امام حسن عسگری (ع) :: لَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ إِظْهَارُ الْفَرَحِ عِنْدَ الْمَحْزُون‏ ‏

اظهار شادى در حضور فرد غمگين دور از ادب و انسانيّت است‏

تحف العقول ص : 486

خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام ( ایام زیات مخصوص حضرت)

شاعر : پوریا باقری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

صـدای گـریۀ آرام زائـری خـسـتـه            صدای پیـرزن و نالـه‌هـای پیـوسته
کنار درب حـرم یک یتـیم بنـشـسته            که راه هر نفسی را به سینه‌ها بسته


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام ( ایام زیات مخصوص حضرت)

شاعر : مهدی صفی یاری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

ای کاش حـرم بودم و مهـمان تو بودم            مـهـمـان تو و سُـفـرۀ احـسان تو بـودم

یک عمر گذشت و سر و سامان نگرفتم            ای کاش فـقط بی‌‏سر و سامان تو بودم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : سجاد شاکری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : قصیده

أعوذُ مِن کُـرُباتِ السَّواحَل الـمَنحـوس            به چـشـم‌های خــدائـیِّ شـاه اقـیـانـوس

فـرار می‌کـنم از کـوخ‌هـای خـاک‌آلود            به ابـرهای طهـورای حضرت قـدّوس


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : سعید تاج محمدی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

هلا دریا! چه راحت پُر کند عشقت سبوها را           چه راحت می‌پذیری در خودت این خُرده "جو"ها را

تو را هرکس که پیدا می‌کند، گم می‌کند خود را           تمنای تو شیرین می‌کند این جست و جوها را


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : محمود حبیبی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

رسـیـدم دوبـاره بـه درگــاه شـاهـی            چه شاهی که دارد ز شاهان سپاهی
فــلـک آسـتـانـی مــلـک پـاسـبـانـی            ضمان کارگـاهـی جـنـان بارگـاهی


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : بردیا محمدی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

نـقـّـارۀ تـو فـخــر تـمـامـیِّ سـازهـا            نـاز تو را خـریـده خـداونـدِ نـازهـا

تو پادشاه عـشقی و در پیش پای تو            خـم می‌شـود سر هـمۀ سر فـرازها


: امتیاز

مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

رخصت گرفت بـادصبا از امام ما            تا که به محـضرش برساند سلام ما

سائل سلام داد و کریمی علیک گفت            سلـطان اشـاره کرد نـوشتـنـد نام ما


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : عالیه رجبی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

ای در تن بی‌تاب زمین، قـلب تپـنده            در گوش زمان اسم تو اعجاز کننده

هـمنام یدالـلهی و اعجاب برانگـیـز            در دست تو هر معجزه یک برگ برنده


: امتیاز

مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

شاعر : منصوره محمدی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

از عشقِ رضا، نبضِ زمان در نوسان است            از برکتِ عشقش، نفسم در هیجان است

وقتی که دلم محفل آشوب و هیاهوست            آغوش حرم، اَمن‌ترین جای جهان است


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

سـال‌ها دیـدۀ دل جانب رضوان داریم            این چنین میل تماشای تو جانان داریم
چون که دوریم ز تو حال پریشان داریم            روز و شب قبلۀ جان سوی خراسان داریم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

باید به عـشق گـنـبـد تو یـاکـریم شد            روی مـنـاره‌هـای الـهـی مـقـیـم شـد

حیف است پا به صحن و سرای شما نهم            بـاید سـوار بـال مـلک یا نـسـیم شد


: امتیاز

مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

شاعر : مجتبی صمدی شهاب نوع شعر : مدح قالب شعر : ترکیب بند

امـشب دوبـاره بـال پـروازم درآمـد            امشب دوباره عشق سویم با سرآمد
گـشـتم کـبـوتر تا دیـار خـانه زادی            تنها همین کار از دل عـاشق برآمد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : مرتضی محمد پور نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

در بـارگـاه قـرب رضا الـتـجـا کنم            شایـد رئـوف آل عـلی را رضا کنم

مرغ مهاجرم وطنم مشهدالرضاست            من خـاک را به نام شما کـیـمیا کنم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : مهدی نظری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

صبح حریم تو به سحر طعـنه می‌زند            صحن و سرای تو به گهر طعنه می‌زند

سنگ حریم تو که کف پای زائر است            بر هرچه گل ز جنس هنر طعنه می‌زند


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : جواد کلهر نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

عاشـقـی دربـدری دارد و بی‌سـامـانی            گـاه ابـریست هـوای دل و گه بـارانی

گرچه آرام و قرارم به نظر قرب شماست            شهره‌ام شهره ز سرگشتگی و حیرانی


: امتیاز

مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

شاعر : محمد نبوی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

نشان راه، به سمت خـدایـمان دادند            که در حریم خراسان رضایمان دادند

خوشم که بادۀعشقش به جام جان دارم            کـنـار ساقی میـخـانه جـایـمان دادند


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : سید مسعود طباطبائی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

اگر از ما نظـر لطف شما برگـردد            چـشم امّید دگر سمت کجا برگردد؟

وای از آن روز که پشت در سقاخانه            کاسۀ اشـکِ تـمـنّـای گـدا بـرگـردد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

نگاهم کن! دلم یک خلوتِ جانانه می‌خواهد           کبوتر وار آمد روی گـنـبد!‌ دانه می‌خواهد

عطش دارم! تو در جریانی و دیریست میدانی           دلم یک جرعه از دریای سقاخانه می‌خواهد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

مائیم و انـس و الفـت تو یا اباالجواد            در جان ماست محنت تو یا اباالجواد

با اذن فاطمه به دل ما رسیده است            سـرمـایـۀ مـحـبـّت تـو یا ابـاالجـواد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

در حریم نور جای مشعل و فانوس نیست           هیچ کس از لطف‌تان در این حرم مأیوس نیست

شکرِ حق با شیر مادر مهرتان در دل نشست           واقعا بیچاره هرکس با شما مأنوس نیست


: امتیاز