امام حسن عسگری (ع) :: لَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ إِظْهَارُ الْفَرَحِ عِنْدَ الْمَحْزُون‏ ‏

اظهار شادى در حضور فرد غمگين دور از ادب و انسانيّت است‏

تحف العقول ص : 486

خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مناجات با امام مجتبی علیه السلام

شاعر : ابراهیم لآلی نوع شعر : مدح قالب شعر : ترکیب بند

مـادر پـدرم بـاد فـدای تـو حـسن جان            هـستـنـد غـبار کـف پای تو حسن جان

من رو نزدم بر احـدی غیر شما چون            دیدم همه هستـنـد گـدای تو حسن جان


: امتیاز

مدح و مناجات با امام مجتبی علیه السلام

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

آئـیــنـۀ تــمـام وُجـوهـات حــیـدری‌سـت           صلحی که کرده است خودش فتح خیبریست

کاری به جز کـرم نشود دیـده از کـریـم           او وارث عـلـی‌ست، مَرامش قلندری‌ست


: امتیاز

مدح و مناجات با امام مجتبی علیه السلام

شاعر : داریوش جعفری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

ای جانِ جانِ جانِ جان، کز جانِ جانان جان تری            وی نیکِ نیکِ نیک ها، کز نیک ها نیکوتری

کارت دمادم دلبری، از دلبران دل می‌بری            جان میدهی دل می‌بری، از دلبران با دلبری


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : علی انسانی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

ای از بَـهـار، بـاغ نـگـاهـت بَـهـارتـر            از فرش، عرش در قـدمت خاکسارتر

شبنم ز پاکی تو، به گـلبرگ‌ها نوشت            گل پیش روی توست ز هر خار، خوارتر


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو            روح گرفته آبـرو از نفـس صفـای تو

نغـمۀ عشق عاشقان زمـزمه ولای تو            بود و نبود عالمی در نعم از ولای تو


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

من آفـریـده شدم تا شوم گدای کريم            عـبادتـم شـده افـتـادنِ به پـای کـریم

همیشه داشت محبّت به ظرف خالی من            همیشه شامل حـالم شده وفـای کریم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : مهدی علی قاسمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

مــاسِــوی شـد سـائـلِ دستِ کــریـم            هـسـتـی ما هـست از هـستِ کـریـم

نـیــمــۀ مــاه خــدا حــس مـی‌کـنــم            بـر سـر خـود گـرمـی دست کـریـم


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : میلاد حسنی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

از بس که حُسن نام تو شد مشق جوهرم            عـطـر بـقـیـع می‌وزد از بـاغ دفـتـرم

شوق بهشت سهم بـقـیه، ز من مخـواه            از گـنـدم مــزار شـمـا ســاده بــگـذرم


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : عماد بهرامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

شکر خدا ز روز ازل سینه زن شدیم            گـریـه کنـان داغ شـه بـی‌کـفـن شـدیـم
شکر خدا به حُرمت این ذکر یا حسین            بی‌اخـتـیار غـرق عـطای حـسن شـدیم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

شُغـلـم این است، گـدایی ز دیـار حسنم            بعد، با حفـظ سِمَت نوکر یک بی‌کـفـنم

خانۀ مـادری‌ام خاک بقـیع است فـقـط            مـدتی هست که تبعـیـد شدم از وطـنم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : محمد قاسمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

چون عقیقی که در آغوش یمن جا دارد            از ازل در دل من عشق حسن جا دارد

آن قـدر عـاشـق ایـن ماهِ زبرجَد گُونَـم            که به شوق رَصَدش، ترک وطن جا دارد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : محمدرضا رضایی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

حاتم بخـورد حـسرت این ساز دهـانم            از ذکـر کـریـمی که شده ورد زبـانـم

آن روز که بر داغ حسین اشک بریزم            روزی ست که بر خانۀ تو درب زنانم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : سیدپوریا آصفی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مثنوی

ای کعبۀ وصال زمین خال روی تو            ای اهدنا الصراط زمان تاب موی تو

یکـبار گرد روی عـبا را تکـان بده            یک عمرسیل رحمت حق را نشان بده


: امتیاز

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : محمد صمیمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

خـاک را به آسـمـان، می‌کـند بـدل حسن           روزگـار تـلـخ را، می‌کـنـد عـسـل حسن

تا ابد هرآنچه حُسن، جزئی از محیط اوست           جمع مفـردات حُسن، بوده از ازل حسن


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

سائلی که حلقۀ در را به وقـتـش می‌زند           دست صاحبخانه روزی سر به بختش می‌زند

ای که محتاجی، بیا خوان طلب را پهن کن           خاک پای شاه شو، بال ادب را پهن کن


: امتیاز

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : داود رحیمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

سبط اکبر! به پیـمبر چه شباهـت داری           نـکـنـد آمــده‌ای قــصـد نــبــوّت داری؟

بی سبب نیست که بر سجده می‌افتی هرشب           به روی شـانـۀ خـود بـار امـامت داری


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : مجتبی روشن روان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

مـاه خـداست روی تمـاشـایی حسن            عرش صفاست مجلس شیدایی حسن

مجنون شود هرآنکه ببیند سحر گهی            یک جـلـوه از تـبـسّم لـیـلایی حسن


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : سید محمد میرهاشمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

زیـبـایـی ایـام جـمـال حـسـنـیـن اسـت            دشمن خجل از جاه و جلال حسنین است

فرمود که سرخـیـل جـوانان بهشت اند            این ذکر دل انگـیز مدال حسنین است


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : علی ذوالقدر نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

فدای جود کسی که هر آنچه را بخشید            فـقط به خـاطـر خـشنودی خـدا بخشید

از ابـتـدا پـدرش فـکـر ما گـداهـا بـود            که سفرۀ کرمش را به مجـتـبی بخشید


: امتیاز

مدح و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شاعر : مجتبی روشن روان- حامد اهور نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

ای چارطاق عرش خـدا خـیمۀ غمت            وی کهکشان ستاره‌ای از خاک مقدمت

قـدوسیـان تراوش انـفـاس قـدسـی‌ات            فرماندگی ارض و سماء رتـبۀ کمت


: امتیاز