امروز : چهارشنبه, 1 اسفند 1397 - ۱٤ جمادی الثانی ۱٤٤۰
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مرثیۀ امام حسن عسکری علیه السلام

شاعر : عادل حسین قربان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

حـسِّ نـابی شبـیـهِ بـاران داشت            به نگاهـش بهـار، ایـمان داشت

بـه شُـکـوه و ابـهّـتِ ایـن مــرد            دشمن و دوسـتدار اذعان داشت


: امتیاز

مدح و مناجات با امام هادی علیه السلام

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : قصیده

اگر رزق من سامرایی نمی‌شد            نـصـیـبم مـقـام گـدایـی نمی‌شد

اگر قـابـلـیـت نمی‌داشت قـلـبم            ز چشم کریمت عطایی نمی‌شد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام هادی علیه السلام

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

ای نگاهت در مسیر کهکشان‌ها ماندگار           وسعت دستان تو بر سایه بان‌ها ماندگار

می‌شود ثابت به من در هر فرازِ جامعه           نام تو بین هـمـه خـطّ امـان‌هـا مانـدگـار


: امتیاز

مدح و مناجات با امام هادی علیه السلام

شاعر : جعفر ابوالفتحی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

دلبـر تو باشی بایـد از دلبر بخـوانم            شرک است اگر نام کس دیگر بخوانم

رفـتم به کُـرسی ادب تکـیـه کـنم تا            مدح تو را از روی آن منبر بخوانم


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام هادی علیه السلام

شاعر : ناشناس نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترجیع بند

فـیـض مـدام، سـلـســلـۀ نــورِ دائـمـی            پـور جـواد ابن رضـا سـبـط کـاظـمی
در شأنت این بس است که جد شما رضاست            در فضلت این بس است که تو جدّ قائمی


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام هادی علیه السلام

شاعر : محمدرضا طاهری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

طلوع صبح می‌پرد دو پلک من برای تو           دلم عجـیب می‌کـند هـوای تو، هـوای تو

و بعد از آن دو چشم من پُر از خیال می‌شود           و چکـه چکـه می‌کـند به راه آشـنـای تو


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام هادی علیه السلام

شاعر : علی پور زمان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترجیع بند

قـلـم به سمت شکـوهـت قـدم قـدم آمـد            به سمت دفـتـر شعـرم خـود قـلـم آمـد

دوبـاره حـس ســرودن گـرفـتـه‌ام آقـا            و بـا اجـازۀ دسـتـت بـگـو... دلـم آمـد


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام محمد باقر علیه السلام

شاعر : مهدی علی قاسمی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

پشت میخانه نشستم غرق شور و شادی‌ام           از خـراب آبــاد ایـن دل در پـی آبـادی‌ام

هرکـسی پرسید از نام و تـبار و شهـرتم           سینه را کردم سپر گفـتم مُحـبُّ الهادی‌ام


: امتیاز

مدح و مناجات با امام هادی علیه السلام

شاعر : مهدی رحیمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

سیرتش نه در حقیقت صورت دنیایی‌اش           
ماه را شرمنـدۀ خود می‌کـند زیبایی‌اشمی‌چکـد نهج الـبلاغه از لب پائیـنی‌اش
           می‌چکـد آیـات قـرآن از لـب بالایی‌اش


: امتیاز

مدح و مناجات با امام هادی علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

سخت محتاجم به خلوتگاهِ طور سامرا            قـلب تاریکـم شده محـتاج نـور سامرا

می‌شود دل، گیرِ این منزل اگر عاشق شود            با دو لقمه نانِ حضرت، از تنور سامرا


: امتیاز

مدح و مناجات با امام هادی علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

از ذات ذوالجلال و خلایق به صبح و شام            ای تا ابد چراغ هـدایت تو را سلام

ابن‌الـرضای دوم زهـرا! دهـم امام!            حق را تمام مظهری و مظهـر تمام


: امتیاز

مدح و مناجات با امام هادی علیه السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

نفس نفس نفست عـطـر ربّـنـا دارد            قـنـوت نـیـمـه شبـت ذکر آتـنـا دارد

به عمق معرفت واژه‌های جامعه‌ات            هجا هجا کـلـماتـت دَم از خـدا دارد


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام هادی علیه السلام

شاعر : آرش براری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

با کـلامـش شهـر را اهـل ولایت می‌کند          مـردم گـمراه را "هـادی" هـدایت می‌کند

هرکه وصفش را شنید از عشق او بیمار شد          عشقش از راه شنیدن هم سرایت می‌کند


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام هادی علیه السلام

شاعر : پوریا باقری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسدس

قصد کردم بنویسم کـمی از نـور خـدا            کمی از ساحتِ قـدسـی عـزیـزُالزّهـرا

قصد کردم ببرم نام «عـلی» بر لب ها            بخدا دست من از دامن تو نیست جـدا


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام هادی علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

ای دهـمـیـن اخـتـر بـرج هُـدا            از تو هـدایت شـده خـلـق خـدا

نـام تـو نـام عــلـی مـرتـضـی            کـنـیـۀ زیـبـای تـو ابن الـرّضا


: امتیاز

مدح و مناجات با امام هادی علیه السلام

شاعر : ولی الله کلامی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : رباعی

در مکـتـب عـشق اوسـتادی هـادی            ریـحـانـۀ حـضـرت جـوادی هـادی

چون نام تو خـار چـشم دشمن باشد            گـویـیـم جهـان فـدات هـادی هـادی


: امتیاز

مدح امام هادی علیه السلام

شاعر : عدنان نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

جلـوۀ ذلت الهی رهـنـمای انس و جـان           هـادی راه هـدایـت سـایـۀ امـن و امـان

حـافـظ شـرع مـحـمـد قـبـلـۀ اهل یقـیـن           حامی اسلام و قـرآن رهـبر خلق جهان


: امتیاز

مدح امام هادی علیه السلام

شاعر : ژولیده نیشابوری نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

دل شـده دیـوانـۀ روی فـریـبـای نـقـی            شد منوّر قـلب ما از نـور سیمای نقی

بس که زیبا خلق کرده کِلک قدرت، نقش او            دیـدۀ گـیـتـی بود محـو تـمـاشـای نـقی


: امتیاز

مدح و مناجات با امام هادی علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترجیع بند

در دلِ وحی سخن از تب و تاب است هنوز           قاب قوسین به چشمان تو قاب است هنوز

وصفِ قدّوس همان آیۀ وحیٌ یوحی است           لطف روح القُدس آئینۀ ناب است هنوز


: امتیاز

مدح و مناجات با امام هادی علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفایی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

ما بـنـده‌ایـم و غـیر تو مـولا نـداریم            در هر دو دنـیا جـز شـما آقا نـداریم

تنها پُل ما تا خـدا هـستید و جز این            راهـی دگـر تـا عــالـم بـالا نـداریـم


: امتیاز