کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار





                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : هستی محرابی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مثنوی

ای که سر از فضل و کـرَم بی انتهایی            دارالامـــان و کــعـــبــۀ اهــلِ ولایــی

ایران گـلستان گشته از یمنِ حضورت            از لطف و احسانِ تو و از فیضِ نورت


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : مقداد اصفهانی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

سـلامٌ عــلـی سـیــد الـمــقـتـدی            علی ابن موسی الرضا المرتضی

شـهـنـشاه مُـلک سـیادت کـز او            شده نور حق در جهان بـرمـلا


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : محسن زعفرانیه نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

شاید عـیار دل به خلوص قـدیم نیست            عـقـلم برای درک مقـامت فهـیم نیست

ریزه‌خـور مـرام تو هـستیم گر چه دل            لایـق برای نـوکـری این حـریم نیست


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

ذکرِ یا ذَالکـَرم که یادَت هست            اِزدِحـامِ حـرم که یـادَت هـست

هِق هِق مـادرم که یادَت هست            این دو چشمِ ترم که یادَت هست


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

روزی که نام عـشق بـازان را نوشتـند            این قوم را مجـنون، تو را لیلا نوشتند
آنـگـاه مُـلـکِ عـاشـقی تـقـسـیـم کردند            این سـرزمین را مـالِ تو آقـا نـوشـتـند


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : محسن راحت حق نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

قطعاً خدا می‌خواست تا جانان تو باشی            تا هـشـتـمـیـن آئـیـنـۀ قـرآن تـو بـاشـی
هرکس تو را دارد یقین اهلِ نجات است            گویا خدا می‌خواست که میزان تو باشی


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : علی رضوانی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترجیع بند

سلام حضرت والا سلام حضرت سلطان            سلام رحمت پروردگار حضرت باران

قسم به نان تـنوری خـانه‌ات که همیشه            به دستهای گدا داده است دست شما نان


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

هَرکس دهـان به مـدحِ شُما باز می‌کند            عـیـسی مسـیح می‌شود، اِعجاز می‌کند
یک بار زائری که به مهمانی‌اَت رسید            هنگـامِ رفـتَـنَـش به جَـنـان ناز می‌کـند


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : ناصر دودانگه نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

لـبریز عـشق و بـاورم در مشهـد تو            از خـانـه‌ام راحـت ترم در مشهـد تو

مـثـل کـبــوتـرهـای جـلــد آسـمـانـت            قـدری به دنـبـال پَـرم در مـشهـد تـو


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : عفت نظری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

من همانم که شبی گم کرد راه چاره را            روشـنم کن تا نبـیـنم نفـس آتش پاره را

دل سیـاهی کار دسـتم داده اما دلخـوشم            لطف تو وقتی طلا کرده ست سنگ خاره را


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : قصیده

ای رأفـت تو رأفـت ذات خــدا رضــا            از پـای تا به سر عـلی مرتضی رضا
نامت از آن رضاست که در عرصۀ حساب            حق نیست بی‌رضای تو از کس رضا، رضا


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : رسول عسگری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

شـبـیـه شب زده‌هـایم که در حـرم آقـا            مسیـرشان به تو افـتاده ذوالـکـرم، آقا

شـبی که گـم شده بـودم در آیـنه‌کاری            نـمی‌رود بـخـدا هــرگـز از سـرم آقـا


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

مائـیم هـم جـوار تـو یا حـضرت رضا            پـروانـۀ مـزار تـو یـا حـضرت رضـا
چون ذرّه بر مدار تو یا حضرت رضا            هر لحظه بی‌قرار تو یا حضرت رضا


: امتیاز

مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام

شاعر : عفت نظری نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

پـریـشـانم پی درمـان دردم راه می‌افـتم            به یـاد لحـن فـرزنـد رسـول الله می‌افـتم

همان لحنی که شیرین بود و لذت داشت تکرارش            دلم قرص همان وعده است یاد ماه می‌افتم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه‌السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

مـن کـیـسـتـم گـدای گـدایـان این درم            گر پا نهم به جای دگر خاک بر سرم

روزی اگر بناست از این در جدا شوم            از هم جدا شوند سر و جان و پیکرم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : داریوش جعفری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

این روزها دارد زمین بـوی خراسان            شد آسـمان هـم خـادم کـوی خـراسـان

هرکس گره دارد به کارش دست دارد            امروز و هر روز دگر سوی خراسان


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : رضا رسول زاده نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

ما آبـرو زِ دَرگـهِ سـلـطان گـرفـتـه‌ایم            سـرمـایـۀ مـحـبّت و ایـمـان گـرفـته‌ایم

مـا ســائـلانِ کــوی امــامِ کــرامـتــیـم            روزی زِ دستِ شاهِ خراسان گرفته‌ایم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : قاسم نعمتی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

من بی‌دل آمـدم که تو دلـدار من شوی            غمدیده آمدم که تو غمخوار من شوی

شـادم که در حـریـم تو افـتاده بـار من            آیا شـود ز لـطف، خـریـدار من شوی


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : محمد سهرابی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

من با تو زنـدگی نکـنـم؛ پـیـر می‌شوم            بی‌تو من از جوانی خود سیر می‌شوم

من در شعاع پرتو شمسُ الشُّموسی‌ات            بی‌اخـتـیـار پـیـش تو تـبـخـیـر می‌شوم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : زهرا جودکی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

ابـری سـیـاهـم، لـکـه‌ای در آسـمـانـم            سـنگـین شده بـر شـانـه‌ام بـار گـرانم

می‌بـارم و می‌بـارم و می‌بـارم از نو            جاریست بر روی زمین اشک روانم


: امتیاز