خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : محمود ژولیده نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

مائیم و انـس و الفـت تو یا اباالجواد            در جان ماست محنت تو یا اباالجواد

با اذن فاطمه به دل ما رسیده است            سـرمـایـۀ مـحـبـّت تـو یا ابـاالجـواد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

در حریم نور جای مشعل و فانوس نیست           هیچ کس از لطف‌تان در این حرم مأیوس نیست

شکرِ حق با شیر مادر مهرتان در دل نشست           واقعا بیچاره هرکس با شما مأنوس نیست


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : محسن ناصحی، هاشم وفائی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : رباعی

عـطـر نـفـست مسیـح را زنـده کـند            با بوی تو گـل شکـوفد و خـنده کند

چـشمم که به گـنبد تو می‌افـتـد، دل            عــطـر صلـوات را پـراکـنـده کـنـد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

تـسلیـمـم ای کـریـم که زنـدانی‌ام کنید            فکـری برای بی‌سر و سامـانی‌ام کنید

بخشش بس است، عمر من بی‌نوا گذشت            من را مـؤاخـذه به هـوسـرانی‌ام کـنید


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

جام‌ها بی‌تاب از رزقِ شراب و باده‌اند            صحن‌ها بهر حـضور سائـلان آمـاده‌اند

با امیـد وصـل این جنّـت تـقـلا می‌کنند            ذرّه‌هـایی که مـیـان راه، بـیـن جـاده‌انـد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : عباس همتی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

تو آن امـام غـریـبی، تو آن امام رئـوف            در این کرانه، به خورشید بی بدل معروف

غزال خسته دوبیت اشک پیش پایت ریخت            همین که شد به نگاهش نگاه تو معطوف


: امتیاز

مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

پنجره فـولاد هر دم یک گـره وا می‌کند           نام تو در این حـرم کـار مسیـحا می‌کند
روشنای پُـر فـروغ گـنـبد و گـلـدسته‌ات           چشمۀ خورشید را در اصل معنا می‌کند


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : آرمان صائمى نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

دلم دوباره هـواى تو را به سر دارد            هــواى گـنـبـدتـان را دم سـحـر دارد

دلم دوباره کـنارِ تو گـریه می‌خواهد            که گریه بر در باب الجواد اثر دارد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : آرش براری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

سنگ بی ارزش کنار تو زبرجد می‌شود           سنگ قـبر دوستـانت نیـز مـرقـد می‌شود

تو تـمامـیِّ صفـات خـوب را داری ولـی           «رأفتت» بین صفت هایت سـرآمد می‌شود


: امتیاز

مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

کلامش نور، فعلش خیر، نامش دلنشین باشد           دلـیـل عـالـم ایجـاد بـایـد ایـنـچـنـین باشد

یکی از معجزات حضرت موسی بن جعفر اوست           عـلیّ سوّم و دست خـدا در آستـیـن باشد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : داود رحیمی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مخمس

آرام نـمـودی تـب و تـاب هـیـجـان را            جوشانده‌ای از شوق خودت هر غلیان را
از پـای نشاندی ز تعـجّـب جـریان را            از دشمن و از دوست ربودی دلشان را


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : رضا آهی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

بـار دگـر لبـم شده یـار و رفـیق من            گردیـده واژه‌های محـبت شفـیق من
دارد سخن ز معنی عشق عمیق من            حک گشته برمدال نفیس عقـیق من


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : جعفر ابوالفتحی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

سائل، اگر کنار کـریمی رصد شود            عالم اسیر ذکر «رضا جان مدد» شود
دست از نخ عـبای شما بر ندارد او            حتی اگـر که راه خـدایـی بـلـد شود


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : بهنام فرشی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

غزل به وصف تو، دلخواه می‌شود گاهی            اسیـر دست شعـف، آه می‌شـود گـاهی

ز معجـزات نگـاهت یکی هـمین باشد            که کـوه غـم به دلـم کاه می‌شود گاهی


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

خوشم از رعـایای شمس الشّمـوسم            گـرفــتـار عـشـق انـیـس الـنّـفـوسـم

کجا بی‌پـنـاهـم در این وادی عـشق            پـنـاهـنـدۀ لـطـف سـلـطـان طـوســم


: امتیاز

مدح و ولادت امام رضا علیه السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

ای فــدای تــو زنــدگــانــی‌هـا            آیــۀ خـــتــم مــهــربــانــی‌هــا
در حضور تو هیچ حرفی نیست            دیگـر از رنـج و نـاتـوانـی‌هـا


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : حبیب اصفهانی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

یک عـمر فـقط بر در این خانه گـدایم            دلداده‌ترین شخص در این صحن و سرایم

هر روز من از عشق تو دم میزنم آقا            پیچـیده به گوش همه این حزن صدایم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : حامد خاکی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : ترکیب بند

ای آفـتاب، سایـۀ خـورشید گـنـبدت            باغ بهـشت، باغـچۀ شهـر مشهـدت

مـا را نـوشـتـه‌انـد مـیـان اسـیــرهـا            از عـاشقـان درهـمِ زلـف مجـعـدت


: امتیاز

مدح و شهادت امام رضا علیه السلام

شاعر : مهدی قاسمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

در این حریم ذکرم، یا رب و یا کریم است          دستم اگرچه خالیست، خرجیم با کریم است

کم میشود مگر از این سفره هر چه بُردند؟          وقتی طرف حساب شاه و گدا، کریم است


: امتیاز

مدح و مناجات با امام رضا علیه السلام

شاعر : رضا آهی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

خیرت رسید و عبد معاصی عطا گرفت            پست و حـقـیر عـالـم امکان بها گرفت

رو بـر تو کرد با هـمـۀ روسیـاهـیـش            از گوشه چشم نافـذتان او شـفـا گرفت


: امتیاز