امروز : چهارشنبه, 23 آبان 1397 - ٥ ربیع الاول ۱٤٤۰
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : کلامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : قصیده

ای دل مددی که دلبر اینجاست            دل در بَر یار و یاور اینجاست

ما را به بهـشت حاجـتـی نیست            جنات و نعیم و کـوثر اینجاست


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مجتبی صمدی شهاب نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

کـوثـر امشب بـاز هـم جـاری شـده            مــوســم مــســتـی و دلــداری شـده
کـوثـری دیگـر روان شد از جـنـان            بـوی عـطرش رفـته تا هفت آسمان


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مهدی جهاندار نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

« دخـتـری از اهـل بـیت آفـتـاب»            دخـتــر لــبــخــنـدهـای مـسـتـجـاب

از تـــبــــار لا فـــتــی الا عـــلـــی            وارث « من عـنـده عـلـم الکـتـاب»


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

روز تولدت به غـلط روز دخـتر است            در اصل روز آمدنت روز خواهر است

شـادند از حـضور تو اهـل جهان ولی            خوشحالی امام رضا جور دیگر است


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مخمس

روزی طـبـع مـرا بـاز کـرامت کـرده            آنکه همواره به این سینه عنایت کرده
ازخودش دم زده در شعر قیامت کرده            بـاز هـم از کـرم فـاطـمـۀ مـعـصـومـه


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

رحـمـت بی وقـفـه‌ای ایجاد شد            آمـد و عــرش خــدا آبــاد شـد
خانۀ موسی بن جعـفر شاد شد            غـصـه و غـم از دلـم آزاد شد


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : محسن ناصحی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : غزل

چه افتخاری از این خوبتر که دختر شد            به نام فاطمه پیوند خورد و محشر شد

که آمد و به پـدر شـادی دوچـندان داد            رسـیـد و مــایــۀ آرامـش بــرادر شـد


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : پوریا باقری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

شبـیه فـاطمه هستی، وقـار داری تو            چـقـدر پیـش خـدا، اعـتـبار داری تو
کـنـار حوض حـیاط قـدیـم؛ فهـمـیـدم            چـقـدر، ملـتـمـس بـی‌شـمار داری تو


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

صدا صدای تپش های قلب باران است            و یـا که زمـزمـۀ قـاریـان قـرآن است
ستاره‌ها همه جـمعـند، دور منزلِ نور            به پشت خانۀ خورشید، راه بندان است


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : قصیده

تو کیستی؟ سلالۀ زهـرای اطهـری            معـصومه‌ای، کریـمۀ آل پـیـمـبـری

مـمـدوحـۀ ائـمّـه و مـحـبـوبـۀ خــدا            احمد خصایل استی و صدّیقه منظری


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : رضا خورشیدی فرد نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

دور و بر خود می‌كشی مأنوس‌ها را             إذن پـریدن می‌دهـی طـاووس‌ها را

وا می‌كنی سمت كـویـرِ این حوالی             با لطف پـاكـت پـای اقـیانـوس‌ها را


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : 0

عـالـم حـریم حـرمت آل پـیـمـبر است            کلِّ فـلک هـمان فـدک آل کـوثـر است

چیزی ندارد این دو جهان غیر فاطمه            دنیا چو گوی، در کفِ دستان حیدر است


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : ابراهیم زمانی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

اگر چه درد؛ اگر چه هزار غم داریم            کنارِ حضرتِ معصومه ما چه کم داریم

کنارِ دخترِ باران و خواهـرِ خورشید            بهشت حرفِ کمی هست تا حرم داریم


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مرتضی حیدری آل کثیر نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

ای چـشـمه‌های نـور تو روشنگـر دلم            ای دسـت آســمـانـی تـو بـر سـر دلــم
راز دلــم، نـــیــاز دلــم، بـــاور دلـــم            سوی تو دست‌ و‌ پـا زده بال و پـر دلـم


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مسدس

ای دُرّ یمِ عصمت یا حضرت معصومه           ای فـاطمۀ عـترت یا حضرت معصومه

ای خاک رهت جنّت یا حضرت معصومه           ای سایۀ تو عـفّـت یا حضرت معصومه


: امتیاز

مدح حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : جواد محمد زمانی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

تا ابـد دامـنهٔ عـطـر بـهـار است اینجا            دست گل‌هاست که بر دامن یار است اینجا

هـر طـرف رایـحـهٔ بـاغ تـجـلّـی دارد            هر طرف پنجـرهٔ آیـنه‌زار است اینجا


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : محمد جواد شرافت نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

ای دختر خورشید، ای خواهـر دریا            زهـراترین زینب زینب‌ترین زهـرا

مـاه مـقـیـم قـم، مهـتاب بیـت‌ الـنـور            در سایه‌سـار توست سـرتا سـر دنـیا


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مجید تال نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثنوی

رضا نشست و به معصومه‌اش نگاه انداخت            چنان که چشمۀ ذوق مرا به راه انداخت

خدا چه خوب ادا کرده حق مطلب را            به نـام فـاطـمـه آورده است زیـنب را


: امتیاز

مدح حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : مجتبی صمدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

ای بـهـشـت آرزوهـای بـهـشـت            ای سراپا کوثر و کـوثر سرشت
ای گـل عـطر آفـرین باغ عـشق            ای تـجــلی گـاه بـانــوی دمـشـق


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

بـده مـژده بر دشت خـشک گـلـوها            پُـر از بـادۀ کــوثـری شـد سـبـوهـا

بـدون توسل، رسیـدن مـحـال است            مُـصَلِّی که شد از دل بـی‌وضـوها؟


: امتیاز