کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

زبانحال مسلم بن عقیل علیه‌السلام قبل از شهادت

شاعر : علی اکبر لطیفیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

سیـر و سـلـوک من شـده آواره بـودن            بی "چاره" بودن با وجود چاره بودن

هرکس کـسی دارد ولیکـن من نـدارم            کاری به جـز ذکر و دعا کردن ندارم


: امتیاز

شهادت مسلم بن عقیل علیه‌السلام

شاعر : محسن ناصحی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

کوفه با مردان خیلی مرد، بد تا می‌کند            با حسینت بی برو برگـرد، بد تا می‌کند

آی مسلم دردهایت را به نا اهلان مگو            کوفه با مـردان اهل درد بـد تـا می‌کـند


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه‌السلام قبل از شهادت

شاعر : عبدالحسین میرزائی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

عشق تو را به قیمت جان می‌خرم حسین            بـالای دار نـام تـو را می‌بـرم حـسـین
با دست بـسته و لب پاره به روی دار            کـوفـه مـیـا شده سـخـن آخـرم حـسـین


: امتیاز

مدح و شهادت مسلم بن عقیل علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

کوفه چه شد که بوی غریبی به خود گرفت            پیمان شکست و رنگ فریبی به خود گرفت

ایمان خلق، حال عجیبی به خود گرفت            بال فرازشان چه نشیبی به خود گرفت


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

حاضرم غربت ببـینم بیـشتر اما تو نه            دربه در باشم دراین کوه و کمر اما تو نه

حاضرم بین صدای طبـل‌های کوفـیان            محتضر باشم من از داغ پسر اما تو نه


: امتیاز

مدح و شهادت مسلم بن عقیل علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

کوفی چه پست و کوفه عجب بی‌وفا شده            مهـمـان کوفه در به در کـوچه‌ها شده

درهای خانه‌ها به رویش بسته شد، ولی            درهـای درد و غـصه و اندوه وا شده


: امتیاز

مدح و شهادت مسلم بن عقیل علیه السلام

شاعر : امیرحسین آکار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

در شهر کسی نیست عـزادار نباشد            مَحرم نشود چـشم گر آب دار نباشد

بی نام تو هرگز گرهی واشدنی نیست            با روضه تو معـجـزه دشوار نباشد


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسمط

در کـوچه بی‌کـس و، تـنها روانه‌ام            در اوج غـربت است، سیر شبانه‌ام

در کـوفـه یـاد تـو، مــاه یـگــانــه‌ام            این شـهـر بـی‌حـیـا، شـد آشـیـانـه‌ام


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : مصطفی هاشمی نسب نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

از ســرِ دار بـه دلــدار نـگـاهـی دارد            آه این مرد چه چـشمان پُـر آهـی دارد

زیر لب زمزمه دارد که گرفـتار شدم            به ره مکـه هـر از گـاه نگـاهـی دارد


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

تن بی‌سر شده چون بیکس و بی‌یار شود            بـازى دسـت اراذل ســر بـازار شـود

تـرسم این است بـلایى که سر من آمد            بین گـودال سرِ جـسم تو تکـرار شود


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ز درد غربت تو شهر،غرق آهم شد            نگـاه گـرمِ تو از دور در نگاهم شد

همین که نام تو بُردم شکست دندانم            سـلام دادم و تـنها هـمین گـناهم شد


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : امیر علوی زاده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

کوفه همان شهری که مسلم کوچه گردش بود           کوفه همان شهری که تنها طوعه مردش بود

یک پـیـر زن تـنهـا پـنـاه نالـه‌هایم بود           خون دل و اشکِ بصر تنها غذایم بود


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

گریه‌هایم می‌شود از شـرمساری بیشتر           هر دقـیقه می‌شود این بی‌قـراری بیشتر

جای این زخم زبان ای کاش تنها می‌زدند           طعنه از هر تیغ دارد زخم کاری بیشتر


: امتیاز

مدح و شهادت مسلم بن عقیل علیه السلام

شاعر : علی رضوانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

نـفـس کـشیـدن او به شماره افـتـاده            کـنار چـشـم کـبـودش سـتاره افـتاده

بزرگ مردی خود را به او نشان میداد            همین که طوعه پی راه چاره افتاده


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دل بی‌قـرار من می‌تپد از فراق یاری            که نوشـته‌ام بـیاید، به دیـار بی‌قـراری

چو به عشق پا نهادم، همه هستی‌ام فنا شد            تن من به تیغ و شمشیر و سرم به چوب داری


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : داریوش جعفری نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

در آسمان بی‌کسی‌ام یک ستاره نیست            غربت نشین کوفه‌ام و راهِ چاره نیست

طوفان کینه‌ها شده راهی در این دیار            دریای غـصه‌های دلم را کناره نیست


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : عالیه رجبی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

مـنـم تـجـسّـم شـیـری به دام افـتـاده            به دام جـمـعـیـتـی بـد مــرام افـتـاده

چنان پُراست شکمهایشان زمال حرام            که از سر هـمه عـشـق امـام افـتاده


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل مثنوی

وقـتی نـفـس از سیـنه بالاتـر نـیـاید            جز هِق هِق از این مردِ غمگین بر نیاید

خـیـلی بـرایِ آبـرویم بـد شد ایـنجـا            آنـقـدر بـد دیـدم که در بـاور نـیـاید


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محسن حنیفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

من پیک عشق هستم و نامه بر حسین             دوم فــدایـی حــرم خــواهــر حـسـیـن

لـب تـشـنـه‌ام ولی نـزنـم لـب بـه آبـها             سیراب می‌شوم فـقـط از ساغر حسین


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : اسماعیل شبرنگ نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

تـنهـاتـرین غریب کجایی پسر عمو            کُـشته مرا هـوای جـدایی پسر عمو

زخـمـی‌تـرین سـتـارۀ دارالامـاره‌ام            آمـاده‌ام بـرای رهـایـی پـسـر عـمـو


: امتیاز