کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مرثیۀ امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : علیرضا خاکساری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : قصیده

ای مسـیح خـانـۀ مـولی المـوالی مجـتبی            مـظهـر حُـسـن خـدای لایـزالی مـجـتـبی

ابن شهـر آشـوب اینگـونه روایت می‌کند            چون پیمبر صاحب شأن و جلالی مجتبی


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : مجید لشکری نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مخمس

جـود خـداوندی‌َ است در کف جودش            شعـشـعۀ کـبـریـاست ضوء وجـودش

عرصۀ لاهـوت شـمّـه‌ای ز حـدودش            هـست حـدودش ثُـغـور حـیّ ودودش


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : سعید تاج محمدی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

تویی امیر جمل، ذوالفـقار غـیرت حـیدر            لوای صبر و جهادی به روی دوش پیمبر

حسین هست و ابوالفضل هست و قاسم و زینب            تو را امیر مدینه! چه حاجت است به لشکر؟


: امتیاز

مدح امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : ‌محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

پـرواز می‌کـنم به خـدا با حسن حسن            دردم همیشه گشته دوا با حسن حسن

مانـنـد سال‌هـای گـذشـتـه قـبـول کرد            زهرا حسین حسین مرا با حسن حسن


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : حسن رستگار نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

هرکه دیدست تو را گـفته که ماشاالله            قامتت قامت سرو است و رُخت همچون ماه

نه فقط اهل زمین بلکه رسید از ملکوت            بـانـگ "لا حـول و لا قـوة الا بـاالله"


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

نام تو که بُـردم دهنم غـرق عسل شد            اول قـلـمـم راهـی مـیـدان جـمـل شـد

شمشیر تو برنده تر از دست اجل شد            کار عـلی اینبار به تدبـیـر تو حل شد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : ابراهیم لآلی نوع شعر : مدح قالب شعر : ترکیب بند

مـادر پـدرم بـاد فـدای تـو حـسن جان            هـستـنـد غـبار کـف پای تو حسن جان

من رو نزدم بر احـدی غیر شما چون            دیدم همه هستـنـد گـدای تو حسن جان


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : حسین ایمانی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

آئـیــنـۀ تــمـام وُجـوهـات حــیـدری‌سـت           صلحی که کرده است خودش فتح خیبریست

کاری به جز کـرم نشود دیـده از کـریـم           او وارث عـلـی‌ست، مَرامش قلندری‌ست


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : داریوش جعفری نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

ای جانِ جانِ جانِ جان، کز جانِ جانان جان تری            وی نیکِ نیکِ نیک ها، کز نیک ها نیکوتری

کارت دمادم دلبری، از دلبران دل می‌بری            جان میدهی دل می‌بری، از دلبران با دلبری


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : علی انسانی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

ای از بَـهـار، بـاغ نـگـاهـت بَـهـارتـر            از فرش، عرش در قـدمت خاکسارتر

شبنم ز پاکی تو، به گـلبرگ‌ها نوشت            گل پیش روی توست ز هر خار، خوارتر


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو            روح گرفته آبـرو از نفـس صفـای تو

نغـمۀ عشق عاشقان زمـزمه ولای تو            بود و نبود عالمی در نعم از ولای تو


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : محمدحسین رحیمیان نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : ترکیب بند

من آفـریـده شدم تا شوم گدای کريم            عـبادتـم شـده افـتـادنِ به پـای کـریم

همیشه داشت محبّت به ظرف خالی من            همیشه شامل حـالم شده وفـای کریم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : مهدی علی قاسمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

مــاسِــوی شـد سـائـلِ دستِ کــریـم            هـسـتـی ما هـست از هـستِ کـریـم

نـیــمــۀ مــاه خــدا حــس مـی‌کـنــم            بـر سـر خـود گـرمـی دست کـریـم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : میلاد حسنی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

از بس که حُسن نام تو شد مشق جوهرم            عـطـر بـقـیـع می‌وزد از بـاغ دفـتـرم

شوق بهشت سهم بـقـیه، ز من مخـواه            از گـنـدم مــزار شـمـا ســاده بــگـذرم


: امتیاز

مدح و ولادت امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : عماد بهرامی نوع شعر : مدح و ولادت قالب شعر : مثمن

شکر خدا ز روز ازل سینه زن شدیم            گـریـه کنـان داغ شـه بـی‌کـفـن شـدیـم
شکر خدا به حُرمت این ذکر یا حسین            بی‌اخـتـیار غـرق عـطای حـسن شـدیم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : رضا قاسمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

شُغـلـم این است، گـدایی ز دیـار حسنم            بعد، با حفـظ سِمَت نوکر یک بی‌کـفـنم

خانۀ مـادری‌ام خاک بقـیع است فـقـط            مـدتی هست که تبعـیـد شدم از وطـنم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : محمد قاسمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

چون عقیقی که در آغوش یمن جا دارد            از ازل در دل من عشق حسن جا دارد

آن قـدر عـاشـق ایـن ماهِ زبرجَد گُونَـم            که به شوق رَصَدش، ترک وطن جا دارد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : محمدرضا رضایی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

حاتم بخـورد حـسرت این ساز دهـانم            از ذکـر کـریـمی که شده ورد زبـانـم

آن روز که بر داغ حسین اشک بریزم            روزی ست که بر خانۀ تو درب زنانم


: امتیاز

مدح و مناجات با امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : سیدپوریا آصفی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مثنوی

ای کعبۀ وصال زمین خال روی تو            ای اهدنا الصراط زمان تاب موی تو

یکـبار گرد روی عـبا را تکـان بده            یک عمرسیل رحمت حق را نشان بده


: امتیاز

مدح امام حسن مجتبی علیه‌السلام

شاعر : محمد صمیمی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

خـاک را به آسـمـان، می‌کـند بـدل حسن           روزگـار تـلـخ را، می‌کـنـد عـسـل حسن

تا ابد هرآنچه حُسن، جزئی از محیط اوست           جمع مفـردات حُسن، بوده از ازل حسن


: امتیاز