دینِ مرا فـرسوده است           غفلت از صاحب زمان بر درد من افزوده است

از دل زهـرایـی آقـا خـجـالـت مـی کـشم           آن قدر از معصیت کردن دلم آلوده است


: امتیاز

استقبال و ورود به ماه محرم

شاعر : محمود یوسفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

این بیرق و سیاهی ماتم مقدس است            آب و هوای تکیه برایم مقدس است

اشک برای تو بخدا ارث مادری ست            این قطره های جاری شبنم مقدس است


: امتیاز

کاروان سیدالشهدا علیه السلام در راه کربلا

شاعر : مجتبی روشن روان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

من کـیم یک بیـنوای ناشکـیب           بیـقـرار روضه‌های پُـر نشیب

مـی‌رود تا کـربـلای عـاشـقـی           کاروانی خسته آرام و غـریب


: امتیاز