امروز : سه شنبه, 22 آبان 1397 - ٤ ربیع الاول ۱٤٤۰
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مناجات با حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : علی معینیان نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

سـلام ایـزد منّـان به زیـنب کـبـری            سـلام باطـن قـرآن به زینب کـبری

سلام نفـس پیمبر به حضرت زینب            سلام ساقی کوثر به حضرت زینب


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : مجتبی صمدی شهاب نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترجیع بند

دوبـاره نـام تـو آمد مـیان دلـم لـرزیـد            قلم جنون بسرش زد شد عاشق و رقصید
خـدانـمایی عـشق تو عـقـل را پس زد            تـمـام رشـتۀ عـقـل بـشر ز هـم پـاشـید


: امتیاز

مدح و مرثیه حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : مرضیه نعیم امینی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

در سینه‌ام جز مِهر زینب جا نخواهد شد           با او کسی در عاشقی هـمتا نخواهد شد

عاشق شوی حرف دلم را خوب می‌فهمی           ذکری شبـیه «زینب کبری» نخواهد شد


: امتیاز

مدح و مرثیه حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : آرمان صائمى نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

اگر نشانه‌اى از کـوه و آبشارى هست            اگر خزانِ مرا شوقى از بهارى هست

اگر که از سرِ لطف تو بى قرارى هست            اگر که بال و پرى هست،اعتبارى هست


: امتیاز

مدح و مرثیه حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

به شیعـه آبـرو داده وجـود زینب کـبری          یقین و صبر بوده تار و پود زینب کبری
اگر خالی ست جایش در کسا اما خدا پُر کرد          نـمـاد پنج تن را در وجـود زینب کبری


: امتیاز

مدح و مرثیه حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمد جواد پرچمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

کوکب دردانۀ عصمت نگینش زینب است           آیۀ ایـاک نعـبد، نستعـیـنـش زینب است
رتبه ممسوسۀ فی ذات در تسخیر اوست           جلوۀ مستغرق رب، دستچینش زینب است


: امتیاز

مدح و مرثیه حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : حسن لطفی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

کیست زینب هـمیشه بی‌هـمتا            نــورِ مــســتـورِ عــالــمِ بــالا
کیست زینب نفس نفس حیدر            کیست زینب تپش تپش زهرا


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمد کابلی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

وقـتی طلوع می کـنی از شانۀ علی            روشن شدست با نفـست خـانۀ علی

با آیه‌های روشن هر سجده‌ات شدی             زهـراتـرین سـتـارۀ کـاشانۀ عـلـی


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

الـسـلام ای هـمـۀ جـلـوۀ مـادر زیـنب            فخـر پـیغـمبری و زینت حـیـدر زینب

آمـدی تا که حـسـیـنـیـه شود سیـنـۀ ما            کائـنات است ز نـور تو مُـنـوّر زیـنب


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : علی فردوسی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

هرگز کسی شبیه تو خواهر نبود و نیست            در آسمان عاطـفه اخـتر نبود و نیست

دار و ندار تو هـمه وقـف حـسیـن بود            مانـند تو به پـای بـرادر نبود و نیست


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

تو کیستی؟ حقـیقـت زهـرای اطهـری            زیـن ابــی و زیـنـت آغـوش مــادری
قــرآن روی سـیـنـۀ پـاک پــیــامــبــر            خـیـر کـثـیـر دامـن پُـر مهـر کـوثـری


: امتیاز

مدح حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : قیصر امین پور نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

دلش دریای صدها کهکشان صبر            غـمـش طوفـان صدها آسمان ابر

دو چشم از گریه هم‌چون ابر خسته            ز دست صبر زینب، صبر خسته


: امتیاز

مدح حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : حبیب نیازی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

محشر نـزول کرده  قـیامت به پا کـند           فکری به حال مردم بی‌دست و پا کند

اصلاً خـدا نخـواست که زینب بیاورد           انگار خواست صبر خودش را بنا کند


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : مهدی مقیمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

هست ساحل زینب و تفسیر دریا زینب است           غم ز طوفان نیست در دلهای ما تا زینب است

اولیـن ام ابـیـهـا حـضـرت صـدّیـقـه بود           شک نـدارم دومیـن ام ابیـهـا زینب است


: امتیاز

مدح و مرثیه حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

به وقت خطبه خوانی مثل حیدر می‌شود زینب           به هفده معجزه بر نی پیمبر می‌شود زینب

من از نامش که زینت بر علی گشته ست فهمیدم           زمـانـی زیـنـت الله اکـبـر می‌شود زینب


: امتیاز

مدح و مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : جعفر ابوالفتحی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

آبـروی اهل ایـمان ز آبروی زینب است           حوض کوثر مملو از آب وضوی زینب است

این سوی میزان ملائک مست مست مست مست           آن سوی میزان فقط یک تار موی زینب است


: امتیاز

مدح و مرثیه حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : مجتبی خرسندی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : قطعه

فقـط نه این که بدون معـلـم عالـمه شد            که مثل مادرش استاد فقه و تفسیر است

ظهور دیگری از فاطمه ست وقتی که            مقابـلـش هـمۀ فـتـنه‌ها زمین گیر است


: امتیاز

مدح و مرثیه حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمد فردوسی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

هر دختری که دختر زهرا نمی‌شود            هر بانویی که زینب کبری نمی‌شود

دار و ندار حضرت حـیدر، مجلّـله!            جز تو کسی که "زینت بابا" نمی‌شود


: امتیاز

مدح حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : حسن لطفی ( تضمین غزل منزوی) نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : تضمین

آیِـنـه در آیِـنـه نـورِ مُـکَـرَم زیـنـب اسـت           جلوه در جلوه تـجـلیاتِ خـاتـم زینب است

خطبه در خطبه امیرالمؤمنین دَم زینب است           زُهره در زُهره ظهورِ اسمِ اعظم زینب است


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : توحید شالچیان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

عکسی از چهرۀ زهراست جمالت زینب           مَـثَـل هـیـبـت دریـاست جـلالـت زیـنـب

تو چه کردی که به فردا همه زنهای بهشت           غـبـطـه دارند به سر حـدّ کـمـالت زینب


: امتیاز