خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و شهادت مسلم بن عقیل علیه السلام

شاعر : مجتبی شکریان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

شهر در امن و امان است همه خوابیدند            مردمـانی که غـریـبی تو را می دیـدند

صبح شمشیر کشیدی و رجز میخواندی            لشگری رو به رویت بود و همه لرزیدند


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل با امام علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

روی تو را به چشم دل، از سر دار دیده‌ام           جانب مکه پر زند جان به لب رسیده‌ام

حرمت جان شکسته‌ام در دل خون نشسته‌ام           تا که به دست بسته‌ام نار غمت کشیده‌ام


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل با امام علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دهانم خشک و جسمم غرق خون و دیده دریایی           عجب کردند اهل کوفه از مهمان پذیرایی

همان‌هایی که در این شهر گرداندند رو از من           فـراز بام‌ها در چشمشان گشتم تمـاشایی


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل با امام علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

لبم خشک و دلم کانون آتش، دیده دریایی           سرِ بشکسته از سنگم به خون بخشیده زیبایی

بیا ای یوسف زهرا تو مسلم را تماشا کن           که سردادن به راه توست، شیرین و تماشایی


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

کـوهى ز درد بر سر شانه کشیده‌ام            گـشتم ولى بـراى تو یـارى ندیـده‌ام
ذکـر قـنوت هاى نـمازم عوض شده            کوفه میاست ذکر سحـر تا سپـیده‌ام


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل با امام علیه السلام

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل مثنوی

وقـتی نَـفَـس از سیـنـه بالاتـر نـیاید            جز هِق‌هِق از این مردِ غمگین بر نیاید

خـیـلی برایِ آبـرویـم بـد شد ایـنجـا            آنـقـدر بـد دیـدم که در بـاور نـیـاید


: امتیاز

زبانحال مسلم بن عقیل با امام علیه السلام

شاعر : حامد خاکی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

من رسـول آیـه‌هـای سـرخ قـرآن تـوأم           مسلـمم یعـنی حسین جانم مسلـمان توأم

سر به زیر انداخـتـم آوارۀ عشقـت شدم           دومین مـرد گـریـبان پـارۀ عشقـت شدم


: امتیاز

زبانحال حضرت مسلم قبل از شهادت با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

شـرمـنـدۀ شـمـا شـدم آقـا مـرا ببـخـش            در کوچه مانده‌ام تک و تنها مرا ببخش

آن نامه کاشکی که به دستت نمی‌رسید            گـفـتم بیا، به خاطر زهـرا مرا ببخش


: امتیاز

زبانحال حضرت مسلم قبل از شهادت با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

کم کم غروب شد همه رفـتـند خانه ها            پـشت سـرم چـه زود درآمـد بهـانـه ها

کم کم غروب شد همه در کوفه جا زدند            در کوچه ها چقدر به من پشت پا زدند


: امتیاز

زبانحال حضرت مسلم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمد فردوسی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مسدس

مـسلـمم سـلـمـانُ مـنّـای حسین            در رگ من خون بابای حسین

قـبـله گـاهـم قـدّ و بالای حسین            ارزشم هیچ است منهای حسین


: امتیاز

زبانحال حضرت مسلم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : ولی الله کلامی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سـفـیـر مـملکـت دلبـرم مرا بکُـشید            به جای دلبـر مه پیکـرم مرا بکُشید

به جرم غیرت اگر قطعه قطعه ام بکنید            به جان بلای جهان می خرم مرا بکُشید


: امتیاز

زبانحال حضرت مسلم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مرثیه قالب شعر : قصیده

گرچه من خود نسب از حضرت مولا دارم            بـخــدا عــشـق بـه ذرّیــۀ زهــرا دارم

من غـلام حـسـنـم، خـادم دربارِ حسین            آبـرویـی اگـرم هـسـت، از آنـجـا دارم


: امتیاز

زبانحال حضرت مسلم قبل از شهادت با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : سید محمد میرهاشمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

اول شب بـود امـا تـرس فـردا داشتـند            دست و پا گم کرده بودند و تماشا داشتند

اقتدای این جماعت بر امامی دیگر است            طول دادم سجده چون، قصد فُرادا داشتند


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت مسلم علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

ای پـیـشـتـاز خـیـل شـهـیـدان کــربـلا            ای کـوفـه با قـیـام تـو مـیـدان کـربـلا

عـطـر تو مـی‌وزد به بـیـابـان کـربـلا            دوم شـهـیـد در ره سـلـطـان کـربــلا!


: امتیاز

زبانحال حضرت مسلم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

جان بر کف بازار توأم یوسف زهرا            دلـبـاخـتـه دار تـوأم یـوسـف زهـرا
سوگند به خونی که برون از دهنم ریخت            من تـشنـه دیـدار توأم یوسف زهرا


: امتیاز

زبانحال حضرت مسلم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دیده به تیغ دوخـتم، تا مگر از دعـای تو           تو نگه افکنی و من، سر فکنم به پای تو
مرگ بود سـعـادتـم که لحـظـۀ شهـادتـم           سایه فکـنـده بر سـرم، قـامت دلربای تو


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت مسلم علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

کیستم من؟ خونِ خونِ حضرت ربّ جلیلم           دومـین قـربـانـی ثـارالله از نسل خـلـیـلم
آل عصمت را فـدایی آل هاشم را سلیلم           دست بسته، تشنه لب، در یاری قرآن، قتیلم


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت مسلم علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

ای بـه شـهـیـدان خــدا پـیـشـتـاز            سیـنـه به شمـشـیـر بلا کرده باز
مـسـلـم اسـلامـی و اســلام نـاب            کـوفـه شـب تـیـره و تـو آفـتــاب


: امتیاز

زبانحال حضرت مسلم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

ز بام کوفه می‌کنم تو را نظاره یا حسین!           تو هم مرا نظاره کن به یک اشاره یا حسین!
سرو به خون نشسته‌ام، زائر دست بسته‌ام           سلام می‌فـرستمت از لب پاره یا حسین!


: امتیاز

زبانحال حضرت مسلم علیه السلام قبل از شهادت

شاعر : مجتبی روشن روان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

مـیـان كـوچـه‌هـا مـرد غــریـبـی            بـه لـب دارد نــوای یـا حـبـیـبـی

به لب ذكر و به دیـده اشك دارد            بـه دیـوار غـریـبـی سـر گــذارد


: امتیاز