امام حسن عسگری (ع) :: أَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهَاداً مَنْ تَرَكَ الذُّنُوب ‏

سخت‏ كوش‏ ترين مردم كسى است كه گناهان را ترك كند

تحف العقول ص : 486

امروز : دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 - ٦ رمضان ۱٤۳۹
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مناجات با امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : ناشناس نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

آتش نمـرود را در دَم گـلسـتان می‌كند            حلـقۀ انگـشـترش كار سلیـمان می‌كند

میـثـم تـمّـار را با دار اُنـسـش می‌دهد            آن امامی كز نگاهی خَلقِ سلمان می‌كند


: امتیاز

مدح و مناجات با امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : قاسم صرافان نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : قصیده

امیرُالحق، امیرُالعشق، امیرُالمومنینی تو           خدایی یا بشر؟ حیدر! نه آنی تو، نه اینی تو

تو را خواندند بی‌همتا و رقصیدند در آتش           علی! تقصیر اینان چیست؟ وقتی این‌چنینی تو


: امتیاز

مدح و شهادت امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : آرمان صائمى نوع شعر : مدح قالب شعر : مخمس

بنـویـسـیـد مـرا بـنـدۀ سـلـطـان نجـف            بنـویسید که عـالـم هـمه قـربـان نجف
مـا غـباریم؛ غـبارى زِ خـیـابان نجف            بنـویـسـیـد عـلـى را گُـلِ گـلـدان نجف


: امتیاز

مدح و مناجات با امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

یا علی گفتم و تا عرش خدا طی کردم            این چنین کـشفِ غـبار قـدم وی کردم

باده از ذکر علی ریخته‌ام جام به جام            شُرب خمر از قـدح گوش پیاپی کردم


: امتیاز

مدح و مناجات با امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : سید رضا مؤیّد نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

دل شکـستۀ من انـس با عـلـی دارد            امید از هـمه بگـسسته تا علی دارد

منم ز شهـر ولایت ز کوچۀ عـشاق            شـنـاسـنـامـۀ من مُهـر یا عـلی دارد


: امتیاز

مدح و مناجات با امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

ای هست من زهست تو یا مرتضی علی            دست خداست دست تو یا مرتضی علی

چشم کسی نـدیـده به هـنـگـامِ کـارزار            یکدفعه هم شکست تو یا مرتضی علی


: امتیاز

مدح و مناجات با امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

روز اول بسته کار عـاشـقی را با خـدا           آنکه پـای نخـل‌های کـوفه رفـته تا خـدا
هر اولوالعزمی که میگویند خاطر خواه اوست           عهد بسته پای عشـقـش با پیمبرها خـدا


: امتیاز

مدح و مناجات با امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : ابراهیم لآلی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

گـدای شیـر یـزدانم، فـقـیـر شـاه مـردانم           نمک پـرودۀ سلطان عـالـم پـیـر سلـمانم

گهی مانند جبریل است و گاهی همچو پیغمبر           از این گونه تجلّی های او عمریست حیرانم


: امتیاز

مدح و مناجات با امیرالمومنین علیه السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

از ازل مهر تو در سینه درخشید علی            گوش ما مدح کسی غیر تو نشنید علی
از هر انگشت تو دریای کرم می‌ریزد            کـوه از بـرق نـگـاه تو بهـم مـی‌ریـزد


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت علی علیه السلام

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

شکر خدا که حُبِّ علی در وجود ماست           دربارۀ عـلـی همه گـفـت و شنود ماست

مـا بـا عـلـی سـلـوکِ الـی الله می کـنـیـم           اصلاً علی علیست که سِیر صعود ماست


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت علی علیه السلام

شاعر : ولی الله کلامی نوع شعر : مدح قالب شعر : قصیده

یاعلی بر فَـلکِ عشق تو پرچم زده‌ای            خـیـمه اندر حـرم شاهد اعـظم زده‌ای

شمع حُسن تو فروزان و جهان پروانه            ز آتش عشق شرر بر دل عالم زده‌ای


: امتیاز

مدح و مناجات با امیرالمؤمنین علی علیه السلام

شاعر : علی‌اکبر لطیفیان نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

مِنّـتِ زلـف تو دارم که گـرفـتارم کرد            گوهر مهر تو اینگـونه خریـدارم کرد

کـافـری بـیـش نبـودم عَـلـَوی‌ام کردی            نـفـس عـشق شما بود که بـیـدارم کرد


: امتیاز

مدح امیرالمؤمنین علی علیه السلام

شاعر : احمدجواد نوآبادی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

مستیِّ من امشب شده چـندین برابر            چون روی لب دارم مداوم نام حیدر

جایی بـنا باشد اگر شعـری بخوانیم            مـدح امیـرالـمـؤمنین باشد چه بهتر


: امتیاز

مدح حضرت علی علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح قالب شعر : مسدس

ای صلوات کبریا نثـار جسم و جـان تو           سـجدۀ اهـل آسـمان بـه خـاک آستـان تو
ســلام دائـم خــدا بــه کــلّ خـانـدان تـو           پـیـر خـرد فـدایـی فــاطـمـۀ جــوان تـو


: امتیاز

مدح حضرت علی علیه السلام

شاعر : میرزا حبیب خراسانی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

مرا پیـر طریـقـت جز عـلـی نیست            که هستی را حقیقت جز علی نیست

مبـیـن غـیـر از عـلـی پیـدا و پنهان            که در غیب و شهادت جز علی نیست


: امتیاز

مدح حضرت علی علیه السلام

شاعر : مهدی علی قاسمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

از همان آغاز چشم مرتضی ما را گرفت          از ازل نام علی بر روی لبها جا گرفت

این دل ویــرانـۀ ما را عـلـی آبــاد کـرد          از همان روزی که عشقش در دل ما پا گرفت


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت علی علیه السلام

شاعر : مجید تال نوع شعر : مدح قالب شعر : مسدس

ﺷـﺄﻥ تو در انـدیـشۀ ما جـا شدنی نیست            در کوزه که جا دادن دریـا شدنی نیست

هرچند که توصیف تو مولا شدنی نیست            تـو لطـف کـنـی نـاشدنی ناشـدنی نیست


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت علی علیه السلام

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

مـیـان بـزم خـرابـاتـیـان قـراری نیست           به باده نوش كه برهان عقل كاری نیست

تـمـام دلـخـوشی ما مـحـبـت علی است           ز هیچ كس بـجـز آقا امیـد یـاری نیست


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت علی علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

نـخـستین نـقـش عـالـم یاعـلـی بود            تــمـام اسـم اعــظـم یـا عــلـی بـود

مـلائـک را پـس از ذکـر خـداونـد            ز هـر ذکـری مـقـدّم یا عـلـی بـود


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت علی علیه السلام

شاعر : سید رضا مؤیّد نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

ای بـرتـرین پـدیـدۀ عــدل خـدا عــلـی            در كـشـتـی نجـات بـشـر نـاخـدا عـلـی

حـق را چنانكه بـاید و شـاید شنـاخـتی            ای ما سـوی به حـق تو نـا آشنـا عـلـی


: امتیاز