امروز : سه شنبه, 22 آبان 1397 - ٤ ربیع الاول ۱٤٤۰
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و مناجات با امام صادق علیه السلام

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

چون لاله‌ایم و قسمت ما غیر داغ نیست            محویم در سراغ تو از ما سراغ نیست

پـروانۀ بـقـیع تو هـر چـند عـالـم است            اما درآن میان خبـری از چراغ نیست


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام صادق علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

ای مشعـل دانش از تو روشن            ای بـاغ صداقت از تو گـلـشن

قــرآن هـمـیــشــه نــاطـق مــا            تـا حــشــر امــام صــادق مــا


: امتیاز

مدح و مناجات با امام صادق علیه السلام

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : مسدس

منـبـرت کـرسی فـقـه هـمـۀ عـالـم شد            فـاصلـه تا به خـدا با سخـنانت کـم شد

خوار جهل از تو و فیض تو گل مریم شد            هر که پا منبری‌ات شد به خـدا آدم شد


: امتیاز

مدح و مناجات با امام صادق علیه السلام

شاعر : محمّد قاسمی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

خـیال می‌کنم امشب که عاشـقـم کردند            بــرای حـرف زدن با تو لایقـم کردنـد

چو موی تو دلم آشفـته نیست زیرا که            «به رحمت سـر زُلف تو واثقم» کردند


: امتیاز

مدح امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : مهدی جهاندار نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

به کودکان و زنان احـترام می‌فرمود            به احـتـرام فـقـیـران قـیـام می‌فـرمود

سلام نام هـمه انبـیـاست؛ او می‌گـفت            سپـس اشـاره به دارالـسلام می‌فرمود


: امتیاز

مدح امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : ولی الله کلامی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

دین ما احمدی و مکتب ما حیدری است            گو دلا حیدریم مذهب من جعفری است

حضرت صادقم استاد بُود در همه عمر            شهریاری که به دستش عَلَم سروری است


: امتیاز

مدح و مرثیۀ امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : سید حمیدرضا برقعی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

به منبر می‌رود دریا، به سویش گام بردارید           هـلا! اسلام را از چـشمۀ اسلام بردارید

 مبادا از قـلـم‌ها جا بیـفـتد واژه‌ای اینک           که بر منبر قدح کج کرده ساقی جام بردارید


: امتیاز

مدح امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفایی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

کسی که وحـی در آییـنۀ کـلامش بود            حدیث نور به لبها علی الـدوامش بود

نگین چمبر افـلاکیان صداقـت اوست            که صدق پرتوی از چلچراغ نامش بود


: امتیاز

مدح و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثمن

ای دو صد یوسف صدّیق به صدق تو گواه          ای عـلــوم همـه بـا کـوه کمـالت پَـر کاه

دو جـهان زندۀ چشم تو به یک نیـم نگاه          تا زمان هست تو از گردش چرخی آگاه


: امتیاز

مدح و توسل به امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح قالب شعر : مسدس

سیدی مدح تو گویم که تو ممدوح خدائی           ششمین حجت حق نجل رسول دو سرائی

صادق الوعدی و مصداق صداقت همه جائی           مـخـزن عـلـم خـدا مشعل انـوار هـدائی


: امتیاز

مدح و توسل به امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : سید جواد میرصفی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

تا به کی از سخن عشق گریزان باشم؟            از تو نـنـویسم و هر بار پشیمان باشم؟

پاک کردی عرق شرم ز پیشانی مست            پس روا نیست من اینگونه پریشان باشم


: امتیاز

مدح امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح قالب شعر : مسدس

ای عِـلـم تا عِـلـم است دنـبـالت روانه            وی حِلم تا حِلم است از حـلمت نشانه

وی هـر زمـان پـیـرِ اسـاتـیـد زمـانـه            وی در جـلالت چون خـداونـد یگـانه


: امتیاز

مدح امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : محمدرضا شکیب نوع شعر : مدح قالب شعر : قصیده

دل آرامی که گر از دل برآید بر زبان نامش            به جسم مرده بخشد جان حدیث لعل بستانش

دلیل عید مشتاقان مه روی دل افروزش            بدیل شام مهجوران سر زلف سیه فامش


: امتیاز

مدح امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : مرحوم آقاسی نوع شعر : مدح قالب شعر : مثنوی

جادۀ حـیـرت بسی پُـر پـیچ بود            لطف ساقی بود و باقی هیچ بود

مـکــه زیـر سـایـۀ خـنّـاس بـود            شیـعـه در بـنـد بـنـی عـباس بود


: امتیاز

مدح و ولادت امام صادق علیه السلام

شاعر : قاسم رسا نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : قصیده

چون از افـق برآید انـوار صبح صادق            در پاى سبزه بنـشین با هـمدمى موافـق

شد مـوسم بهاران پُـر لاله كـوهـساران            بستان پُر از ریاحین صحرا پُر از شقایق


: امتیاز

مدح امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : نغمه مستشار نظامی نوع شعر : مدح قالب شعر : غزل

خوش آن زمانه که تو صبح صادقش بودی            نـگــاهـبــان نــگــاه دقــایــقــش بــودی

خوش آن هوا که حضور تو را تنفّس کرد            به آن دهان که تو تسبیح ناطقـش بودی


: امتیاز

مدح امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : رضا دين پرور نوع شعر : مدح قالب شعر : مثنوی

سلام ای گـل خاتم الـمـرسلـین            مصفـا شده از تو عـرش برین

بهـشـت خــدا جـلــوۀ روی تـو            شـب عـارفـان چـلـۀ مـوی تـو


: امتیاز

مدح و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : قصیده

ای صداقت سجده آورده به خاک پای تو           صدق در گفتار و در کردار و در سیمای تو

فضل و دانش ذره‌ای در پیش خورشید کمال           عقل و ایمان سایه‌ای از قامت رعنای تو


: امتیاز

مدح امام صادق علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفائی نوع شعر : مدح قالب شعر : دوبیتی

آنان كه شـكـوه در حـقـایـق دیـدند            گل را ورقی ز حُسن خالق دیـدند

پُـر نــورتـریـن سـتــارۀ دنـیــا را            در آیـــنــۀ امــام صــادق دیــدنــد


: امتیاز

مدح امام صادق علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح قالب شعر : مثنوی

ای روح صـداقـت از دم تو           ای گـوهـر عـلـم از یَــمِ تـو

زیـبـنـدۀ تو است نام صادق           الحـق که تویی امام صـادق


: امتیاز