کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مرثیۀ سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

در سر ما نوکران غیر از هوای روضه نیست            زندگی درد است آنجا که بنای روضه نیست
از اذان صبح هستی تا غروب زندگی            نغمه‌ای خوشتر به گوشم از صدای روضه نیست


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : مرضیه نعیم امینی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

پـای قـرار عـاشـقـی‌ات سـر گـذاشـتی            از هرچه بهـتر است تو بهـتر گذاشتی
می‌خواستی که دل ببری از گدای خود            این کـار را به عـهـدۀ اکـبـر گـذاشـتی


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

عشقِ تو در دو جهان غرق امیدم می‌کند            چشمت از دیگر طبیبان نا امیدم می‌کند

کنج هیئت، زیر پرچم، وعدۂ دیدارِ ماست            مـادرت می‌آید و غـرقِ امـیـدم می‌کند


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : مهدی نظری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

پرچمت سایۀ روی سر این نوکرهاست            بال جبریل امین شهپر این نوکرهاست
گر بـرادر شـده‌ام با هـمۀ سیـنـه زنـان            چون که زهرا همه جا مادر این نوکرهاست


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : میلاد حسنی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

روشن شد از چراغ حسینیه طور اشک            خورشید غبطه می‌خورد اینجا به نور اشک

داودهـای مـرثــیـه از راه مـی‌رسـنـد            با آیـه‌های تـشنه لبی از زبـور اشک


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : علیرضا برنا نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

از سرورِ هر دو عالم نزد ما غم بهتر است            گریه بر تو از نماز نیمه شب هم بهتر است

واقعاً اشک براى روضه چیز دیگرى است            در سلوکِ ما فرات از آب زمزم بهتر است


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : داریوش جعفری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

از ازل در سر من میل تـماشای تو بود            داشتم هر چه به دل جمله تمنای تو بود

آنچه در وقـت نمازم کمرم را خـم کرد            سجـده بر حـق به سرِ تربت اعـلای تو


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مرثیۀ سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

مائیم و فقـط روضۀ ارباب و دگر هیچ            چشمان پُر آب و دل بی‌تاب و دگر هیچ

چون روزنه‌ای چشم فرو بسته از عالم            وابستۀ خورشید جهـان تاب و دگر هیچ


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : محمدجواد شیرازی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

برای خیر من همیشه فـتح باب می‌کنی            به رسم بنده پروری مرا خطاب می‌کنی

بـساط خـانۀ کـرم هـمـیشه فـرق می‌کند            دعا نکرده هم مرا تو مستجاب می‌کنی


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

دلم از روز ازل خورده به نامت ارباب            کن دعا تا که شوم عـبد مدامت ارباب

گر دهی یا نـدهی حـاجت من می‌دانی            تا قـیـامت شـده‌ام عـاشق نـامت ارباب


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مرثیۀ سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : محمد قاسمی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

مثل گدا هرشب از این در فیض بردیم            در خـدمـت آل پـیـمـبـر فـیـض بـردیـم

نَقـل فـضیلت‌های مـولا مَـسـتـمان کرد            بیش از همه از ذکر حیدر فیض بردیم


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مرثیۀ سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : سیدپوریا هاشمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

اگر که عـمر زیـادم دهد خـدای حسین            هـزار سـال بسـوزم فـقـط برای حسین

حسیـنی‌ام! به دو عالم چکار دارم من!            گـذشـته‌ام ز دو عـالـم به اتکـای حسین


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مرثیۀ سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

قـرار سـوته دلان است کـربلای حسین            فضای کوچه دل پُر شد از هوای حسین
حسینُ مِـنّیِ طاهـا به روشـنی فـهـمـاند            رضای حضرت حق هست در رضای حسین


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : محسن زعفرانیه نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

اینکه افتاده به سمتِ تو مسیرم کافیست            تا قیامت شده‌ای نِعـمَ الاَمیـرم، کافیست

جز حسین بن علی عشقِ دگر نیست مرا            در همین حد که به عشقِ تو فقیرم کافیست


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

تا می‌نـشـینم زیر پـرچـم کـنجِ هیئت            در سیـنه‌ام داغ تو می‌گیرد حـرارت

شکـر خـدا هـستم غـلام خـانـه‌زادت            از کودکی در روضه‌ها دارم اقامت


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : نعیمه امامی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

مـا بـی‌قـرار سِـرّ نـی و نـی‌نـوا شدیم            از لحـظـه‌ای که با غـم تو آشـنا شدیم
مِهرت کجا و کی به دل و جانمان نشست            کـین گـونه داغـدار غـم کـربـلا شدیم


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

ای سـر به زیرِ محـضرِ تو سربلندها!            دار و نــدارِ زنــدگـی مــسـتـمـنــدهـا!

ای آسمانِ خاکِ قـدومت سـتاره‌خـیـز!            هـسـتـنـد، زیـر پــای تـو بـالابـلـنـدهـا


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : محمد قاسمی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

غبار راهم و در کوی تو وطن دارم            هزارشُکر از این منسبی که‌ من دارم

کـبوتـران حـریم تو شاهـدنـد ای شاه            چه‌قدر دور حرم شوق پَر زدن دارم


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : مرضیه نعیم امینی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

مـیان این هـمه مخـلـوق برگـزیده شدم            بـرای گـریـه بـه داغ تـو آفـریـده شـدم

اگرچه وصل نصیبم نشد، همین کافیست            یـکـی دو بـار حـوالـی یــار دیـده شـدم


: امتیاز

غزل مناجاتی اول مجلس، مدح و مناجات با سیدالشهدا علیه‌السلام

شاعر : مهدی امامی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

از دیـده‌ام گـرفـت نـگـاه تـو خـواب را            انداخت دوری‌ات به دلـم اضطراب را

خـون مـرا بـه عـالـم و آدم حـلال کرد            عشقت حرام کرد اگر خورد و خواب را


: امتیاز