کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : احسان نرگسی نوع شعر : مدح قالب شعر : مسدس

نخ تسبیح زهرا عروة الوثقی حیدر بود           علی دنیای زهرا بود و او دنیای حیدر بود
گواهی می‌دهم زهرا فقط همتای حیدر بود           نبی هم مثل زهرا خیره بر سیمای حیدر بود


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

ز صبح ازل شرح غـم فاطمه‌ست            کـسی که نـدارد عـدم فـاطـمه‌ست

خدا را فـقـط یک قـسم کافی است            به حـق عـلی، آن قـسم فاطمه‌ست


: امتیاز

مدح حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

کنارِ خالقش بود از ازل؛ از ابتدا؛ زهرا           و خواهد ماند، در آن لامکان تا انتها؛ زهرا

نزولش آیۀ تطهیر، را دریای اَطهر کرد           که بارد از زلالِ رودِ خود بر«انّما» زهرا


: امتیاز

مدح حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علیه السلام

شاعر : سید علیرضا شفیعی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

تو آن رازی که تا روز جزا افشا نخواهد شد           شب قدری تو! هرگز مثل تو پیدا نخواهد شد

نه آسیه، نه حوّا و نه مریم؛ تا قیامت هم           کسی هم رتبۀ صدیـقـۀ کـبرا نخواهد شد


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : محسن راحت حق نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

تا توان داری گدای حضرت صدیقه باش            بی‌محابا! مبتلای حضرت صدیقه باش

افضل الأعمال عالم؛ مدح این بانو بود            تا نفس داری ندای حضرت صدیقه باش


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

آمـدم‌ تـا كـه عـزادار تـو مــادر بـاشـم            بین روضه ز مصیبات غمت تر باشم

آمـدم پـشـت درِ خـانـۀ تـو مـنـتــظـرم            تـا كه اذنـم بـدهی سـائل این در بـاشم


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : ناشناس نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

چادرت وقتی یهودی را مسلمان می‌کند           یک نگاهت عالمی را مثل سلمان می‌کند

نوکرانت جای خود آنها که صاحب منصبند           بلکه مـور خـانه‌ات کار سلـیـمان می‌کند


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

ای که تاجِ شرفی روی سر مادرها            ای که خاک قدم توست، تمام سرها

لحظۀ از تو نوشتن قلمم می‌لرزد            لحـظـۀ گـفـتـنِ از رتـبـۀ تو پیکـرها


: امتیاز

مدح حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

طبیب جـان پیغـمبر که بود اُمِّ ابیـهـایـش            هنوز عقل بشر مات است در حل معمایش
خدا را خواستیم اول به حق فاطمه یعنی            حدیث قدسی لولاک اینجا خورده معنایش


: امتیاز

مدح و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : یوسف رحیمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

ای بهـشت جـاودان، ای مـلیکـۀ جهان            ای گـل محـمدی، ای بـهـار بـی‌خـزان

بضعـة النـبـوتی، حُجَـةٌ عـلی الحُـجَـج            اسـم آسـمـانـی‌ات، سُبـحـۀ فـرشتـگـان


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : محمد رسولی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

هویدا میشد از اسرار در عالم اگر شأنت           نه عالم بلکه میکرد عرش را زیر و زبر شأنت

خلایق را خدا در صبح محشر جمع خواهد کرد           به قدر سوزنی پیدا شود آنجا مگر شأنت


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : مجتبی قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

نای خوبان دو عالم از نوای فاطمه است           خلقت جن و بشر اصلا برای فاطمه است

مدح او از ما نیاید حق سروده وصف او           خط به خط آیات قران در ثنای فاطمه است


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

وقتی هوای روضۀ ما باز مادری است            حال و هوای گریۀ ما جور دیگری است

وقـتـی کـه مـادر هـمـۀ مـاست فـاطـمـه            حسّی که بین ماست، همانا برادری است


: امتیاز

مدح و مناجات با حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : علی اکبر لطیفیان نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

سلک عشاق، غیر خلوت نیست            خلوت ماست روضه، جلوت نیست

ما هـمیـن جـا تـوجّـه محـضیـم            احتیاجى به کنج عـزلت نیست


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

فقط نه اینکه تو از انبیاء سری زهرا            که با عـلـی و پـیـمبـر بـرابری زهـرا

تو اُمّ احمد و کلثوم و زینب و حسنین            اصالـتاً به امـامـان تـو مـادری زهـرا


: امتیاز

مدح و مرثیه حضرت زینب سلام الله علیها

شاعر : محمد کیخسروی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

تا شما هستی نبی دلدار میخواهد چه کار           مرتضی با بودن تو یار میخواهد چه کار

مثل کوهی پشت مولا هستی و با این وجود           تـیغ بُـرّان حـیدر کـرّار میخواهد چه کار


: امتیاز

مدح حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

بی نام تو زهـرا گـره ای واشدنی نیست           هرگز نفـسی بی تو مسیحا شدنی نیست

بوسیدن دستان تو معـراج رسـول است           فـرزنـد کـسـی اُمّ ابـیـهـا شـدنـی نیـست


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

وصف تو چنان است، که انشا شدنی نیست           هر چند نوشتـیم، به مـولا شـدنی نیست

مدح تو به قرآن مجید است، «به قرآن»           با شعر و غزل، وصف تو املا شدنی نیست


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : داریوش جعفری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

همه خوبانِ جهان عبد و غلامت زهرا            همه عـالـم شده دلبسته و رامت زهرا

هرکه دارد به جهان رتبه‌ای و منزلتی            میخورَد غبطه بر آن اوجِ مقامت زهرا


: امتیاز

مدح و مرثیۀ حضرت زهرا سلام الله علیها

شاعر : نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

می نـشینم وسط روضۀ روح افـزایت            تا کـمی یاد کـنـم از مـحـن عـظمـایت

اولـیـن آرزویـم هـسـت بـمــیـرم زیـر            پـرچـم مشـکی یا فـاطـمة الـزهـرایت


: امتیاز