کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مرثیۀ امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : سیدپوریا هاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

شکرخدا که عمریست در پشت این درم من            سرمایه دارِ شهرم، مسکین حیدرم من
لـب تـشـنۀ شـراب سـاقـىِ کـوثـرم من            در مکـتـب ولایت شاگـرد قـنـبـرم من


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسمط

تشنه منـم حضرت دریا علی            پست منم عـالی و اعـلا علی

مست مـنم سـاقـی دلـها عـلی            ذکر هر آنکس که بود با علی


: امتیاز

مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

خوش آن زبان که شب و روز یاعلی گوید            به هر بهانه سخن گـفت، با عـلی گوید

ز مصطفی که علی دوست‌تر نمی‌یابیم            هـمیشه حضرت بدرالدجی عـلی گوید


: امتیاز

مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در شب های قدر

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

در شجاعت بی‌نظیر و در سَخا همتا ندارد            از امیـرالمؤمنین بهـتر کسی دنـیا ندارد

هر که محبوبش علی باشد شده محبوبِ خالق            هر که دور از حیدرِ کرّار شد رب را ندارد


: امتیاز

مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : احمدجواد نوآبادی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

می‌چکد از شوق وقتی اشک نم‌نم در نجف            با دم او می‌رود از سیـنه‌ها غم در نجف

درد اگر داری برو دنبال درمـان کـربلا            زخم اگر داری بیا دنبال مرهم در نجف


: امتیاز

مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : سیدپوریا هاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

فیض بیداری وقت سحرم دست علی‌ست            ای خدا شکر که برروی سرم دست علی‌ست

عزّتش مال خودش بود به من هم بخشید            آبرویی که به آن مفتخرم دست علی‌ست


: امتیاز

مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : علی سلیمیان نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

کـیـست الله؟ بـیـا از ولـی الله بـپــرس            مـقـصـد قـافـلـه را از بـلـد راه بپـرس

پاسخی می‌دهدت بی‌حد و اندازه، فقط            به رکوعی برس و پرسش کوتاه بپرس


: امتیاز

مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در شب های قدر

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

اصلِ لذّت از مناجاتِ سحرهایم علی‌ست            برترین مضمونِ احیا مدح مولایم علی‌ست

بهترین سـوگـندِ پیـغـمـبر به درگاه خـدا            هر سحر، نامِ شَهَنشاهِ دو دنیایم علی‌ست


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : ناصر دودانگه نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

تــوان واژه کـجـا و بـیـان حـالاتـش            دل از تمام جـهـان بُرده با مناجاتش
به غیر عـشق نـدیـدند در عـباراتش            خدا به دیدن خود رفته در ملاقـاتش


: امتیاز

مدح و مناجات با امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : محمّد قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترجیع بند

درد هـر جـا بُـوَد دوا هم هـست            خـوف در سـیـنـۀ رجا هم هست

من مـریض تـوأم، طـبـیبِ هـمه            این مریضی خودش شِفا هم هست


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسمط

حق روز ازل کـل نعـم را به دلم داد            بر روی سرم سایه عـشق عـلی افتاد
از لطف خـدا شد دل تنـگـم عـلی آباد            هر ذره‌ای از جان و تن من شده فریاد


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

غم علی غصه علی ناله علی درد علی            دم عـلی آه علی خسته‌تـرین مرد علی

گرمی جنگ به شمشیر علی بود ولی            پیش هر اشک یتـیمی عرق سرد علی


: امتیاز

مدح و مناجات با امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : منصوره محمدی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

هر که از سفرۀ ایمان تو شک بردارد            بِـروَد حاصل خود را ز دَرَک بردارد

آسـمـانِ سـرِ ما سـایـۀ اولاد عـلی‌ست            پس محال است که این سقف ترک بردارد


: امتیاز

مدح و مناجات با امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

اولین بـار عـلـی گـفـتم و جـانـم دادند            با عـلی در رگ غیرت ضربانم دادند

یا عـلی گـفـتم و مـعـیار نـشـانم دادنـد            با تـماشـای نجـف جـان جـهـانـم دادند


: امتیاز

مدح و مناجات با امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

شهـریار مُـلک دلهـایی نمی‌دانم که‌ای؟            جانـشـین حق تـعـالایی نمی‌دانم که‌ای؟

تا خدا می‌بـیـنـمت یا با خدا می‌بـیـنمت            هم‌نشین با ذات یکـتایی نمی‌دانم که‌ای؟


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : جعفر رسول زاده نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

ای زنـدۀ نــمـاز و شـهــیـد دعـا عـلـی            ای جـلـوۀ جـمـال تـو نـور خــدا عـلـی

نقشی نشسته در نفـس پاک همدلی‌ست            نـام تو ای هـمـیـشـه‌تـرین آشـنـا عـلـی


: امتیاز

مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : علی اصغر یزدی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

خاتـم پُـر بها دهـد از کـرمش گدای را            فـقـط بـرای او بـخـوان آیـۀ انّـمـای را

طناب بسته‌ای اگر به دست‌های باز او            به روی خلق بسته‌ای دریچۀ سخای را


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : محسن کاویانی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

ای اخـمِ تـو جـهـنم، لبـخـندِ تو بـهـشتم            عـشقِ تورا خـداوند آمیخت با سرشـتم
خورده گره نگـاهَـت با کل سـرنـوشتم            مست از خُم تو بودم این بیت را نوشتم


: امتیاز

مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : سعید تاج محمدی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

منم مدیون آن شاهی که در عالم گدایش را            به شاهی می‌رساند گر بگیرد دستهایش را

دلم جا مانده در صحنی که جنّت آرزو دارد            خدا بخشد به او گردی ز ایوان طلایش را


: امتیاز

مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

شاعر : محمدجواد شرافت نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

شـگـفـتـا کـرامـات مـاهـی تـمــام            چه ماهی که لبخـنـد بیت الـحـرام

چه ماهی که خورشید حِجر و حَجَر            چه ماهی که مهتاب رکن و مقـام


: امتیاز