کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مرثیۀ امام زین العابدین علیه‌السلام

شاعر : محسن راحت حق نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

از عـنایـاتِ خـدا دریـایِ احسان می‌شود            آنکه مـانـند عـلـی، آقـایِ دوران می‌شود

نـامِ زیـبـایش عـلـی فـخـریّـۀ سـجّـاده‌هـا            از مناجـاتش خـدا در دل نمایان می‌شود


: امتیاز

مدح و مناجات با امام زین العابدین علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

رهـبـر آزادگـان آقـا سـلامت می‌کـنیم            سیدِ سجـاد درکِ این پـیـامت می‌کـنیم

ما تـأسّی بر تو و راه امـامت می‌کـنیم            تا قـیامت اقـتدا بر این قـیامت می‌کنیم


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام سجاد علیه السلام

شاعر : حسین عباسپور نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

در آن نگاه عطش دیده روضه جریان داشت           تمام عمر اگر گریه گریه باران داشت

گـرفـت جـان تو را ذرّه ذرّه عـاشـورا           که لحظه‌لحظۀ آن روز در دلت جان داشت


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام سجاد علیه السلام

شاعر : محمد بخیاری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

ای پـسـرِ نــورِ نـبـوّت ســلام            ای ششمین قـلۀ عصمت سلام

صاحبِ ما، صاحبِ ایران تویی            روحِ خـدا، جوهـرِ ایمان تویی


: امتیاز

مدح و مناجات با امام سجاد علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : قصیده

ای خدا را اسم اعظم یا علیّ بن الحسین           وی تنت روح مجسّم یا علیّ بن الحسین

ای دمیـده از دمت روح خدایی از ازل           بـر تـن حـوّا و آدم یا عـلـیّ بن الحـسیـن


: امتیاز

مدح امام زین العابدین علیه السلام

شاعر : سید حسن رستگار نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

می نوشم امشب واژه ها را از سبویت            پُر می شـود جـام عـطـش از آبـرویت

سجاده ات پهن است در محراب، حالا            تـر می شـود ابـیـات از آب وضـویـت


: امتیاز

مدح امام زین العابدین علیه السلام

شاعر : محسن ناصحی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

وارد میکده شد میکده را دست گرفت            نیستها را به نگاه خودش از هست گرفت

بـیخـود از کربـبـلا رهـگـذر شام نشد            حکمتی داشت که شمشیر دعا دست گرفت


: امتیاز

مدح و شهادت امام زین العابدین علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفائی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

آن گل که دین و مکتب از او آبرو گرفت            گلهای باغ عشق از او رنگ و بو گرفت

بهـر نماز عـشق به محـراب معـرفت            از چشمه سار چشم تر خود وضو گرفت


: امتیاز

مدح و مناجات با امام سجاد علیه السلام

شاعر : احسان محسنی فر نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

کعبه شد سر زلفت دل به سجده افتاده            لحظه‌ای کنارم باش در فضای سجاده

در سحر دو چشمانت باب اشک بگشاده            غـربتی غـریبانه نیمه شب تو را داده


: امتیاز

مدح و مناجات با امام سجاد علیه السلام

شاعر : محمدجواد پرچمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مسمط

مائـیم مست جـام تو یا زین العابدین            خـانـه خـراب نام تو یا زین العابدین

هستـیـم مـرغ بام تو یا زین العابدین            مست علی الدوام تو یا زین العابدین


: امتیاز

مدح و مناجات با امام سجاد علیه السلام

شاعر : سودابه مهیجی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

در سجده‌های خویش اگر چشم تر کنی            سجـاده‌های هـستی را شعـله ور کنی

بیشک ستون هفت فلک می‌شود اگر            دستی از آستـیـن نـیـایش به در کـنی


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام سجاد علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفایی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : قصیده

آیه‌های نور حک گردیده بر پیـشانـیش           مِهر و مَه ماتـنـد در آئـیـنۀ حـیـرانـیـش

رو به سوی قبله می‌افتاد چون سجاده‌ای           آنکه محراب دعا زد بوسه بر پیشانیش


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام سجاد علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : قصیده

ای دعا گشتـه دعـا با نفـس روح‌ فزایت           وی اجابت زده هنگام دعا بوسه به پایت

چشم ارباب کرم از همه ‌سو باز به دستت           دست ارباب دعـا بستـه به دامان ولایت


: امتیاز

مدح و مناجات با امام سجاد علیه السلام

شاعر : محمدحسن بیات لو نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

دل ما خورده گره بر ورق دفتر عشق            درس ها یاد گرفـتیم از این منبر عشق
کسب تکلیف نمودیم اگر از در عشق            عشقمان بوده بمانیم فقط محضر عشق


: امتیاز

مدح و مناجات با امام زین العابدین علیه السلام

شاعر : حامد ظفر نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

امروز اگر بی سر و سامـان تو هستیم            فـردا به جزا دست به دامان تو هستیم

در طالـع بـرگـشتـه اگر هیـچ نـداریـم            خوش بخت از اینیم که از آنِ تو هستیم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام سجاد علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

غـم بـا ارادۀ تــو زمـیـنگـیـر می‌شـود            قدت کـمان، ولـی نفست تـیـر می‌شود

آیات صبـر بـر در دروازه‌هــای شـام            با خـون ساق پـای تـو تفـسیر می‌شود


: امتیاز

مدح و مناجات با امام سجاد علیه السلام

شاعر : مسعود یوسف پور نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

روزیکه بسته در غل و زنجیر می شدی            زخمی ترین تراوش تقدیر می شدی

هفت آسمان کنار تو در حال گریه بود            وقتی درون خیمه زمین گیر می شدی


: امتیاز

مدح و مناجات با امام سجاد علیه السلام

شاعر : یوسف رحیمی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

از روزهـای قـافـله دلـگـیـر می شوی            هر روز چند مرتبه تو پیر می شوی؟

در شام شُوم زخم زبان ها چه می كشی؟            كز روشنای عمر خودت سیر می شوی


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام سجاد علیه السلام

شاعر : هاشم طوسی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترکیب بند

ای مظهر نجابت و اخلاص و سادگی            ای اسـوۀ یـگـانـگـی و ایـسـتـادگـی

عرش خـدا ندیـده به پای تواضعت            این گونه سـاده با نسب شـاه زادگی


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام سجاد علیه السلام

شاعر : سید رضا مؤیّد نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : ترجیع بند

در جـسـم جهـان فـیض بهارانم من            عالم چون زمین تـشنه، بـارانـم من

در زهـد دلـیـل پـارســایـان جـهـان            در عـشـق امـام جـان نـثـارانـم مـن


: امتیاز